Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 3 publicații
  • 47 de volume
  • 530 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 2008 Academicienii Braşovului (secolele XIX-XX)
Număr de volume:1
Academia Română (Instituţie); Braşov (oraş); Istorie modernă (ramură a istoriei); Istorie contemporană (ramură a istoriei); personalităţi (subiect); academicieni (subiect); braşoveni (subiect); personalităţi româneşti (subiect); academicieni români (subiect); academicieni braşoveni (subiect) MĂRGHITAN, Liviu (autor), COSTEA, Florea (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor)
literatură gri Îndrumar
Număr de volume:7
Braşov (oraş); restaurarea monumentelor (subiect); pliant (lucrare); material informativ (lucrare); îndumar (lucrare)
carte Socotelile Braşovului - Registrele Vigesimale
Număr de volume:5
Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); comerţ (ocupaţie); comerţ medieval (ocupaţie); Istorie medievală (ramură a istoriei); istorie medievală românească (ramură a istoriei); documente istorice (document); documente medievale (document); registru vigesimal (document); registru de comerţ (document); negustori braşoveni (subiect) MANOLESCU, Radu (autor), MANOLESCU, Radu (autor), MANOLESCU, Radu (autor), MANOLESCU, Radu (autor), MANOLESCU, Radu (autor)
volum de carte 2008 Academicienii Brașovului (secolele XIX-XX), anul 2008 Braşov (loc geografic); Secolul al XIX lea (Perioadă istorică); Secolul al XX lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); intelectualitate (Categorie socială); academicieni (categorie); Români (popor) MĂRGHITAN, Liviu (autor), COSTEA, Florea (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor)
volum de periodic 2013 Acta Terrae Fogarasiensis, 2, anul 2013 Sibiu (judeţ); Boian (localitate); Miercurea Sibiului (localitate); Sobari (localitate); Moesia Inferior (Provincie a Imperiului Roman); Basarabia; Braşov; cultura Cucuteni; epoca romană; Gazeta Transilvaniei; glăjărie; Valea Smilei; Arhitectura populară; patrimoniul cultural naţional imaterial; Proştea Mare; altar medieval; Muzeul Ţării Făgăraşului; Cetatea Închisoare; Pinacoteca Muzeului Naţional Brukenthal; Nicolae Popp; Palatul Elena Kretzulescu din Bucureşti; Şerban Zainea; Tetraevanghel slavon; sec. XII-XX; Cosău; Protopopiatul greco – catolic; şcoli confesionale româneşti; învăţământ confesional greco – catolic; Dr. Aurel Stoian; spaţiul pruto-nistrean; Sântana de Mureş – Černjachov; castre; spaţiul nord-dunărean; sec. XI-XIII; sec. XIII-XVIII; Arheologie funerară; Muzeul Naţional Brukenthal; brăţări; Bizanţ; Ovid Densuşianu; Mănăstirea Floreşti; Banca Naţională a României; statistică; morminte; necropole; Valea Vâlsanului; Sfântul Gheorghe; Comitatul Făgăraş; Republica Moldova; Câmpulung Muscel; tablouri; Monumente istorice; Sec. al XIX-lea; Epoca medievală; Ţara Făgăraşului; Ceramică; Carte veche; Biblioteca Brukenthal; Artă; fortificaţii; Primul Război Mondial; Istoria artei; Modernism; Restaurare; Arheologie preventivă; heraldică; tătari; Transilvania; Trei Scaune; turci; Valea Argeşel OPRIȘ, Ioan (editor), ANTAL, Lukács (editor), ROȘCULEȚ, Gheorghe (editor), STRĂUȚIU, Eugen (editor), LAZĂR, Gheorghe (editor), BĂJENARU, Constantin (redactor șef), DRAGOTĂ, Gheorghe (redactor), FARAON, Gheorghe (redactor), PIRĂU, Horia (secretar de redacție)
volum de carte 2006 Augustin - Tipia Ormenișului, I, anul 2006 Braşov (judeţ); Augustin (loc geografic); Tipia Ormenişului (loc geografic); Săpături arheologice (categorie); cercetare arheologică (categorie); Monografie (categorie); material arheologic (categorie); cadru natural (categorie); Transilvania (regiune istorică) COSTEA, Florea (autor)
volum de carte 2012 Biserica Evanghelică „Sfântul Martin” Brașov. Arheologie, arhitectură, restaurare (Catalog de expoziție) / Evanghelische Kirche Martinsberg Kronstadt. Archaeologie, Architektur, Restaurierung (Ausstellungskatalog), anul 2012 Secolul al XIII-lea (Perioadă istorică); Siebenburgen (Regiune); Transilvania (Regiune); arhitectură religioasă (Arhitectură); saşi (Populaţie); saxoni (Populaţie); Braşov (oraş); biserică (construcţie); catalog (concept); patrimoniu imobil (categorie); restaurarea monumentelor (subiect); Biserica Evanghelică „Sfântul Martin” (biserică); descoperiri arheologice (descoperire) ISTRATE-MARCU, Daniela (editor, text, desenator, fotograf), FEKETE, Marta (desenator), IZDRĂILĂ, Gabriel (desenator, fotograf), ISTRATE, Angel (desenator, fotograf), ȘUTEU, Călin (desenator, fotograf), FERENCZ, Mihaly (fotograf), UDVARDI, Arpad (fotograf), HELLMANN, Ortwin (fotograf), ȘINDILARIU, Thomas (fotograf), ZIEGLER, Agnes (text)
volum de carte 1969 Biserica Neagră, 1969 Biserica Neagră (Monument istoric); Braşov (oraş); Monument istoric (categorie); lăcaş de cult (categorie); colectia monumente istorice (categorie); mic indreptar (categorie)
volum de carte 1967 Biserica Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului, anul 1967 Braşov (judeţ); Transilvania (Regiune); lăcaş de cult (categorie); colectia monumente istorice (categorie); mic indreptar (categorie); Biserica Sf. Nicolae din Şcheii Braşovului (biserică) NICOLESCU, Corina (autor)
volum de carte 1995 Bogdanii - o familie de cărturari, anul 1995 Bogdan (familie); Braşov (loc geografic); Transilvania (Regiune); Biblioteca Judeţeană „George Bariţiu” Braşov (Instituţie); cultură (concept); Familie (concept); cărturar (ocupaţie) PESTREA-SUCIU, Steluța (coordonator), TATUȘESCU, Monica (coordonator)
volum de carte 2016 Icoanele Brașovului: istorie, artă și sacralitate, capodopere ale Patrimoniului Cultural Național, anul 2016 Transilvania (Regiune); biserică (Instituţie); crestinism (Religie); icoana (Obiect de cult); Braşov (oraş); artă religioasă (categorie); ortodoxie (confesiune) MITRAN, Gheorghe (autor)
volum de periodic 2001 Interval, 14-15, anul 2001, Brașov - o nouă identitate istoria Braşovului (Istorie); Literatura română (Literatură); oraş românesc (oraş); Interval (periodic); braşoveni (subiect); Braşov (oraş din România) BODIU, Andrei (redactor șef), DOBRESCU, Caius (redactor șef adjunct), OPREA, Marius (redactor)
volum de periodic 2002 Interval, 17-18, anul 2002, Brașov - ce e de făcut (I) Interval (periodic); cultură (subiect); turism (subiect); interviuri (subiect); învăţământ universitar (subiect); Braşov (oraş din România); istorie (domeniu); ECONOMIE (domeniu) BODIU, Andrei (redactor șef), DOBRESCU, Caius (redactor șef adjunct), OPREA, Marius (redactor)
volum de periodic 2002 Interval, 19, anul 2002, Meseria de scriitor Literatura română (Literatură); comunism (Regim politic); scriitor (ocupaţie); Interval (periodic); Democraţie (sistem politic); Braşov (oraş din România); Roman (specie epică); poem (specie lirică) BODIU, Andrei (redactor șef), DOBRESCU, Caius (redactor șef adjunct), OPREA, Marius (redactor)
volum de periodic 2003 Interval, 20-21, anul 2003, Brașov - ce e de făcut (II) Interval (periodic); cultură (subiect); turism (subiect); interviuri (subiect); învăţământ universitar (subiect); Braşov (oraş din România) BODIU, Andrei (redactor șef), DOBRESCU, Caius (redactor șef adjunct), OPREA, Marius (redactor)
volum de carte 1971 Județul Brașov, anul 1971 Braşov; Transilvania; geografie; Republica Socialistă România; judeţ; unitate administrativă IANCU, MIHAI (autor)
volum de carte 2009 Modele culturale și realități cotidiene în societatea românească (secolele XV - XIX), anul 2009 Evul Mediu (epocă); istorie socială (Istorie); Istorie Economică (Istorie); perioada premodernă (perioadă de timp); secolele XV-XIX (perioadă de timp); viaţa cotidiană (subiect); societatea românească (subiect); structuri sociale (subiect); realităţi cotidiene (subiect); Ţările Române (subiect); modele culturale (subiect); cronicari (subiect); Braşov (oraş din România); Bucureşti (oraş din România); Sibiu (oraş din România) CRĂCIUN, Ioan (editor), NEAGOE, Claudiu (coordonator), FĂTU, Dragoș (tehnoredactor), NEAGOE, Daniela Florina (corector)
volum de carte 2013 Monumente istorice din județul Brașov, I, anul 2013, Arhitectura bisericilor fortificate Braşov (judeţ); UNESCO (Instituţie); Biserică fortificată (categorie); Monument istoric (categorie); patrimoniu construit (categorie) MITRAN, Gheorghe (autor)
volum de carte 2013 Monumente istorice din județul Brașov, II, anul 2013, Cetăți, Castele, Palate Braşov (judeţ); Transilvania (Regiune); UNESCO (Instituţie); Cetate (construcţie); castel (construcţie); palat (construcţie); Monument istoric (categorie); patrimoniu construit (categorie) MITRAN, Gheorghe (autor)
volum de literatură gri 2000 Muzeul Țării Făgărașului - Ghid (Ediția a II-a), anul 2000 Braşov (judeţ); ROMÂNIA (stat); Transilvania (Regiune); Muzeu (categorie); broşură (categorie); pliant (categorie); ghid (categorie); Muzeografie (disciplină); Muzeologie (disciplină); Muzeul Ţării Făgăraşului "Valer Literat" (Muzeu) DRAGOTĂ, Gheorghe (coordonator), BABEȚ, Virgil (fotograf), COMICI, Cornel (fotograf)
volum de carte 2003 Noi descoperiri arheologice în sud-estul Transilvaniei - catalog de expoziție, anul 2003 Braşov (judeţ); Covasna (judeţ); Harghita (judeţ); Transilvania de Sud Est (Regiune); catalog (concept); Săpături arheologice (categorie); cercetare arheologică (categorie); descoperire arheologică (categorie) CAVRUC, Valeriu (coordonator), ȘTEFĂNESCU, Radu (prefață)
volum de carte 2010 Paleoliticul din județul Brașov, anul 2010 paleolitic (epocă); Braşov (judeţ); ROMÂNIA (stat); Transilvania (Regiune); paleomediu (concept); Săpături arheologice (categorie); material arheologic (categorie); Arheologie (disciplină); cercetare arheologică (procedeu) CÂRCIUMARU, Marin (autor), NIȚU, Elena Cristina (autor), DOBRESCU, Roxana (autor), ȘTEFĂNESCU, Radu (autor)
volum de carte 2018 Patrimoniul altarelor poliptice medievale din județul Brașov (1450 - 1550), anul 2018 Braşov (judeţ); Secolul al XV-lea (Perioadă istorică); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); biserică (construcţie); altar poliptic (construcţie); artă religioasă (categorie); crestinism (confesiune) MITRAN, Gheorghe (redactor)
volum de periodic 2015 Peuce, 13, anul 2015, Studii și cercetări de istorie și arheologie, serie nouă antropologie; Braşov; Cucuteni; Tulcea; Arheologie; Numismatică; Prima Epocă a Fierului; Antichitate; preistorie; epocă romană
volum de periodic 1973 Revista Cultului Mozaic, XVIII, 1 aprilie, anul 1973 Arad; Brăila; Braşov; Cluj; Dorohoi; evrei; Andor Fried; Victor Rusu; Daniel Segal; Federaţia Comunităţilor Evreieşti; Ernest Neumann; Iuliu Baraş; Autocamioane Braşov; Republica Socialistă România; sărbătoare; rabin; Skopje; Moses Rosen; Purim; evreu; Nicolae Ceauşescu; sinagogă; Artă; Timisoara; Literatură
volum de periodic 2012 Revista istorică, XXIII, nr. în TOM: 1-2, ianuarie-aprilie, anul 2012, Serie Nouă Braşov; Crăciun; Frontul Plugarilor; Partidul Comunist Român; Breaslă; istorie socială; educaţia în comunism; comerţ medieval; negustori greci; negustori braşoveni; istoria comerţului; Ştefan Episcupescu; negustori veneţieni; Negustor; totalitarism; Istorie medievală; sovietizare; istoria comunismului; Alexandru Ivasiuc VOIA, Ioana (traducător), PIENARU, Nagy (redactor responsabil), GHEORGHIEȘ, Daniela Felicia (redactor)
volum de carte 2005 Socotelile Brașovului - Registrele Vigesimale, 1, anul 2005 Braşov (loc geografic); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); registru vigesimal (categorie); 1542 (An calendaristic); 1543 (An calendaristic); 1545 (An calendaristic); 1497 (An calendaristic); 1498 (An calendaristic); 1529 (An calendaristic); 1530 (An calendaristic) MANOLESCU, Radu (autor)
volum de carte 2005 Socotelile Brașovului - Registrele Vigesimale, 2, anul 2005 Braşov (loc geografic); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); document (categorie); registru vigesimal (categorie); 1546 (An calendaristic); 1547 (An calendaristic) MANOLESCU, Radu (autor)
volum de carte 2006 Socotelile Brașovului - Registrele Vigesimale, 3, anul 2006 Braşov (loc geografic); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); registru vigesimal (categorie); 1548 (An calendaristic); 1549 (An calendaristic) MANOLESCU, Radu (autor)
volum de carte 2006 Socotelile Brașovului - Registrele Vigesimale, 4, anul 2006 Braşov (loc geografic); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); registru vigesimal (concept); document (categorie); 1551 (An calendaristic); 1554 (An calendaristic); 1550 (An calendaristic) MANOLESCU, Radu (autor)
volum de carte 2007 Socotelile Brașovului - Registrele Vigesimale, 5, anul 2007 Braşov (loc geografic); secolul al XVI lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); document (categorie); registru vigesimal (categorie); 1551 (An calendaristic); 1552 (An calendaristic); 1554 (An calendaristic); 1550 (An calendaristic); 1542 (An calendaristic); 1543 (An calendaristic); 1553 (An calendaristic); 1544 (An calendaristic); 1545 (An calendaristic); 1546 (An calendaristic); 1547 (An calendaristic); 1548 (An calendaristic); 1549 (An calendaristic) MANOLESCU, Radu (autor)
volum de carte 1974 Studii istorice sud-est europene, anul 1974 Dobrogea (Regiune); naţionalism (Ideologie); Braşov (oraş); documente medievale (document); documente sârbeşti (document); Problema Orientală (subiect); dominaţia otomană (subiect); Compania Grecilor din Braşov (subiect); relaţii româno-sârbe (subiect); negustori greci (subiect); Greci (etnie); Români (etnie); Sârbi (etnie); Imperiul Otoman (imperiu) IANCU, Anca (autor), GHIAȚĂ, Anca (autor), DEMENY, Lidia (autor), PAPACOSTEA-DANIELOPOLU, Cornelia (autor), STĂNESCU, Eugen (culegere)
volum de periodic 2002 Țara Bârsei, 2002 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2003 Țara Bârsei, 2003 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (concept); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2004 Țara Bârsei, 2004 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2005 Țara Bârsei, 2005 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2006 Țara Bârsei, 2006 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (concept); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2007 Țara Bârsei, 2007 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (concept); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2008 Țara Bârsei, 2008 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (concept); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2009 Țara Bârsei, 2009 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2010 Țara Bârsei, 2010 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); revistă (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2011 Țara Bârsei, 2011 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2012-2013 Țara Bârsei, 2012-2013 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); revistă (categorie); periodic (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2014 Țara Bârsei, 2014 Braşov (oraş); cultură (categorie); revistă (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2016 Țara Bârsei, 2016 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); periodic (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2017 Țara Bârsei, 2017 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (categorie); revistă (categorie); periodic (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de periodic 2019 Țara Bârsei, 2019 Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); cultură (concept); revistă (categorie); anuar (categorie); Muzeul „Casa Mureşenilor” (Muzeu)
volum de carte 2005 Tezaur arhivistic brașovean, anul 2005 Evul Mediu (Perioadă istorică); epoca modernă (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); Braşov (oraş); document (categorie); arhive (categorie)
volum de carte 2014 Viața de spectacol în Brașovul Secolului al XIX-lea: teatru, operă, operetă, concert, anul 2014 Braşov (loc geografic); Secolul al XIX lea (Perioadă istorică); Transilvania (Regiune); cultură (concept); Teatru (categorie); Artă (categorie); concert (categorie); operă (categorie); spectacol (categorie); operetă (categorie) ȘTEFĂNESCU, Radu (autor)
volum de carte 2009 Viața și opera Pictorului Stavru Tarasov (1883-1961) Colecția de artă plastică a familiei pictorului, anul 2009 Braşov (oraş); colecţie (concept); Monografie (concept); biografie (concept); pictură (categorie); Artă plastică (categorie); Stavru Tarasov (personalitate) MITRAN, Gheorghe (autor), MOSCALIUC, Raluca (autor)
articol de periodic 2006 Acta Bacoviensia, I MARIN, Elisabeta (autor) Instituțuonalizarea arhivei istorice a orașului Brașov (1879) 26-32 română
articol de periodic 1979 Acta Moldaviae Meridionalis, I POPESCU, Rica (autor) Negustorii vasluieni consemnați în registrele vigesimei orașului Brașov în secolul al XVI-lea Note 283-288 română
articol de periodic 1980 Acta Moldaviae Meridionalis, II PUȘCAȘU, Voica Maria (autor) Plăci ceramice descorative descoperite la Cetatea Făgărașului în anii 1966-1973 Arheologie 223-271 română
articol de periodic 1984 Acta Moldaviae Meridionalis, V-VI POPESCU, Rica (autor) Sobele cetății Făgărașului după inventarele din secolul al XVII-lea Note 479-482 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I BAUMAN, Ionel (autor) , IACOBEANU, George (autor) Un pumnal de tip "Akinakes" descoperit la Brașov Studii şi cercetări istorice 19-22 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-I SAVU, Ovidiu (autor) Cărturarii brașoveni și Unirea Principatelor de la 1859 Studii şi cercetări istorice 298-301 română
articol de periodic 2003 Acta Moldaviae Meridionalis, XXII-XXIV-II PEPENE, Nicolae (autor) Considerații privind istoricul monumentelor de artă religioasă ale reședinței regale și arhiducale din Bran (1921-1947) Istoria Artei 765-774 română
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII-I SAVU, Ovidiu (autor) Cărturarii brașoveni și Unirea Principatelor de la 1859 Studii şi cercetări istorice 276-280 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis, XXV-XXVII, nr. II PEPENE, Nicolae (autor) Considerații privind istoricul monumentelor de artă religioasă ale reședinței regale și arhiducale din Bran (1921-1947) - II Cercetări interdisciplinare şi istoria culturii 191-198 română
articol de periodic 2009 Acta Moldaviae Meridionalis, XXX-1 MARIN, Natașa (autor) Permanență, dialog, unitate. Brâncoveanu și Brașovul Studii şi cercetări istorice 230-233 română
articol de periodic 2013 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXIV ZÎRNOVAN, Felicia (autor) Conservarea preventivă a bunurilor culturale arheologice în depozitul Muzeului de Istorie Brașov 311-322 română
articol de periodic 2020 Acta Moldaviae Meridionalis, XL, nr. 2 AVRAM, Laura (autor) „Cerbul de Aur”- Manifestare culturală brașoveană în perioada 1968-1971 Istorie Modernă şi Contemporană 183-190 română
articol de periodic 2008 Acta Musei Maramorosiensis, VII SOFONEA, Gheorghe (autor) Drăguș, un sat din Țara Făgărașului, vatră folclorică 183-211 română
articol de periodic 2011 Acta Musei Maramorosiensis, VIII PRAHOVEANU, Ioan (autor) Structura și evoluția raporturilor de proprietate asupra pămîntului în satele brănene 249-254 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis, IV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BELU, S. (autor) , GOLDENBERG, S. (autor) Două registre privind postăvăritul și comerțul cu postav la Brașov în sec. XVI Studii şi Materiale 127-151 română
articol de periodic 1967 Acta Musei Napocensis, IV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală SEREȘ, A. (autor) , VASILIEV, Valentin (autor) Materiale arheologice de pe teritoriul comunei Crizbav Note şi discuţii 425-429 română
articol de periodic 1969 Acta Musei Napocensis, VI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BELU, S. (autor) , GOLDENBERG, S. (autor) Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 Note şi discuţii 565-572 română
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis, IX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală BELU, S. (autor) , GOLDENBERG, S. (autor) Registrul producției și comerțului cu postav de la Brașov din 1576-1582 Note şi discuţii 533-545 germană
articol de periodic 1972 Acta Musei Napocensis, IX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală PORUMB, Marius (autor) Zugravii icoanelor "Paraclisului Nou" din Șcheii Brașovului Note şi discuţii 571-585 română (rezumat în germană)
articol de periodic 1975 Acta Musei Napocensis, XII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală SEREȘ, Andrei (autor) Materiale feudale timpurii din hotarul comunei Feldioara (jud. Brașov) 199-201 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1978 Acta Musei Napocensis, XV Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală IGNA, Aurelia (autor) Restaurarea și conservarea unui fragment de leasă dacică de la Șercaia, județul Brașov 653-658 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Acta Musei Napocensis, XVIII Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CIUPEA, Ioan (autor) Ajutoare primite din România de școala capitală "Radu Negru" din Făgăraș (1869-1873) Studii 191-200 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1983 Acta Musei Napocensis, XX Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CIUPEA, Ioan (autor) Țara Făgărașului în timpul campaniei armatei române în Transilvania, august - septembrie 1916 Studii 615-638 română
articol de periodic 1984 Acta Musei Napocensis, XXI Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală IANCU, Gheorghe (autor) , ȘTIRBAN, Marcel (autor) Aspecte din activitatea revoluționară a metalurgisștilor din Brașov, Sibiu, Târgu-Mureș și împrejurimi între anii 1929-1933 Studii 333-351 română
articol de periodic 1986 Acta Musei Napocensis, XXII-XXIII, seria 1985-1886 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală POPA, Luana (autor) , SPÎNU, Margareta (autor) "Revoluțiunea lui Horea" în paginile "Gazetei Transilvaniei" din Brașov Note şi discuţii 665-669 română
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală COSTEA, Florea (autor) Așezarea dacică de la Copăcel (com. Hârseni, jud. Brașov) Studii 97-118 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1992 Acta Musei Napocensis, XXIV-XXV, seria 1987-1988 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală CIUPEA, Ioan (autor) Observații asupra toponiomiei și antroponimiei Țării Făgărașului Studii 277-299 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală ISAC, Adriana (autor) Un Akinakes de la Cincșor (jud. Brașov) Note şi discuţii 179-183 română
articol de periodic 1994 Acta Musei Napocensis, 31-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală COSTEA, Florea (autor) Construcții civile din așezarea dacică fortificată de la Râșnov - "Cetate" (județul Brașov) Note şi discuţii 185-198 română
articol de periodic 1997 Acta Musei Napocensis, 34-I, seria preistorie-istorie veche-arheologhie Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) , POP, Constantin (autor) Cupa romană de la Dumbrăvița Note şi discuţii 575-578 română
articol de periodic 2005 Acta Musei Napocensis, 39-40-II, seria istorie-2002-2003 Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală MARCU ISTRATE, Daniela (autor) Adrian Ioniță, Dan Căpățână, Nikolaus Boroffka, Rodica Boroffka, Adrian Popescu, „Feldioada-Marienburg. Contribuții arheologice la istoria Țării Bârsei” / „Archäologische Beiträge zur geschichte des Burzenlandes”, București, Editura Academiei, 2004, 163 pagini, 84 de figuri Note şi recenzii 456-459 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Napocensis, 49-II, seria historica Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală GRUIA ANA, Maria (autor) Stove tiles discovered at Rîșnov (Brașov County) Studii 105-144 engleză
articol de periodic 2019 Acta Musei Napocensis, 55-II, seria historica Arheologie; Muzeografie; Carte veche; Istorie modernă; Istorie contemporană; Istorie antică; preistorie; patrimoniu imaterial; Istorie medievală HASAN, Marciana (autor) Cloth Seals from the Romanian Medieval Space. Clarifications Regarding Some Items Already Discussed in the Literature ARTICLES AND STUDIES 9-20 engleză
articol de periodic 1980 Acta Musei Porolissensis, IV, Acta Mvsei Porolissensis etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare FULGA, Ligia (autor) , VARGA, Mihaela (autor) Despre monumente de arhitectură populară din sud-estul Transilvaniei - porțile mocănești din Săcele (Jud. Brașov) Etnografie 823-833 română; rezumat germană;
articol de periodic 2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare BORZAN, Cristina (autor) , LEAȘU, Florin (autor) , MOLEAVIN, Ion (autor) , NEMET, Codruța (autor) , REPANOVICI, Angela (autor) , ROGOZEA, Liliana (autor) Documente despre și de Ioan Bordea la Arhivele Statului din Brașov Istoria culturii. Carte veche 371-382 română
articol de periodic 2011 Acta Musei Porolissensis, XXXIII, seria arheologie-restaurare-conservare etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare COSTEA, Florea (autor) O statuetă dacică insolită descoperită la Ormeniș - "Tipia Ormenișului", județul Brașov 151-155 română
articol de periodic 2012 Acta Musei Tutovensis, VII MOȚEI, Florin (autor) Piese de port și podoabă din secolul al IV P. Chr. Din colecțiile Muzeului Județean de Istorie Brașov 126-136 română
articol de periodic 2007 Acta Siculica BARTI, Levente (autor) , DOCZY, Annamaria (autor) , JERE, Csaba (autor) , SZODORAY-PARADI, Farkas (autor) A vargyas-szoros recens es szubfosszilis deneverfaunaja es faunisztikai adatbazisa a kezdetekkol 2007 februarjaig 153-178 maghiară
articol de periodic 2009 Acta Siculica NAGY, Eva (autor) Az orszagos magyar part valasztasi reszvetele Brasso Megyeben (1926-1937) 533-546 maghiară
articol de periodic 2011 Acta Siculica TIRON, Tudor-Radu (autor) Lespedea funerară de la Budila (jud. Brașov) A Josephei Zenone di Castelceriolo (observații genealogice și heraldice) 385-391 română
articol de periodic 2012-2013 Acta Siculica PENZES, Lorant (autor) A bodzavami vesztegintezet kaplansaga 513-539 maghiară
articol de periodic 2013 Acta Terrae Fogarasiensis, 2 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională BARNA MARINELA, Loredana (autor) , POPOVICI, Ramona (autor) Imaginarul vieții brașovene ilustrat în publicitatea Gazetei Transilvaniei (1872 – 1881) Istorie 199-212 română, engleză
articol de periodic 2014 Acta Terrae Fogarasiensis, 3 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională BUCUR, Alexandru (autor) Contribuții la istoria învățământului brașovean. Școlile de grăniceri și grănicerești (1773 – 1921) arheologie-istorie 353-382 română, engleză
articol de periodic 2015 Acta Terrae Fogarasiensis, 4 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională ITTU, Gudrun Liane (autor) Ernst Honigberger (1885-1974) – un artist brașovean aproape uitat Patrimoniu-Cultură 539-548 română, engleză
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis, 5 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională BACIU, Voica (autor) Cinematografe brașovene în anul 1916 Arheologie-Istorie; Archaeology-History 381-392 română, engleză
articol de periodic 2016 Acta Terrae Fogarasiensis, 5 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională POSEA, Rozalinda (autor) Obiecte de podoabă și accesorii vestimentare în colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov Artă-Patrimoniu-Cultură; Art – Heritage – Culture 545-558 română, engleză
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis, 6 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională MICU, Bianca Luminița (autor) Anul 1917 în ziarul brașovean Gazeta Transilvaniei. Studiu de caz: lunile ianuarie - mai Istorie-History 372-379 română
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis, 6 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională BACIU, Voica (autor) Potopul lui Noe – primul film sonor proiectat la Brașov Istorie-History 466-472 română, engleză
articol de periodic 2017 Acta Terrae Fogarasiensis, 6 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională STOIAN, Emil (autor) , MĂLUȘELU, Sebastian (autor) Un moment din istoria Bisericii Ortodoxe Române din Șcheii Brașovului Istorie-History 521-532 română, engleză
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis, 7 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională MAREȘ, Ioan (autor) Prima bătălie de la Brașov a lui Radu Șerban (17 IULIE 1603) Istorie-History 111-122 română, engleză
articol de periodic 2018 Acta Terrae Fogarasiensis, 7 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională VLAD, Ioan (autor) Antecedente ale hotărârii de la Alba Iulia și contribuții brașovene la realizarea lor Istorie-History 257-276 română, engleză
articol de periodic 2019 Acta Terrae Fogarasiensis, 8 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională DOMOCOS, Lorena (autor) Monumentele eroilor făuritori ai României Mari Istorie-History 241-252 română, engleză
articol de periodic 2020 Acta Terrae Fogarasiensis, 9 Muzeul Tării Făgăraşului (instittuţie); Valer Literat (profesor); Ţara Făgăraşului (regiune istorică); istorie; Arheologie; Numismatică; Muzeografie; istorie locală; istoie regională LAZĂR, Gheorghe (autor) Despre afacerile și familia unui negustor brașovean în Țara Românească Istorie-History 97-109 română, franceză
articol de periodic 2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie ştiinţele naturii (Ştiinţă); Banat (Regiune); Cercetări istorice (cercetare); Cercetări arheologice (cercetare); cercetări etnologice (cercetare); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); Analele Banatului (periodic); ecologie (domeniu); botanică (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu) BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , DIETRICH, Laura (autor) Observații privind utilizarea omoplaților crestați dun cultura Noua, pe baza materialului de la Rotbav, jud. Brașov 33-46 română (rezumat în germană)
articol de periodic 2009 Analele Banatului, XVII, seria Arheologie-Istorie ştiinţele naturii (Ştiinţă); Banat (Regiune); Cercetări istorice (cercetare); Cercetări arheologice (cercetare); cercetări etnologice (cercetare); Muzeul Naţional al Banatului (Muzeu); Analele Banatului (periodic); ecologie (domeniu); botanică (domeniu); ornitologie (domeniu); entomologie (domeniu) DIETRICH, Oliver (autor) Ein kleiner bronzedepotfund aus der siedlung von Rotbav, "la Pîrîuț" sowie einige gedanken zum auftreten zyprischer schleifennadeln in der Noua-Kultur 97-107 germană (rezumat în engleză)
articol de periodic 2005 Analele Brăilei, 6 RUS, Valer (autor) Proiect managerial de dezvoltare a muzeului "Casa Mureșenilor" 313-334 română
articol de periodic 2007 Analele Brăilei, VII-1, seria 1935 MIHĂILESCU, Gheorghe (autor) Importanța comercială a Brăilei dela întemeiere pînă la căderea sub turci și relațiile ei cu Brașovul - epoca 1358-1540 - .11-30 română
articol de periodic 1994 Analele Bucovinei, I, nr. 2 Societatea pentru cultura și literatura română în Bucovina, Filiala ,,Iancu Flondor", Brașov (Petre Ciobanu) 537 română
articol de periodic 1997 Analele Bucovinei, IV, nr. 1 Zilele Bucovinei la Brașov, 23-30 noiembrie, 1996 (Marian Olaru) 264 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie MUCEA, Mariana (autor) Biserica românească din scheii Brașovului în secolul XVII-lea, locaș al activității de copiere, traducere și tipărire Studii şi Comunicări 127-132 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie LAZĂR, Ioachim (autor) Din corespondența lui Aron Densușianu cu Ioan Nicu Moldovan privind înfințarea ziarului "Oriwentul latin" de la Brașov Studii şi Comunicări 191-195 română
articol de periodic 1996 Angustia, 1, seria arheologia-istorie-etnografie SOROȘTINEAN, Valeria (autor) Satul românesc și biserica ortodoxă la sfîrșit de secol XIX cu referire la protopopiatele Trei-Scaube, Brașov și Mureș-Odorhei Studii şi Comunicări 201-204 română
articol de periodic 1997 Angustia, 2, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie COSTEA, Florea (autor) Așezarea Wietenberg de la Racoș - "Piatra Denunată" 39-75 română
articol de periodic 1998 Angustia, 3, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie MARIN, Elisabeta (autor) Documente despre Sfîntu Gheorghe și Secuime în arhivele brașovene 365-370 română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie COSTEA, Florea (autor) O depunere rituală de vase la Racoșul de Jos, județul Brașov. Încercare de descifrare a posibilelor simboluri din ormanentica olăriei dacice (I) 105-119 română
articol de periodic 1999 Angustia, 4, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie CRIȘAN, Eugenia (autor) Un document inedit privind Despărțămîntul Brașov al Astrei 293-296 română
articol de periodic 2000 Angustia, 5, seria arheologie COSTEA, Florea (autor) Fortificații hallstattiene din județul Brașov 221-225 română
articol de periodic 2001 Angustia, 6, seria istorie-etnografie-sociologie CATRINA, Constantin (autor) Folclorul muzical integrat obiceiurilor tradiționale de peste an (Țara Bîrsei și Covasna) 243-248 română
articol de periodic 2004 Angustia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) O carte veche "Carte sau lumină", Snagov, 1699. Un preot și un cronicar din Scheii Brașovului. Restituiri 19-40 română
articol de periodic 2004 Angustia, 8, seria istorie-etnografie-sociologie CATRINA, Constantin (autor) Contribuții pe marginea unor obiceiuri și cîntece păstorești din sud-estul Transilvaniei (Brașov și Covasna). Circulație și stratificare 251-258 română
articol de periodic 2008 Angustia, 12, seria arheologie-etnografie BUCUR, Eugen (autor) , ROMAN, Cristian (autor) , TINCU, Sorin (autor) Considerații etno-arheologice privind exploatarea surselor saline din Țara Făgărașului (I) 91-100 română
articol de periodic 2008 Angustia, 12, seria arheologie-etnografie COSTEA, Florea (autor) Un intersant mormînt descoperit la Rășnov-Cetate (jud. Brașov) 101-108 română
articol de periodic 2010 Angustia, 14, seria arheologie-etnografie-educație muzeală COSTEA, Florea (autor) Omul. Piatra. Timpul. Puterea. Studiu de caz: Defileul Oltului din Munții Perșani 319-332 română
articol de periodic 2012 Angustia, 16, seria istorie-socologie BĂRĂGAN-SPOREA, Corina (autor) Aspecte din istoricul administrației locale din comuna Vama Buzăului 65-76 română
articol de periodic 2012 Angustia, 16, seria istorie-socologie AITEAN-TAUS, Constantin (autor) Crîmpeie din viața spirituală a localității Arini 77-90 română
articol de periodic 2012 Angustia, 16, seria istorie-socologie STANCU, Vasile (autor) Cronica învățămîntului din Vama Buzăului - Sporea- Bărăgan Corina 314-317 română
articol de periodic 1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie DELEANU, V. (autor) Semnificația termenilor tradiționali "vatra" și "hotar" în Țara Oltului 147- română
articol de periodic 1987 Anuarul Complexului Muzeal Sibiu, 26, seria istorie-arheologie FLEȘERU, Anca (autor) Dinamica spațiului de locuire și gospodăresc în satele din Țara Oltului (1880-1980) 157- română
articol de periodic 1966 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, seria 1962-1964 MUȘLEA, Ion (autor) Noi contribuții la obiceiurile junilor brașoveni 225-248 română
articol de periodic 1973 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, VI, seria 1971-1973 POPESCU, Constantin (autor) Ceata de feciori în satul Recea 499-502 română
articol de periodic 1978 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei, X BOT, Nicolae (autor) Forme străvechi de cultură poporană românească. Studiu de paleoetnografie a cetelor de feciori din Țara Oltului - Herseni Traian 455-458 română
articol de periodic 2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei MUNTEANU, Simona (autor) Substraturi arhaice în practici magice ale sistemului de credințe din zona Bran 425-431 română
articol de periodic 1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie CIUTĂ, Marius (autor) Contribuții la repertoriul arheologic al Neoliticului timpuriu în Depresiunea Brașovului .5-35 română
articol de periodic 2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie DRAGOTĂ, Gheorghe (autor) Castrele romane de pe linia Oltului făgărășan Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 89-95 română
articol de periodic 2005 Argesis - Studii și Comunicări, XIV, seria Istorie UNGUREANU, Gheorghe (autor) Titu Maiorescu în istoria culturii române 815-820 română
articol de periodic 2006 Argesis - Studii și Comunicări, XV, seria Istorie REZACHEVICI, Constantin (autor) Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acțiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I Istorie medievală 155-191 română
articol de periodic 2009 Argesis - Studii și Comunicări, XVIII, seria Istorie MOȚEI, Mary-Claudia (autor) Restaurarea pieselor ceramice provenite din săpăturile sistematice de la Hărman, județul Brașov, campaniile 2005-2007 Arheologie, istorie antică 67-74 română
articol de periodic 2012 Argesis - Studii și Comunicări, XX, seria științele naturii STANCU, Daniela Ileana (autor) The Red List of the threatened plants from Râiosu and Buda Mountains, Făgăraș Massif 29-34 engleză
articol de periodic 2018 Argesis - Studii și Comunicări, XXVI, seria științele naturii MANU, Minodora (autor) , LOTREAN, Nicolae (autor) Data on the coleopteran (Insecta: Coleoptera) fauna from the Bogății Forest, Brașov County, Romania Zoologie 73-88 română, engleză
articol de periodic 2019 Argesis - Studii și Comunicări, XXVIII MOȚEI, Florin (autor) Turnul Alb. Monument reprezentativ al Brașovului medieval. Cercetările arheologice din anul 2003 Istorie medievală 37-58 română
articol de periodic 2019 Argesis - Studii și Comunicări, XXVIII MOȚEI, Mary-Claudia (autor) Restaurarea și conservarea unei piese ceramice vas de provizii sec. IV p.Chr. Conservare - restaurare 345-354 română
articol de periodic 2019 Argesis - Studii și Comunicări, XXVIII COJOCARU, Luana Marcela (autor) , TODOR, Anemona Marilena (autor) Casa musceleană. O bijuterie arhitecturală a „Muzeului Satului Brănean” Conservare - restaurare 421-434 română
articol de periodic 2005 Arheologia Medievală, V SOOS, Zoltan (autor) Feldioara-Marienburg. Contribuții arheologice la istoria Țării Bîrsei - Ioniță A., Căpătînă D., Boroffka Nikolaus, Boroffka Rodica, Popescu A. 209- română
articol de periodic 2007 Arheologia Medievală, VI STĂNESCU, Alexandru (autor) Feronerie brașoveană secolerle XV-XIX - Negulici Dorina 270-276 română
articol de periodic 2003 Arhiva Someșană, II, seria III PETEANU, Claudia Septimia (autor) Preoții români din Făgăraș în secolulul al XVII-lea 159-189 română
articol de periodic 2004 Arhiva Someșană, III, seria III BALOG, Marin Iosif (autor) , RADU, Măriuca (autor) Camera de comerț și industrie din Vrașov și implicarea sa în eforturile de modernizare economică a sud-estului Transilvaniei /1851-1900) (I) 79-113 română
articol de periodic 2006 Arhiva Someșană, V, seria III BALOC, Iosif Marin (autor) Politica financiară a Vienei în Transilvania între revoluția pașoptistă și dualism: cazul filialei brașovene a băncii vieneze de credit Anstalt 63-73 română
articol de periodic 2006 Arhiva Someșană, V, seria III COVACI, Diana Maria (autor) Mișcarea pentru o salarizare adecvată a capitlului greco-catolic român de Alba-Iulia și Fpăgăraș între anii 1903-1918 165-187 română
articol de periodic 2007 Arhiva Someșană, VI, seria III COVACI, Diana Maria (autor) Reorganizarea arhidiecezei de Alba-Iulia și Făgăraș: înființarea protopopiatelor Brașov și Arpașul de Jos 51-58 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 POP IOAN, Aurel (autor) Reflectarea unor realități bănățene în istoriografia din Scheii Brașovului în veacul al XVIII-lea II. Istorie medie 237-243 română
articol de periodic 1981 Banatica, 6 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Monedele de aur și argint din colecția Muzeului județean Brașov VI. Recenzii 498-499 română
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 1 DIETRICH, Oliver (autor) Eine sichel mit breitem querwulst aus Rotbav, "La Pîrîuț". Einige gedanken zum gwebrauch frzher bronzesicheln in der Wietenberg-Kultur 49-64 germană
articol de periodic 2010 Banatica, 20, nr. 2 CÎMPEANU, Liviu (autor) Districtele săsești Bistrița și Brașov și jurisdicția lor asupra Rodnei și Branului în secolele XV-XVII 131-155 română
articol de periodic 2012 Banatica, 22 SZEGEDI, Edit (autor) Wohn gehort die kronstadter reformation? Versuch einer theologischen zuordnung von Johannes Honterus und der reformation in Kronstadt 77-85 germană
articol de periodic 2007 Biblioteca Brukenthal , IX APOSTOL, Daniel (autor) , DUDĂU, Oltea (autor) , MUNTEANU, Claudiu (autor) Monede din Colecția Muzeului Castel Bran 233-244 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MÎRZA, Ioan (autor) Rîșnițe dacice de bazalt de Racoș 253-254 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII MAXIM, Zoia (autor) , SĂSĂRAN, Liana (autor) Analize geoarheologice la Leț 255-255 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII GAL, E. (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Studii osteometrice și paleoornitologice asupra unor resturi de păsări din situri paleolitice din zona Brașovului 268-268 română
articol de periodic 1973 Biharea, 1973 GODEA, Ioan (autor) Țara Bîrsei. Vol I. - Dunăre N. III. Note şi recenzii 261-262 română
articol de periodic 1994 Biharea, 1994 ȘTEFĂNESCU, Barbu (autor) Muzeul Etnografic Brașov. Ghid IV. Recenzii 246-247 română
articol de periodic 2010 Brukenthal Acta Musei, V, seria 1 EL SUSI, Georgeta (autor) Faunal remains from la tene levels at Racoș - Piatra Detunată/"Durduia" (County Brașov) 93-114 engleză
articol de periodic 1981 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, X istorie (ştiinţe umaniste); Arheologie (ştiinţe umaniste); Muzeologie (ştiinţe umaniste); memorialistică (disciplină istorică); Bucureşti (capitala României); Bucureşti; Arhitectură; patrimoniu construit GRIGORIU, Paul (autor) Gheorghe Popa-Liseeanu și educarea conștiinței naționale Studii şi articole 69-77 română
articol de periodic 1945 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXXVIII, seria Veche Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice GOLESCU, Maria (autor) Icoana pe sticlă a zugravului Ioniță Ot Brașov 7-10 română
articol de periodic 1993 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, IV, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ILIESCU, Marina (autor) Arhitectul Gunther Schuler la 88 de ani Aniversări 90-93 română
articol de periodic 1995 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, VI, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ILIESCU, Marina (autor) Aspecte legate de restaurarea unui ansamblu de arhitectură civilă din epoca Renașterii – case din Piața Primăriei Brașov, nr. 15–16 Comunicări şi rapoarte de cercetare 42-48 română
articol de periodic 1998 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, IX, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice ROȘIU, Liliana (autor) Patrimoniul universal. Natura și cultura protejate de UNESCO. Europa Centrală și de Nord, ed. Schei, Brașov Recenzii, expoziţii, prezentări 143-144 română
articol de periodic 2001-2005 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XII-XVI, nr. 1, Vasile Drăguț - 75 de ani de la naștere. Simpozion 2003, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice JENEI, Dana (autor) Imaginea Fecioarei cu Pruncul între Sfinte de la Biserica Neagră din Brașov 86-94 română
articol de periodic 2007 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XVIII, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice STROE, Adriana (autor) Verificarea Listei Monumentelor Istorice din municipiul Brașov, 2006 144-148 română
articol de periodic 2008 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XIX, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice STROE, Adriana (autor) Locuințe datând din sec. XVI în Cetatea Brașovului 81-89 română
articol de periodic 2009 Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XX, nr. 1-2, Serie Nouă Conservarea monumentelor istorice; Institutul Naţional al Patrimoniului; Monumente istorice; patrimoniu cultural imobil; Comisia Naţională a Monumentelor, Ansamblurilor şi Siturilor Istorice STROE, Adriana (autor) Locuințe datând din sec. XVI în Cetatea Brașovului 81-89 română
articol de periodic 1972 Buridava - Studii și Materiale, I etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) Prof., CURECHIANU, Dumitru (autor) , Prof., ROGOCIU, Traian (autor) Anton Pann la Rîmnicu Vîlcea 395-400 română, franceză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale, IX etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) OANE, Sorin (autor) Disputa dintre vâlceni și brașoveni pe tema Imnului Național. O părere Istorie 288-297 română, engleză
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) SZEKELY, Zsolt (autor) A clay wagon model from Racoș (Alsórákos, Brașov County) Arheologie / Archaeology 259-265 engleză, română
articol de periodic 2015 Buridava - Studii și Materiale, XII, nr. 1, Volum dedicat profesorului PETRE I. ROMAN la cea de-a 80-a aniversare / Volume dedicated to Professor PETRE I. ROMAN on his 80th anniversary, seria Symposia Thracologica X etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) BÁRTOK, Botond (autor) The Late Eneolithic in South-East Transylvania RECENZII / BOOK REVIEWS 494-498 engleză, română
articol de periodic 2013 Carpica, XLII DOBOZI MILANDOLINA, Beatrice (autor) Ecouri moldave în periodicul "Gazeta Transilvaniei" (1847) 193-211 română
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice, III ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) DUMITRACHE, Mariana (autor) Cetatea sătească din Drăușeni, jud. Brașov, ansamblu de arhitectură medievală. Cercetări arheologice 1973-1977 155-198 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1979 Cercetări Arheologice, III ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) DUMITRACHE, Mariana (autor) Materiale ceramice din cetatea țărănească din com. Hărman, jud. Brașov 409-420 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 1981 Cercetări Arheologice, IV ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) DUMITRACHE, Mariana (autor) Evoluția cetății țărănești de la Viscri, jud. Brașov, în lumina cercetărilor arheologice și de arhitectură 253-285 română
articol de periodic 1997 Cercetări Arheologice, X ROMÂNIA (stat); Arheologie clasică (Arheologie); arheologie preistorică (Arheologie); cercetare arheologică preventivă (Arheologie); arheologie medievală (Arheologie); cercetare arheologică sistematică (Arheologie); cercetare arheologică de salvare (arheolog); Muzeul Naţional de Istorie a României (Muzeu); Arheologie (Ştiinţă a istoriei); Raport de cercetare arheologică (raport) CANTACUZINO, Gheorghe (autor) Cercetări arheologice la Făgăraș 239-248 română (rezumat în franceză)
articol de periodic 2012 Cercetări Numismatice, XVIII Ing, BĂLĂIȚĂ, Dorel (autor) Jetoanele concernului „Friedrich Czell & Söhne” / Die Wertmarken des Konzerns Friedrich Czell & Söhne Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 175-186 română
articol de periodic 1968 Cibinium, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, seria 1967-68 PETRESCU-BURLOIU, Ion (autor) Tipurile de case din Țara Oltului și tehnica de construcție a lor 71-88 română, germană
articol de periodic 1968 Cibinium, Studii și materiale privind Muzeul Tehnicii Populare din Dumbrava Sibiului, seria 1967-68 MOZES, Tereza (autor) Ceramica populară din Bârsa 131-140 română, germană
articol de periodic 1969-1973 Cibinium RĂDULESCU, Lelia (autor) Contribuții la cercetarea pescuitului în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 69-76 română, germană
articol de periodic 1969-1973 Cibinium POPESCU, Constantin (autor) Arhitectura pastorală din Munții Branului 253-258 română, germană
articol de periodic 2000 Cibinium, seria 1990-2000 SARSAMĂ DRADOMIR SORIN, Sebastian (autor) Țara Oltului - „țară” istoricî în muzeul țării. Specificitatea și reprezentare în domeniul arhitecturii, al gospodăriei și meșteșugurilor tradiționale De la Muzeul Tehnicii Populare la Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale „ASTRA”: perspective fenomenologice de optimizarea proiectelor tematice şi de reprezentare monumentală şi obiectuală în expoziţiile în aer liber şi pavilionare 83-94 română
articol de periodic 2001-2005 Cibinium, seria 2001-2005 TIMAR MARIA, Cristina (autor) Opțiunea pentru restaurarea mobilei la Universitatea "Transilvania" din Brașov 368-372 română
articol de periodic 2006-2008 Cibinium, nr. 1 BUCUR, Corneliu (autor) , NIMIRCEAG, Isabella (autor) Industria casnică textilă - reprezentată în Muzeul în Aer Liber prin gospodăriile din Lisa (județul Brașov) și Tilișca (județul Sibiu) Patrimoniul civilizaţiei tradiţionale 178-181 română
articol de periodic 2009-2010 Cibinium, X ALEXE, Adrian (autor) Casa tradițională din Scheii Brașovului reprentată în Muzeul Civilizației Populare Tradiționale Astra Cercetări etnografice 12-17 română
articol de periodic 2009-2010 Cibinium, X BĂJENARU, Elena (autor) Considerații privind începutul picturii pe sticlă în Țara Făgărașului Cercetări etnografice 131-138 română
articol de periodic 2009-2010 Cibinium, X COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Pictura pe sticlă contemporană. Tradiție, inovație, kitsch Cercetări etnografice 139-150 română
articol de periodic 2011 Cibinium DELEANU, Valer (autor) Care tradiționale în Țara Oltului 154-176 română
articol de periodic 2011 Cibinium BĂJENARU, Elena (autor) Icoana pe sticlă din Țara Făgărașului și sursele de inspirație. Evangheliile și legendele apocrife 244-251 română
articol de periodic 2011 Cibinium FARAON, Gheorghe (autor) Conservarea și depozitarea colecției de icoane pe sticlă a muzeului Țării Făgărașului "Valer Literat" 323-228 română
articol de periodic 2012 Cibinium, seria 2012 COMAN-SIPEANU, Olimpia (autor) Centrul de pictură pe sticlă Șcheii Brașovului ilustrat în colecția Muzeului Astra, Sibiu Cultură materială 26-43 română
articol de periodic 2012 Cibinium, seria 2012 DELEANU, Valerie (autor) Căruțe tradiționale din Țara Oltului Cultură materială 44-86 română
articol de periodic 1974 Crisia, IV BĂLTESCU, Mircea (autor) , TANASIU, Mariuca (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1880) II. Studii şi articole 213-244 română
articol de periodic 1976 Crisia, VI GORUN, Gheorghe (autor) Supplex Libellus Valachorum în variantele românești de la Scheii Brașosului - Răduțiu A., Gyemant L. IV. Recenzii 294-296 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII BĂLTESCU, Mircea (autor) , RADU, M. (autor) Contribuția societăților culturale brașovene la dezvoltarea vieții spirituale și a conștiinței naționale a românilor (1850-1888) (II) I. Studii 159-176 română
articol de periodic 1978 Crisia, VIII MANDREA, Ioan (autor) Participarea feroviarilor din Brașov la greva generală a lucrătorilor de la căile ferate din Transilvania, din aprilie 1904 III. Articole şi note 599-606 română
articol de periodic 1979 Crisia, IX MANDREA, Ioan (autor) Date privind mișcarea muncitorească și socialistă din Brașov în primul deceniu al secolului al XX-lea I. Studii 293-306 română
articol de periodic 1980 Crisia, X GYEMANT, L. (autor) Proiectul din 1820 al Societății comerciale române din Brașov I. Studii 105-114 română
articol de periodic 1980 Crisia, X MANDREA, E. (autor) , MANDREA, Ioan (autor) Tineretul revoluționar brașovean în marile bătălii de clasă din anii crizei economice (1929-1933) I. Studii 259-271 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV ȘORA, Gheorghe (autor) Un document inedit despre conținutul manualelor de istorie redactate la Brașov de către Vasile Goldiș II. Documente 129-133 română
articol de periodic 1984 Crisia, XIV MANDREA, Ioan (autor) , OPREA, Sorin (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești și socialiste din Brașov în perioada 1910-1918 III. Articole şi note 319-327 română
articol de periodic 1986 Crisia, XVI FAUR, Viorel (autor) Documente despre expoziția de la Brașov, din anul 1862 VII. Muzeografie 715-719 română
articol de periodic 1989 Crisia, XIX ȘTIGER, Simona (autor) Mișcarea feministă din Transilvania. Constituirea și evoluția reuniunilor de femei III. Articole şi note 439-454 română
articol de periodic 1991 Crisia, XXI GLUCK, Eugen (autor) Contribuții cu privire la prezența cavalerilor teutoni în Țara Bîrsei (1211-1225) I. Studii şi articole 52-62 română
articol de periodic 1967 Cumidava, I GHIRAN, Ioan (autor) Cumidava - Cuvînt înainte 5- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I MORARIU, Iuliu (autor) Vegetația acvatică și palustră din Depresiunea Bîrsei 9- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I CIOCHIA, Victor (autor) , CONSTANTINEANU, Mihai (autor) Ichniomonide din depresiunea Țara Bîrsei și împrejurimi 33- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I MARCU, Mariana (autor) Monede dacice aflate în colecția Muzeului regional Brașov 93- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I HAȘDEU, Titus (autor) Cetatea Bran sub stăpînirea orașului Brașov (secolele XV-XVII) 137- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I CĂLIMAN, Valeria (autor) Căutatea urmei animalelor furate și "colacul" mărturii ale obiceiului pănîntului în Țara Bîrsei 169- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I POPESCU, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea situației social-economice a colibașilor din zona Branului în secolele XVIII-XIX 175- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I BĂLTESCU, Mircea (autor) Contribuții la istoricul "Reuniunii Femeilor Române" din Brașov 191- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I MORARU, Olivia (autor) Colecția de port popular femeiesc a Muzeului regional Brașov 215- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I VASIU, Dinu (autor) Idealul de libertate și unitate națională manifestat în arta pictorilor brașoveni Constantin Lecca și Mișu Popp 237- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții cu privire la tabloul județului Brașovului Lucas Hirscher 247- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I NISTOR, Minerva (autor) Cetatea Brașovului și fortificațiile din Țara Bîrsei 259- română
articol de periodic 1967 Cumidava, I SEIDEL, Klaus (autor) Conservarea obiectelor din metal la Muzeul regional Brașov 273- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II POP, Ioan (autor) Date arheologice privitoare la istoria Brașovului în secolele IX-XII 9- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II MARCU, Mariana (autor) Săpături arheologice la Cristian - Brașov 43- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II COSTEA, Florea (autor) Obiecte metalice descoperite în cetatea de la Măgura Codlei 79- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II NUSSBACHER, Gernot (autor) Statutul breslei arcarilor din Brașov 91- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II COSTEA, Florea (autor) Date despre strîngerea censului în satele domeniului Bran în anii 1556-1560 97- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II HUTIMANN, Arnold (autor) Considerații privind venirea diaconului Coresi la Brașov 103- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II JIGA, Caius (autor) Brașovul și lupta antiotomană a țărilor române la începutul secolului al XVI-lea 111- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II MICU, Emil (autor) Brașovul și mișcarea revoluționară condusă de Tudor Vladimirescu 119- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II NICOARĂ, Ion (autor) Glasul Ardealului - ziarul brașovean al unirii naționale de la 1 decembrie 1918 211- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II CATRINA, Constantin (autor) Borda, dărdaica și mulțămita - trei obiceiuri agrare din Feldioara (Țara Bîrsei) 335- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II MORARU, Olivia (autor) Contribuții la studiul portului din Șcheii Brașovului 343- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II VASIU, Dinu (autor) Portretul în plastica brașoveană 359- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II MORARIU, Iuliu (autor) , ULARU, Pantelimon (autor) Vegetația halofilă de la Băile Perșani (Munții Perșani) 383- română
articol de periodic 1968 Cumidava, II MUNTHIU, Liviu (autor) , THOMAS, Friederich (autor) Avenele din Piatra Craiului 395- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III BĂLTESCU, Mircea (autor) Lupta patriotică a oamenilor muncii brașoveni, sub conducerea P.C.R. între anii 1940-1944 23- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III ALBU, Cornelia (autor) "Bateria albastră". Contribuții brașovene la lupta antifascistă 63- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III ROMANCA, Mihai (autor) Luptele trupelor române împotriva forțelor germane fasciste din Brașov și împrejurimi 67- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III BINDER, Pavel (autor) Unele probleme referitoare la prima mențiune documentară a Brașovului 125- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III POPESCU, Rica (autor) Aspecte ale dezvoltării tîrgului și a orașului Făgăraș în epoca feudală 133- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III COSTEA, Florea (autor) Date privind strîngerea censului pe domeniului Branului între anii 1561-1575 143- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria (autor) Sîndia în Țara Bîrsei 151- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III BLUCHER, Gebhard (autor) Din istoria hîrtiei și a tiparului chirilic din Brașov în a doua jumătate a secolului al XVI-lea 159- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III PHILIPPI, Maja (autor) Un nou document despre răscoala brașovenilor din 1688 179- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III HAȘDEU, Titus (autor) Satele din preajma cetății Bran în secolele XVIII-XIX 191- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III PINCZES, Iuliu (autor) Rolul comerțului brașovean în prima jumătate a secolului al XIX-lea și reflectatea lui în gîndirea economică 201- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III BUCUR, Dorica (autor) Cîteva aspecte privind activitatea P.C.R. și mișcarea muncitorească din județul Brașov între anii 1929-1933 347- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III CĂLIMAN, Valeria (autor) Instituții și realități medievale românești atestate în lexicul Apostolului de la Brașov 399- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III CATRINA, Constantin (autor) , MORUȘ, Ilie (autor) Contribuții la cunoașterea programului de activitate a societății "Progresul" din Făgăraș 439- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III POPESCU, Constantin (autor) Meșteșugurile în zona Branului în secolele XIV-XVIII 523- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III RĂDULESCU, Lelia (autor) Centre de olari în Țara Făgărașului 529- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III GRAUR, Tiberiu (autor) Considerații asupra vînătoarei de jderi în subzonele Bîrsa de Sus, Bran și Buzaie 555- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III ARDELEANU, Ion (autor) , MUȘAT, Mircea (autor) Muzeul de istorie din Brașov 583- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III OANCEA, Alexandru (autor) Colecția de lucerne greco-romane din Muzeul județean Brașov 597- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III Sesiunea științifică a Muzeelor din județul Brașov, 6-7 dec. 1969 621- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III POP, Ioan (autor) Săpături arheologice în castrul de la Rîșnov 627- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III MARCU, Mariana (autor) Sondajul arheologic de la Cristian 629- română
articol de periodic 1969 Cumidava, III FLOAREȘ, E. (autor) Cetatea țărănească a Rîșnovului 631- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV HAȘDEU, Titus (autor) , NOAGHIA, Jenica (autor) Domeniul cetății Bran în secolele XIV-XVI 69- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV NISTOR, Minerva (autor) Lăzile de breaslă din colecția Muzeului Județean Brașov 103- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV JURCA, Nicolae (autor) Ecoul Comunei din Paris în presa brașoveană 281- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV DON, Ioan (autor) Greva generală din 1920 la Brașov 333- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV MÎNDREA, Ioan (autor) Activitatea revoluționară desfășurată de organizația Blocului muncitoresc-țărănesc din județul Brașov sub conducerea P.C.R. între anii 1926-1932 351- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) Ecoul eroicelor lupte ale muncitorilor ceferiști și petroliști din ianuarie-februarie 1933 în rîndul oamenilor muncii din județul Brașov 403- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV MÎNDREA, Ioan (autor) Acțiuni ale țărănimii din județul Brașov împotriva dictaturii militaro-fasciste (1940-1944) 413- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV BĂLTESCU, Mircea (autor) Brașovul în anii luptei pentru cucerirea puterii (august 1944-februarie 1945) 421- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV MORARU, Olivia (autor) Considerații asupra portului din subzona Săcele 441- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV MICU, Emil (autor) Tiparnița lui Petcu (Petru) Șoanul din Șcheiului Brașovului și primele calendare în limba română 465- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV CATRINA, Constantin (autor) Contribuții la cunoașterea bibliotecii muzicale a Reuniunii de Gimnastică și Cîntări din Brașov 485- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV ISTRATE, Petre (autor) Despre obiceiurile junilor brașoveni 529- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV ISTRATE, Petre (autor) Mărturii literare și istorice despre junii Brașovului 539- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV COLIBAN, Tiberiu (autor) Colecțiile de documente întocmite în trecut de arhivele brașovene 545- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții la istoria arhivei Brașovului în secolele XV-XVIII 559- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV PETRIC, Aron (autor) O valoroasă lucrare de istorie 587- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV BUTA, Sanda (autor) , VASIU, Dinu (autor) Prezentarea Muzeului de artă din Brașov 595- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV POPESCU, Constantin (autor) Deschiderea Muzeului de Etnografie din Rupea 609- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV MARCU, Mariana (autor) Deschiderea Muzeul sătesc din Rotbav 611- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV GHIRAN, Ioan (autor) Muzeul etnografic din Săcele 615- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV VASIU, Dinu (autor) Repertoriu al expozițiilor organizate în sala "Arta" în anii 1969-1970 619- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV ȘELARU, Gheorghe (autor) Comunicări științifice la Muzeul județean Brașov 629- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV BUCUR, Dorica (autor) , MARCU, Mariana (autor) Sesiune de comunicări științifice 631- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV COSTEA, Florea (autor) Săpături arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1970 635- română
articol de periodic 1970 Cumidava, IV ANDREI, Constantin (autor) , CONSTANTINESCU, Neculai (autor) , PAVEL, Nicolae (autor) Acțiunea de octotire a naturii în județul Brașov în anul 1970 643- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Ceramica liniară de la Hărman .11- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V COSTEA, Florea (autor) Sondajul arheologic de la Feldioara-Brașov (1970) 25- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V MARCU, Mariana (autor) Noi cercetări privind secolul al IV-lea e.n. la Hărman 45- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V NISTOR, Minerva (autor) Noi identificări de lucrări ale argintarului brașovean Georg May II 55- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V SÎRBU, Vasile (autor) Contribuții privind modul de organizare a breslei rotarilor și a breslei strungarilor în lemn din Rîșnov (jud. Brașov) 71- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V MIKLOS, Ștefan (autor) , MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind crearea organizației din Brașov a Partidului social-democrat 137- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V CĂLIMAN, Valeria (autor) Scrisori brașovene inedite, mărturii ale colaborării româno-slovace în monarhia austro-ungară 151- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V CIUREA, Ioan (autor) Virgil Onițiu, director al școlilor românești din Brașov 165- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V ȘELARU, Gheorghe (autor) Conflictul colectiv de muncă de la fabrica de sticlărie "Honterus" - Brașov (1925) 285- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V JURCA, Nicolae (autor) Momente din lupta tineretului revoluționar brașovean condus de partidul comunist, în anii crizei economice (1929-1933) 327- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V BUCUR, Dorica (autor) Locuri istorice legate de lupta muncitorească, democratică și comunistă din județul Brașov (1921-1944) 347- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V PETRARU, Ștefan (autor) Unele aspecte privind dezvoltarea industriei socialiste în județul Brașov 389- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V SORCOIU, Andrei (autor) Industrializarea și unele mutații în mediul rural (Analiza fenomenelor prin exemplul județului Brașov) 421- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V GHIRAN, Ioan (autor) Tematica și orientarea ideologică a publicației socialiste "Dreptatea" (1921) 483- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V PETRESCU, Gheorghe (autor) 50 de ani de la Congresul Sindicatelor de la Brașov (octombrie 1921) 527- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V STĂNESCU, M. (autor) Sindicatele din România între congresele de la Brașov și cel de la Cluj (1921-1923) 541- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V CATRINA, Constantin (autor) Arta cojocăritului în Țara Oltului 607- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V NETEA, Vasile (autor) Din activitatea lui Andrei Mureșianu la Brașov 653- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V MIRCEA, Ion-Radu (autor) Contribuții la istoria culturii Șcheilor din Brașov 689- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V POPA, Silvia (autor) Institutul de fete Hentiette Vautier. Contribuții la istoria învățămîntului brașovean 703- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V MIHĂILESCU, Dan (autor) Pătrunderea publicațiilor progresiste și marxist-leniniste în bibliotecile publice și particulare din Brașov și Sibiu 723- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V COSTEA, Florea (autor) O nouă descoperire arheologică la Rîșnov 737- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V PROX, Alfred (autor) Ein zentralasiatischer Sattelbeschlag von Gesprengberg bei Kronstadt 744- germană
articol de periodic 1971 Cumidava, V IACOȘ, Ion (autor) 125 de ani de la înființarea Asociației de ajutor reciproc a tipofradilor din Brașov 779- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V Tematica expoziției de bază a secției de istorie contemporană a Muzeului de istorie din Brașov 785- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V MÎNDREA, Ioan (autor) , MUNTEANU, Liviu (autor) Acțiuni organizate de Muzeul județean Brașov în întimpinarea semicentenarului Patidului Comunist Roman 837- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V 50 de ani de la Congresul general al sindicatelor din România. Sesiunea științifică și adunarea festivă de la Brașov 849- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V MARCU, Mariana (autor) Sesiunea științifică a Muzeului județean Brașov, 26 iunie 1971 851- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V MARCU, Mariana (autor) A doua sesiune științifică arheologică a Muzeului județran Brașov, 12 decembrie 853- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V ANDREI, Constantin (autor) Însemnări pe marginea expoziției documentare de ocrotirea naturii din Brașov 855- română
articol de periodic 1971 Cumidava, V POP, Ioan (autor) Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul județean Brașov în anul 1971 859- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI COSTEA, Florea (autor) O nouă descoperire arheologică în Țara Bîrsei: așezarea daco-romană de la Rîșnov "Blocuri" 19- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI GUDEA, Nicolae (autor) Ceramica dacică din cadtrul roman de la Rîșnov (Cumidava),(județul Brașov) 25- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI MARCU, Mariana (autor) O noua așezare prefeudală la Hărman 39- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI POPA, Valentina (autor) Țara Făgărașului în stăpînirea domnilor munteni 45- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI NICOARĂ, Ion (autor) Aspecte ale revoluției din anii 1848-1849 în Brașov și Țara Bîrsei 85- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI GLODARIU, Eugenia (autor) Despărțămîntul Brașov - inițiatorul bibliotecilor populare ambulante ale Astrei 133- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI MIKLOS, Ștefan (autor) , MÎNDREA, Ioan (autor) Aspecte ale mișcării muncitorești din Brașov între anii 1903-1907 151- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la fabrica "Julius Teutsch" din Brașov (1934) 181- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI RĂDULESCU, Lelia (autor) Ceata de feciori în Țara Făgărașului 197- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI POPESCU, Constantin (autor) Păstoritul în Țara Făgărașului între secolele XIV-XVIII 207- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI MORARU, Olivia (autor) Date etnografice puțin cunoscute privind satele brănene într-o publicație din anul 1908 217- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VI NISTOR, Minerva (autor) Podoabe medievale, opere ale argintarilor brașoveni 227- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII GUDEA, Nicolae (autor) , POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile din anul 1971 13- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Contribuții la cunoașterea populației autohtone din Țara Bîrsei în feudalismul timpuriu 47- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII POPESCU, Rica (autor) Cetatea Făgărașului în lumina inventarelor sale din secolul al XVII-lea 67- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII NISTOR, Minerva (autor) Contribuții la cercetarea hanurilor din Țara Bîrsei 85- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII CHIRILĂ, Ioan (autor) Contribuții la istoricul Reuniunii române de gimnastică și cîntări din Brașov 141- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII ȘELARU, Gheorghe (autor) Consecințele războiului vamal asupra economiei brașovene 159- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII PORȚEANU, Alexandru (autor) Contribuții bibliografice la istoricul mișcării muncitorești și socialiste din Brașov (partea I, de la începuturi pînă în anul 1900) 193- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII MIKLOS, Ștefan (autor) , MÎNDREA, Ioan (autor) Contribuții privind participarea maselor populare din Țara Făgărașului la revoluția burghezo-democratică de la 1848 în țările Române 215- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII BUCUR, Dorica (autor) Aspecte din lupta oamenilor muncii din Brașov sub conducerea P.C.R. în anii 1929-1933 225- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII GHIRAN, Ioan (autor) Începutul activității social-politice a lui Ilie Cristea la Brașov 241- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII Săpăturile arheologice efectuate de Muzeul Județean Brașov în anii 1972-1973 279- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII HAȘDEU, Titus (autor) , PENELEA, Georgeta (autor) Lista refugiaților din Țara Românească în districtul Brașov, în timpul revoluzției din anul 1821 condusă de Tudor Vladimirescu 293- română
articol de periodic 1973 Cumidava, VII POPA, Luana (autor) Colecția de medalii românești a Muzeului județean Brașov 341- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) Așezarea dacică de la Hărman .9- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GLODARIU, Ioan (autor) Fortificația așezării dacice de la Arpașu de Sus 23- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae (autor) , POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Rîșnov. Săpăturile arheologice din anii 1973-1974 55- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 GUDEA, Nicolae (autor) , POP, Ioan (autor) Castrul roman de la Feldioara (Făgăraș) 55- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de la Rîșnov - "Blocuri" (1973-1974) 65- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPA, Valentina (autor) Rezistența opusă de populația autohtonă din Țara Făgărașului față de ofensiva regalității maghiare în secolele XIII-XIV 87- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 PRAHOVEANU, I. (autor) Aspecte privind funcțiile castelanilor de la cetatea Bran 97- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 REZACHEVICI, G. (autor) Neobișnuitul drum peste Carpați al oștii lui Radu Șerban, înaintea bătăliei de lingă Brașov cu Gabriel Bathory (iulie 1611) 113- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DINU, Elisabeta (autor) Contribuții privind rolul negustorilor români din Brașov la menținerea și dezvoltarea legăturilor comerciale ale Transilvaniei cu Țara Românească și Moldova în anii 1830-1848 135- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 OLTEANU, Vasile (autor) Comitele filandropice - expresie a participării brașovenilor la războiul de independență 153- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRECIN, Mihai (autor) Bologa Valeriu - director al filialei din Brașov a băncii "Albina" (1837-1899) 157- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 NICOARĂ, Ion (autor) Brașoveni în fruntea luptei românilor din S.U.A. pentru desăvîrșirea procesului de unitate națională și politică de la 1 decembrie 1918 169- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 HĂȘFĂLEANU, Ioan (autor) Relații agrare în Țara Făgărașului în prima jumătate a secolului al XX-lea 181- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 BUCUR, Dorica (autor) Conflictul de muncă de la Fabrica de celuloză din Zărnești (iunie-octombrie 1935) 191- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 DRAGOMIRESCU, Jean (autor) Coperta de carte și legătorii brașoveni 205- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CĂLIMAN, Valeria (autor) Contribuții la istoricul Bibliotecii Gimnaziului "Honterus" din Brașov 235- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 CATRINA, Constantin (autor) Revistele literare românești brașovene dintre cele două războaie mondiale (scurt istoric) 275- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 POPP-SĂNDULESCU, Anca (autor) Grafica veche și modernă din patrimoniul Muzeului de artă Brașov 297- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 VASIU, Dinu (autor) Arta plastică brașoveană în socialism 315- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 FULGA, Ligia (autor) Aspecte documentare privind piuăritul și dărsdtîritul din Țara Bărsei (secolul al XVIII-lea - ănceputul secolului al XIX-lea) 323- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MARARU, Olivia (autor) , STOICA, Georgeta (autor) Semne de recunoaștere în costumul din Șcheii Brașovului și Săcele 337- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 RĂDULESCU, Lelia (autor) Vînătoarea în Țara Făgărașului în secolele XV-XX 353- română
articol de periodic 1975 Cumidava, VIII, seria 1974-1975 MORARU, Olivia (autor) Structura tematică a Muzeului etnografic al Țării Bîrsei 369- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 NUSSBACHER, Gernot (autor) Contribuții la istoricul cetății Bran și a domeniului ei în secolele XIV-XV 25- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 NISTOR, Minerva (autor) Broșovul în izvoare cartografice și iconografice 35- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 VĂTĂMANU, Adrian (autor) Vasile Alecsandri la Brașov 71- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 OLTEANU, Vasile (autor) Adevăratul Maiorescu - în acțiunea de susținere a primului liceu românesc brașovean 103- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 BUCUR, Dorica (autor) Tradiții de luptă și legături internaționaliste ale tineretului Brașovean (1921-1947) 125- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 ROMANCA, Mihai (autor) Din tradițiile unei școli militare brașovene 141- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 MIKLOS, Ștefan (autor) "Totul pentru front, totul pentru victorie"! Contribuția oamenilor muncii din orașul Brașov 154- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 GHERMAN, Mircea (autor) Istoricul conservatorului "Astra" Brașov 160- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 BUTA, Sanda-Maria (autor) Vechi colecții care stau la bazele muzeului din Brașov 179- română
articol de periodic 1976 Cumidava, IX-1 POP SĂNDULESCU, Anca (autor) Un sfert de veac de artă plastică brașoveană 189- română
articol de periodic 1977 Cumidava, X GHERMAN, Mircea (autor) Conflictul oriental și contribuția Gazetei Transilvaniei la desbaterile privind independența României 33- română
articol de periodic 1977 Cumidava, X POPA, Luana (autor) Gazeta Transilvaniei, oglindită a războiului pentru cucerirea independenței de stat a României 53- română
articol de periodic 1977 Cumidava, X SUCIU, Ștefan (autor) Contribuția Brașovului la sprijinirea războiului pentru independența de stat a României 73- română
articol de periodic 1977 Cumidava, X KRONER, Michael (autor) Poziția sașilor brașoveni față de războiul pentru cucerirea independenței de Stat a României 89- română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 PRAHOVEANU, Ioan (autor) Relațiile politice ale Brașovului cu Moldova în secolele XV-XVI Istorie Medie 35-41 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 NUSSBACHER, Gernot (autor) Moara de hîrtie din Brașov din secolul al XVI-lea Istorie Medie 53-70 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 MITRAN, Gheorghe (autor) Brașovul, centru de producție și comercializare a articolelor de cositor Istorie Medie 71-83 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 NISTOR, Minerva (autor) Brîncoveanu și Brașovul Istorie Medie 95-171 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 GYEMANT, Ladislau (autor) O ordonanță gubernială tipărită în limba română, privind haiducia in sud-estul Transilvaniei Istorie Medie 173-176 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 MARIN, Elisabeta (autor) Colecția ,.Acte ale Magistratului privind breslele" Istorie Medie 177-183 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 SPÂNU, Margareta Susana (autor) Legăturile lui Mihail și Vasile Kogălniceanu cu Brașovul Istorie Modernă şi Contemporană 185-204 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Luana (autor) Documente referitoare la legăturile familiei Mureșenilor cu familia Brătianu Istorie Modernă şi Contemporană 205-213 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 GHERMAN, Mircea (autor) Corespondența lui Timotei Cipariu păstrată in arhiva Mureșenilor Istorie Modernă şi Contemporană 239-257 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 BĂLTESCU, Mircea (autor) , POENARU, Emil (autor) Un document al luptei pentru democrație și progres a universitarilor brașoveni Istorie Modernă şi Contemporană 319-334 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 SUCIU, Alexandru (autor) , POPA, Gheorghe (autor) Din lupta organelor și organizațiilor locale de partid pentru pregătirea și înfăptuirea actului naționalizării în municipiul și județul Brașov Istorie Modernă şi Contemporană 335-350 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 OLTEANU, Vasile (autor) Controverse Coresiene Istoria Culturii 351-362 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȚOPAN, Grigore (autor) Academia Română și premisele ei în conștiința profesorilor de la Brașov (1821-1918) Istoria Culturii 377-382 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 MICU, Emil (autor) , LAMBUCĂ, Maria (autor) Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi și alți cărturari români, colaboratori ai ”Foii pentru minte, inimă și literatură” Comentarii şi discuţii 393-408 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 POPA, Silvia (autor) Din activitatatea societăților de lectură românești brașovene în sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea Comentarii şi discuţii 435-450 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 RABINOVICI, Herbert (autor) Un moment istoric: primirea armatei române la Brașov în august 1916 Comentarii şi discuţii 451-455 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Sigilii din colecția Muzeului Județean Brașov Colecţii 457-477 Română
articol de periodic 1980 Cumidava, XII, nr. 1 VULPE, Magdalena (autor) Sextil Pușcariu despre Bran și brăneni 100 de ani de la naşterea lui Sextil Puşcariu 497-504 Română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) , COȘULEȚ, Stelian (autor) Un topor de aramă cu brațele "în cruce" descoperit la Drumul Carului (com. Moeciu, Brașov) .5- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV ALEXANDRESCU, Alexandrina (autor) , POP, Ioan (autor) Cetățuia dacică de la Teliu (jud. Brașov) .10- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Cercetările arheologice de la Rîșnov- "Cetate" 41- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV SALVAN, Florin (autor) Aservirea obștilor sătești autohtone din Țara Bîrsei 67- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV GHERMAN, Mircea (autor) , ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) Considerații asupra localizării Posadei 95- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV NUSSBACHER, Gernot (autor) Date despre trecutul comunei Dumbrăvița (sateleȚînțari și Vlădeni în secolele XV-XVIII) 105- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV OLTEAN, Vasile (autor) Mărturii de limbă și cultură neolatină în Șcheii Brașovului (sec. XVII-XVIII) 113- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV RADU, Măriuca (autor) Contribuția Brașovului la întemeierea și dezvoltarea "Asociațiunii Transilvane pentru literatura rpmână și cultura poporului român". Acțiunea Despărțămîntului Brașov al "Astrei" (1870-1918) 161- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV POPA, Luana (autor) Constituirea și activitatea consiliilor (sfaturilor) și a Gărzilor naționale române din actualul județ Brașov (1918-1919) 213- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV FULGA, Ligia (autor) , MORARU, Olivia (autor) Elemente de evoluție în portul popular bărbătesc în Valea Dîmbovițeri Superioare și legătura lui cu zona Bran 295- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV NEGULICI, Dorina (autor) Meșteșuguri în Brașovul medieval. Catalog de colecții 311- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Cetatea Rîșnovului 465- română
articol de periodic 1989 Cumidava, XIV COSTEA, Florea (autor) Săpăturile arheologice de salvare de la Cincșor și Voila, jud. Brașov (campaniile 1987-1988) 491- română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX COSTEA, Florea (autor) Fortificația dacică de la Brașov- Pietrele lui Solomon (Între Chietri) 71-86 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX MITRAN, Gheorghe (autor) Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Date istorice privind prima farmacie orășănească, Studiu asupra picturii murale și evoluției arhitecturale 87-104 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX LAMBESCU, Gabriel (autor) Un valoros monument de arhitectură și de artă - ”Prima farmacie” din Brașov, Aspecte privind evoluția arhitecturală a ansamblului de arhitectură medievală, Piața Sfatului nr. 15-16 105-131 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX NEGULICI, Dorina (autor) , COȚA, Antoaneta (autor) O diploma de înnobilare în colecția Muzeului județean de Istorie Brașov 169-192 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX RADU, Măriuca (autor) Contribuția lui Gheorge Bariț la întemeierea și dezvoltarea ”Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” - reflectată în paginile presei brașovene 193-199 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX SPÂNU, Margareta Susana (autor) Iosif Comănescu: Mărturisire 221-238 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX VLAD, Ioan (autor) Intelectualii brașoveni și Marea Unire: Aurel Ciortea (1872-1929) 239-247 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX COȚA, Antoaneta (autor) Scurt istoric al bibliotecii documentare a Muzeului Județean de Istorie Brașov 249-259 Română
articol de periodic 1996 Cumidava, XX BUNACIU, Lucia (autor) "Lăsământul" spiritual și material al Mureșenilor 321-327 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea (autor) Geneza "Gazetei de Transilvania" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 7-14 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI BUZAȘI, Ion (autor) Publicistica lui Andrei Mureșanu la "Foaie pentru minte, inimă și literatură” Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 15-20 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI NISTOR, Ioan Silviu (autor) Gazetele de la Brașov - școală de educație națională pentru toți românii (1838-1848) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 21-39 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI COSTEA, Florea (autor) "Foaie pentru minte, inimă și literatură" sub redacția lui Iacob Mureșianu Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 73-94 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI BORCEA, Licinia (autor) Poeziile lui Iacob Mureșianu publicate în ”Foaie pentru minte, inimă și literatură” Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 95-101 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI MAXIMESCU, Mariana (autor) "Gazeta Transilvaniei" și lupta românilor transilvăneni între Dieta de la Sibiu și instaurarea dualismului austro-ungar Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 103-119 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea (autor) "Gazeta Transilvaniei" sub redacția lui Aurel Mureșianu Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 121-129 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI NEAMȚU, Gelu (autor) Două răsunătoare procese de presă intentate "Gazetei Transilvaniei" pentru atitudinea ei antidualistă (1888-1890) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 131-157 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI SPÂNU, Margareta Susana (autor) ”Gazeta de Duminică" (1889-1911) Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 159-162 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI RADU, Măriuca (autor) Contribuții privind legăturile Brașovului cu "Liga pentru unitatea culturală a tuturor românilor" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 163-175 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI BUTA, Sanda Maria (autor) Gazeta Transilvaniei"- oficios al Partidului Național Român -oglindind evenimentul Înaintării Memorandului Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 177-180 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI BUTA, Sanda Maria (autor) O ciudată campanie ziaristică Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 181-184 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI GHERMAN, Mircea (autor) ..Gazeta Transilvaniei" În anii primului război mondial Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 185-189 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI COPILU-CHEATRĂ, Vasile (autor) Colaboratori externi ai "Gazetei" Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 191-195 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI CĂLIMAN, Valeria (autor) Viața și atitudinea "Gazetei Transilvaniei" în anii de luptă împotriva Diktatului de la Viena Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 197-211 Română
articol de periodic 1997 Cumidava, XXI Postfață Gazeta Transilvaniei 150 de ani de la apariţie 213-214 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII RADU, Măriuca (autor) Destinul unei familii românești din Brașov Eremias-Savu Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 129-140 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII BUCUR, Dorica (autor) Legături culturale intre Brașov și Bucovina contribuția lor la realizarea idealului național Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 147-156 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII VLAD, Ioan (autor) Biserica Sfântul Nicolae din Brașov in etapa finală a luptei pentru Marea Unire (1914-1918) Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 179-184 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII SPÂNU, Margareta Susana (autor) , VLAD, Ioan (autor) Virgilia Braniște - ”Simbol de bine al neamului nostru” Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 185-198 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII MARIN, Elisabeta (autor) 1918 in câteva documente brașovene Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 203-204 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII CIOCOI, Mihail (autor) Presa maghiară și germană din Brașov despre Marea Unire Symposionul ”80 de ani de la Marea Unire" 205-211 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII HUEHNEL, Helga (autor) Die Verkehrssituation von Kronstadt und seiner Umgebung vom 17. bis ins 19. Jahrhundert, gezeigt an Landkartenbeispielen aus den Bestănden der Kartensammlung der Osterreichischen Nationalbibliothek Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 217-235 Germană
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII NUSSBAECHER, Gernot (autor) Hărți și planuri preluate de la Biserica Neagră Brașov Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 237-251 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII RADU, Măriuca (autor) , ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) O hartă necunoscută a Țării Bârsei și a regiunilor înconjurătoare aflată in patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov Symposionul internaţional de cartografie, Braşov, noiembrie 1997 253-259 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII ZAMFIR, Anca Maria (autor) Un posibil model vienez pentru Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 321-360 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII BODEA TĂTULEA, Veronica (autor) Pictori brașoveni din perioada interbelică Valori ale patrimoniului cultural naţional din judeţul Braşov 365-369 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII IACOBEANU, George (autor) Restaurarea unui vas de ceramică smălțuită aflat in colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov Restaurare - conservare 435-438 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII LUPAȘCU, Maricica (autor) Conservarea pieselor de artă decorativă expuse in galeriile Muzeului de Artă din Brașov Restaurare - conservare 439-447 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII SZASZ, Lucica (autor) Propunere de reorganizare a depozitului de arheologie de la Muzeul Județean de Istorie din Brașov Restaurare - conservare 453-466 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV COȘULEȚ, Stelian D (autor) Săpături arheologice de salvare in Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104-113 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV RUS, Valer (autor) Români și maghiari in Brașovul celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea. Aspecte sociale 141-144 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV SAVU, Ovidiu (autor) Fragmente inedite din corespondența lui Iacob Mureșianu Jr. (1857-1917) 159-163 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV DANEȘ, Mariana (autor) Considerațiuni cu privire la activitatea femeilor române din Sibiu 164-175 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV LAZĂR, Ioachim (autor) O tânără brașoveancă in concert pe scenele europei: Elisa Circa 176-181 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV RADU, Măriuca (autor) , CONȚU, Gheorghe (autor) "Sionul românesc" - intr-o colecție particulară din Brașov 182-192 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV MITRAN, George (autor) Colecția de Artă Decorativă și Artă Plastică Alfred Roesner 225-265 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV HAȘDEU, Titus N (autor) De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX 355-369 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV ZAMFIR, Anca Maria (autor) Hotel "Krone". Reflexe Jugendstil la Brasov 370-445 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV ANDRON, Ioan-George (autor) Caracteristici ale arhitecturii de pe Strada Lungă din Brașov 446-467 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV STAICU, Mary-Claudia (autor) Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV NEGULICI, Dorina (autor) , BAUMAN, Ionel (autor) Din activitatea Muzeului Județean de Istorie Brașov (1990-2002) 505-518 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI OLTEAN, Vasile (autor) Actualitatea Diaconului Coresi. 63-68 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI OLTEAN, Vasile (autor) lzvodul primului calendar-almanah descoperit În Scheii Brașovului. 84-86 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI ZAINEA, Ion (autor) Școala Comercială Română din Brașov - pepinieră de comercianți și funcționari de bancă pentru întreg spațiul geografic național. 87-105 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI DRECIN, Mihai D (autor) 120 de ani de la Înființarea Filialei Brașov a băncii "Albina" din Sibiu (1882-1948). Etape de dezvoltare, personalități conducătoare, rolul teritorial-economic național. 132-140 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI RADU, Măriuca (autor) Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI BODEA, Valentin (autor) Dreptul la autodeterminare și Consiliul Național Mixt al Comitatului Brașov, octombrie- noiembrie 1918. 174-215 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI BACIU, Liviu (autor) Modalități de fraudare a sistemului de distribuire raționalizată a bunurilor de consum intr-o fabrică brașoveană (1945-1948). 238-246 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI ARMĂȘELU, Aurelian (autor) , MARIN, Elisabeta (autor) Arhivele Naționale - Direcția Județeană Brașov. Istorie și cultură. 247-253 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI CERNEA, Elena (autor) Problematica organizării și funcționării secției de conservare-restaurare a Muzeului Județean de Istorie Brașov in raport cu starea de conservare a colecțiilor. 349-355 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI DRĂGHICI, Ligia (autor) Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Brașov. 369-383 Română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII BAUMAN, Ionel (autor) , MOȚEI, Florin (autor) Sondajul arheologic de la Cristian Măgurice (jud. Brașov) 15-25 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII TEȘCULĂ, Nicolae (autor) Colecția de documente și registre de breaslă de la Muzeul de Istorie Sibiu (scurtă prezentare) 85-98 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII BEȘLIU, Olga (autor) Reprezentări grafice ale monumentelor medievale sibiene dispărute în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea 109-125 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII BĂJENARU, Constantin (autor) "Sbornicul" lui Matei Pisariul din Mîndra 137-142 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII ȘCHIOPU IULIAN, Marius (autor) Biserica Sfîntul Nicolae din Făgăraș 143-152 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII DANEȘ, Mariana (autor) O piesă textilă de secol XVIII în colecția Muzeului de Istorie Sibiu 157-160 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII MARIN, Elisabeta (autor) Arhiva Brașovului în anii 1916 - 1920: 1936 Arhivarul Fritz Schuster (1916-1927) 235-272 română
articol de periodic 2004 Cumidava, XXVII TĂNASE, Cristina (autor) , TĂNASE, Ionuț (autor) Comunitatea evreilor din Brașov. Scurt istoric