Carpica, XI, 1979


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VITCU, Dumitru (autor) Repere în diplomația Unirii (1848-1859) .7-16 română
articol de periodic MUȘAT, Mircea (autor) Socialiștii români în fruntea luptei pentru înfăptuirea statului național unitar 17-22 română
articol de periodic FLOREA, Vasile (autor) Contribuția societății culturale Astra la dezvoltare conștiinței unității naționale 23-27 română
articol de periodic ARDELEANU, Ion (autor) Înfăptuirile maselor populare din 1918 și recunoașterea lor Internațională 29-40 română
articol de periodic ZAHARIA, Dumitru (autor) Simeon Mîndrescu și Italia 41-47 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Desăvârșirea unității naționale – expresie a voințeiîntregului popor român 49-55 română
articol de periodic FLORESCU, Marilena (autor) Contribuții la cunoașterea concepțiilor despre lume și viață a comunităților tribale monteorene 57-134 română
articol de periodic CĂPITANU, Viorel (autor) , URSACHI, Vasile (autor) Descoperiri arheologice aparținând epocii bronzului din județul Bacău 135-148 română
articol de periodic DRAGOMIR, Ion (autor) Mărturii arheologice privind epoca bronzului în regiunea de sud a Moldovei 149-157 română
articol de periodic MONAH, Dan (autor) , ZAHARIA, Eugenia (autor) Topor de tip Monteoru descoperit la Mileștii de Sus, județul Bacău 159-164 română
articol de periodic ANDRONIC, Alexandru (autor) În legătură cu datarea descoperirilor sarmatice de la Vaslui 165-169 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Descoperiri arheologice din secolul al IV-lea, în comuna Dămienești, județul Bacău 171-180 română
articol de periodic COMAN, Ghenuță (autor) Contribuții la cunoașterea fondului etnic al civilizației secolelor V-XIII în jumătatea sudică a Moldovei 181-216 română
articol de periodic VARLAM, Vasile (autor) Complexele funerare tumulare de pe cursul mijlociu al râului Bârlad 217-230 română
articol de periodic ARTIMON, Alexandru (autor) , MITREA, Ioan (autor) Un tezaur monetar din secolele XV-XVI, descoperit la Budești-Plopana, județul Bacău 229-244 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Economia ținutului Bacău în prima jumătate a sec. al XIX-lea 245-252 română
articol de periodic CATARGIU, Virgil (autor) Problematica filosofiei istoriei la Vasile Pârvan și principiile abordării ei 253-264 română
articol de periodic STROIA, Mircea (autor) Considerații asupra toponimului „prisaca” 265-274 română
articol de periodic ICHIM, Dorinel (autor) Despre rolul unor unelte și munci agricole din Moldova centrală 275-280 română
articol de periodic ROTARU, Feodosia (autor) Centrul de ceramică din comuna Oituz, județul Bacău 281-305 română
articol de periodic FILIP, Mircea (autor) „Floarea darurilor” – un manuscris inedit 307-310 română
articol de periodic DINUTZ, Mircea (autor) G. Bălăiță, semnificația unei opere 311-320 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Liviu (autor) Orașele în mișcare - Toynbee Arnold 321-325 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Teritoriul est-carpatic în veacurile V-XI e.n. Contribuți arheologice și istorice la problema formării poporului român - Teodor D. 327-329 română
articol de periodic MONAH, Dan (autor) Scurtă istorie a Daciei preromane -Petrescu-Dîmbovița M. 331-334 română
articol de periodic FILIP, Mircea (autor) Carte veche românească în Bihor (sec. XVI-XVII) - Dudaș F. 335-335 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Geto-dacii din Cîmpia Munteniei - Turcu Mioara 341-344 română
articol de periodic ANTONESCU, Silvia (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate în județul Bacău în perioada 1968-1978 349-356 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Cronica activității secției de istorie, pe anii 1977-1978 (Elena Artimon) 357-364 română