Zargidava - Revistă de Istorie, VII, 2008


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Prof. univ. dr. Dan Gh. Teodor la 75 de ani I. Moment aniversar 5-14 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Vasile Pârvan: preeminența spiritului II. Istoria românilor 15-18 română
articol de periodic RĂȘCANU-GRĂMĂTICU, Oltea (autor) Vasile Pârvan și periplul german II. Istoria românilor 19-27 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Două vieți paralele: Vasile Pârvan și Raymund Netzhammer II. Istoria românilor 28-32 română
articol de periodic MITREA, Ioan (autor) Daco-romanitatea și românitatea în opera lui V. Pârvan II. Istoria românilor 33-39 română
articol de periodic PETRESCU-DÎMBOVIȚA, Mircea (autor) Activitatea comisiei mixte româno-ucrainiană a Academiei Române de Istorie, Arheologie, Etnografie și Folclor din perioada 1994-2002 II. Istoria românilor 40-51 română
articol de periodic ROTARU, Marin (autor) Topoare de tip celt descoperite în partea de sud-est a județului Vaslui II. Istoria românilor 52-57 română
articol de periodic ZUB, Alexandru (autor) Dimitrie Cantemir: obsesia adevărului II. Istoria românilor 58-61 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Proclamația prințului Mihail Gorceakov din 20 iunie 1853 către Principatele Române II. Istoria românilor 62-65 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Două ranguri boierești acordate în principatul Moldovei în luna decembrie 1857 II. Istoria românilor 66-68 română
articol de periodic IVĂNESCU, Dumitru (autor) Consululul francez Adolphe d'Avril despre domnia lui Al.I. Cuza II. Istoria românilor 69-74 română
articol de periodic CLOȘCĂ, Constantin (autor) Administrația românească în teritoriile vremelnic aflate sub dominația străină (Transilvania, Bucovina, Basarabia, Banatul și Dobrogea) II. Istoria românilor 75-92 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Spiru Haret și învățătorii la 1907 II. Istoria românilor 93-100 română
articol de periodic FLORESCU, Gheorghe (autor) Germania și germanii în Memoriile lui N. Iorga (1917-1918) (I) II. Istoria românilor 101-119 română
articol de periodic BUZATU, Gheorghe (autor) România și războiul din Est (1941-1944) Noi contribuții II. Istoria românilor 120-152 română
articol de periodic DUMITRAȘCU, Server (autor) , SFRENGEN, Florin (autor) Vasile Stroescu (1845-1926) II. Istoria românilor 153-154 română
articol de periodic MINUȚ, Adolf (autor) Participarea regimentului 92 infanterie la luptele din Ungaria, octombrie-decembrie 1944 II. Istoria românilor 155-166 română
articol de periodic COȘA, Anton (autor) Cercetătări privind istoria catolicilor din Pârgărești (județul Bacău) II. Istoria românilor 167-177 română
articol de periodic IVĂNESCU, Sorin (autor) Rolul securității în procesul de colectivizare a agriculturii II. Istoria românilor 178-192 română
articol de periodic SIBIȘTEANU LIVIA, Liliana (autor) Focul - element primordial (II). Credințe, culte, ritualuri III. Istorie universală 193-203 română
articol de periodic ASANDEI, Adrian (autor) Experiențe onirice în literatura greacă veche III. Istorie universală 204-209 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Princeps bonus în liber de caesaribus a lui Aurelius Victor III. Istorie universală 210-220 română
articol de periodic MELIAN, Diana (autor) China în viziunea lui Nicolae Milescu Spătarul III. Istorie universală 221-237 română
articol de periodic LEONTE, Constantin (autor) Taina sfîntului botez și importanța lui pentru primirea eterodocșilor în biserică IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 238-246 română
articol de periodic PRISACARIU, Elena (autor) Aspecte ale vieții religioase din Comănești (prima jumătate a secolului al XX-lea) IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 247-250 română
articol de periodic LEONTE, Constantin (autor) Cultivarea și edificarea sentimentelor religioase ale elevilor prin activități extracuriculare IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 251-253 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Aspecte ale predării limbii franceze la școala normală de băieți "Ștefan cel Mare" în jurul anului 1940 IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 254-257 română
articol de periodic CUCU, Cornelia (autor) Proiect de lecție IV. Religie, didactică şi istoria învăţământului 258-263 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Învățământ laic și învățământ creștin în Imperiul Roman în secolele I-III - Marțian Nicoleta V. Recenzii, note, cronică 264-265 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Nomazi ai stepelor. Sarmații timpurii în spațiul nord-pontic (sec. II-I a Chr) - Bîrcă Vitalie V. Recenzii, note, cronică 264-264 română
articol de periodic ZUGRAVU, Nelu (autor) Atlas-dicționar al Daciei romane - Bărbulescu M. V. Recenzii, note, cronică 265-266 română
articol de periodic GHEORGHIU, Constantin (autor) Antichitățile creștine din Dobrogea - Netzhammer R. V. Recenzii, note, cronică 266-267 română
articol de periodic ARTIMON, Elena (autor) Iulian Antonescu - 75 de ani de la naștere V. Recenzii, note, cronică 268-270 română
articol de periodic ISTINA, Lăcrămioara (autor) Prof. Dr. Ioan Mitrea la 70 de ani V. Recenzii, note, cronică 271-277 română