Marmatia, II, 1971


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) Așezarea paleolitică de la Bușag (Date preliminare) .7-18 română
articol de periodic ORDENTLICH, Ivan (autor) Aria de răspîndire a culturii Otomani de pe teritoriul României 19-35 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Unele considerații cu privire la geneza ceramivii din necropola tumulară de la Lăpuș 36-54 română
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) În legătură cu datarea necropolei celtice de la Ciumești 55-92 română
articol de periodic DĂNILĂ, Ștefan (autor) , GLODARIU, Ioan (autor) Depozitul de vase romane de bronz de la Dipșa 93-99 română
articol de periodic SOCOLAN, Aurel (autor) Un document inedit despre orașul Baia Mare 100-105 română
articol de periodic OSZOCZKI, Coloman (autor) Documente inedite referitoare la Pintea Viteazul în arhivele maramureșene 106-120 română
articol de periodic ZDROBA, Mircea (autor) Sigilii ale breslelor din Baia Mare păstrate în colecțiile Muzeului Județean Maramureș 121-127 română
articol de periodic BĂLAN, Gavril (autor) , MIHOC, Blaga (autor) Stampe inedite din colecția Muzeului Județean Maramureș 128-143 română
articol de periodic SOCOLAN, Aurel (autor) Circulația în Maramureș a cărților românești tipărite în Moldova pînă la 1850 144-152 română
articol de periodic IUGA, Ion (autor) Ideile fudamentale ale "Istoriei pentru începitul romanilor în Dachia" de Petru Maior 153-160 română
articol de periodic CĂPÎLNEAN, V. (autor) Contribuții la cunoașterea preocupărilor pentru înfințarea de școli românești în Baia Mare și Seini, pupă revoluția de la 1848 161-173 română
articol de periodic MIHOC, Blaga (autor) Ecoul războiul de independența în Transilvania 1977-1878 174-184 română
articol de periodic ENEA, Constantin (autor) , ȘCHIOPU, Vasile (autor) Aspecte din viața social-economică și lupta țărănimii maramureșene /1914-1918) 185-204 română
articol de periodic ACHIM, Valeriu (autor) , KATZ, Nandor (autor) Mobilizarea de către P.C.R. a organizațiilor muncitorești din Sighetu Marmatiei în acțiunea de ajutorare a sinistraților (1933) 205-220 română
articol de periodic BANDULA, Octavian (autor) Din lupta intelectualității universitare împotriva fascismului (1934-1940) 221-235 română
articol de periodic MUSCĂ, Mihai (autor) Grafica lui Eugen Pascu 236-243 română
articol de periodic KOS, Karoly (autor) O tehnică de caracter arhaic: făcutul cuțitelor de coasă în tona Lpuș 244-278 română
articol de periodic ȘAINELIC, Sabin (autor) Arhitectura bisericilor de lemn din Țara Chioarului 279-317 română
articol de periodic ZDERCIUC, Silvia (autor) Centrul de ceramică Baia Mare, județul Maramureș 318-339 română
articol de periodic BEREȘ, Iosif (autor) Aspecte noi în avifauna Maramureșului (lucrări preliminare) 340-350 română
articol de periodic GORDUZA, Victor (autor) , VARGA, Petru (autor) Colecția mineralogică a Muzeului Județean Maramureș 351-367 română
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) , COMȘA, Eugen (autor) , KACSO, Carol (autor) , POPA, Radu (autor) Cronica săpăturilor arheologice efectuate de Muzeul Județean Maramureș în perioada 1968-1970 368-378 română