Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 3, 1973


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic D., Berciu (autor) , SEBASTIAN, Morintz (autor) , PETRE, Roman (autor) Cultura Cernavoda II. Așezarea din sectorul b de la Cernavoda Studii 373-405 Română
articol de periodic SILVIU, Sanie (autor) Importuri elenistice și romane în cîteva cetăți și așezări dacice din Moldova Studii 407-434 Română
articol de periodic EMILIA, Doruțiu-Boilă (autor) Incursiunea carpilor din anul 214 e. n. Studii 435-441 Română
articol de periodic M., Sâmpetru (autor) Înmormîntări pecenege din Cîmpia Dunării Studii 443-468 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) Răspuns fără maxime latinești la o replică ce abuzează de ele Discuţii 469-470 Română
articol de periodic VALERIU, Leahu (autor) Cu privire la conceptul “perioada de trecere la epoca fierului" pe teritoriul României Discuţii 477-484 Română
articol de periodic ANDREI, Aricescu (autor) Despre o recentă interpretare a izvoarelor literare privind părăsirea Daciei Discuţii 485-493 Română
articol de periodic AL., Suceveanu (autor) Un mormînt din secolul XI e.n. la Histria Discuţii 495-503 Română
articol de periodic ORTANSA, Radu (autor) Cu privire la necropola de la Cruceni (jud. Timiș) Materiale şi cercetări arheologice 502-520 Română
articol de periodic ION, Chicideanu (autor) Două topoare de aramă descoperite la Brătești (jud. Dîmbovița) Note Arheologice 520-525 Română
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Vase grecești și imitații de la Cernât și Poian (jud. Covasna) Note Arheologice 527-531 Română
articol de periodic MIRCEA, Ignat (autor) Descoperirile din Latène - ul timpuriu de la Bosanci (jud. Suceava) Note Arheologice 534-537 Română
articol de periodic ZAHARIA, Milea (autor) Un coronament de altar funerar descoperit la Potaissa Note Arheologice 539-540 Română
articol de periodic SILVIA, Baraschi (autor) O ștampilă de bronz de la Păcuiul lui Soare Note Arheologice 541-544 Română
articol de periodic RADU, Vulpe (autor) Friedrich - Wilhelm von Hase, Die Trensen der Früheisenzeit in Italien, PBF, 16. 1, Miinchen, 1969 RECENZII 545-546 Română
articol de periodic NICOLAE, Gudea (autor) Astrid Böhme, Die Fibeln der Kastelle Saalburg und Zugmantel, Saalburg Jahrbuch, 29, 1972 RECENZII 545-548 Română
articol de periodic RADU, Vulpe (autor) F. Audouze și J. - C. Courtois, Les épingles du Sud - Est de la France, PBF, 13, 1, 1970 NOTE BIBLIOGRAFICE 549 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Barnea (autor) Lajos Balla, Terézia P. Buocz, Zoltán Kádár, András Mócsy, Tihamér Szentléleky, Die romischen Steindenkmäler von Savaria, Budapesta, 1971 NOTE BIBLIOGRAFICE 549-550 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Barnea (autor) Erwin Keller, Die spätrömischén Grabfunde in Südbayern, München, 1971 NOTE BIBLIOGRAFICE 550-551 Română
articol de periodic ALEXANDRU, Barnea (autor) J. W. Hayes, Late Roman Pottery, Londra, 1972 NOTE BIBLIOGRAFICE 551 Română
articol de periodic ION, Berciu (autor) , IOAN, Șerban (autor) Britannia, 1, Londra, 1970 NOTE BIBLIOGRAFICE 552-553 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) Totiu Totev, Novootkriti vizantijski olovni pecali ot Preslav, Izvestija Varna, 8 (23), 1972 NOTE BIBLIOGRAFICE 553 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) I. G. Hîncu, Căprăria - Pamjatnik kultury X - XII vv. Chișinău, 1973 NOTE BIBLIOGRAFICE 553-554 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) Dimităr Anghelov, Obraživane na bălgarskata narodnost, Sofia, 1971 NOTE BIBLIOGRAFICE 554 Română
articol de periodic Abrevieri Abrevieri 555-556 Română