Teatrul, nr. în TOM: 12, 1978


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Din Expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, la Sesiunea solemnă a C.C. al Partidului Comunist Român, C.N.F.U.S. și Marii Adunări Naționale - 1 decembrie 1978 1–3 română
articol de periodic „E scris pe tricolor unire” 3–4 română
articol de periodic VASILESCU, Stelian (autor) 1918-1978. Pagini luminoase din trecutul culturii naționale în Transilvania 5–8 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) Din cronica teatrului acestor ani 5–8 română
articol de periodic Colocviul regizorilor din teatrele dramatice (I), ediția a III-a 9–10 română
articol de periodic Teatrul din Tîrgu Mureș - Teatru Național 10–10 română
articol de periodic MAȘEK, Victor Ernest (autor) Teatrul - tribună a umanismului revoluționar 11–12 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) Post festum 13–13 română
articol de periodic TORNEA, Florin (autor) Recomandări din repertoriul stagiunii 14–15 română
articol de periodic TEODORESCU, Leonida (autor) Dramaturgia și problema genului dramatic 16–17 română
articol de periodic DIACONESCU, Sanda (autor) Festivalul bienal de teatru pentru copii „Ion Crengă” 18–19 română
articol de periodic MĂRCUȘ, Dumitru (autor) A doua întîlnire a scriitorilor-țărani din România 19–19 română
articol de periodic URSU, Melania (autor) Ce este teatrul ? 20–21 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani (decembrie 1928) 21–21 română
articol de periodic WALD, Henri (autor) Contraste semiotice între teatru și film 22–26 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „A cincea lebădă” de Paul Everac (Teatrul Dramatic din Brașov) 27–29 română
articol de periodic CUBLEȘAN, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Dogorește soarele asupra lui Seneca” de Kincses Elemér (Teatrul de Nord din Satu Mare - secția maghiară) 29–31 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Happy-end la miliție” de Dumitru Furdui (Teatrul Municipal din Ploiești) 31–32 română
articol de periodic IORDACHE, Antoaneta C. (autor) Cronica dramatică: „Gaițele” de Alexandru Kirițescu (Teatrul Național din Craiova) 32–33 română
articol de periodic GENOIU, George (autor) Cronica dramatică: „Năpasta” de I. L. Caragiale (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 33–34 română
articol de periodic CHIRILĂ, Dumitru (autor) Cronica dramatică: „Domnișoara Nastasia” de G. M. Zamfirescu (Teatrul Național din Tîrgu Mureș - secția maghiară) 34–35 română
articol de periodic GENOIU, George (autor) Cronica dramatică: „Visul meu de fier” de Mihai Eminescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 35–36 română
articol de periodic GENOIU, George (autor) Cronica dramatică: „Homer travestit” de Horia Lovinescu (Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani) 36–37 română
articol de periodic CUBLEȘAN, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Vîntul din pustă” de Hunyady Sándor (Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca) 37–38 română
articol de periodic ALBALA, Radu (autor) Cronica dramatică: „Să îmbrăcăm pe cei goi” de Luigi Pirandello (Teatrul Mic) 39–40 română
articol de periodic DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica dramatică: „Regele lumînărilor” de Oswald de Andrade (Teatrul de Stat din Reșița) 41–42 română
articol de periodic DUCEA, Valeria (autor) Reprezentația nr. 113 43–43 română
articol de periodic Telex „Teatrul” 43–45 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Reprezentația nr. 165 43–43 română
articol de periodic MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Ileana Predescu 44–44 română
articol de periodic MARIN, Maria (autor) Viitorul rol: Christian Maurer 45–45 română
articol de periodic GAFTON, Nicolae (autor) Puncte de vedere referitoare la cultivarea expresiei verbo-vocale a actorului (II) 46–49 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) Prima revistă „Teatrul”... 49–49 română
articol de periodic TORNEA, Florin (autor) Privirea în gol 50–51 română
articol de periodic RADU-MARIA, Constantin (autor) Cronica T.V.: „Serenadă pentru două vîrste” de Paul Everac 51–51 română
articol de periodic SORESCU, Marin (autor) „Dimineața, la prînz și seara” (tragedie populară în cinci acte) 52–86 română
articol de periodic MANCAȘ, Mircea (autor) Cartea de teatru: „Teatru” de Horia Lovinescu 87–87 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) Un act de cultură 88–88 română
articol de periodic DUCEA, Valeria (autor) Oaspeți de peste hotare: Teatrul Central de Păpuși din Sofia 89–89 română
articol de periodic Meridiane 90–91 română
articol de periodic VULCĂNESCU, Romulus (autor) Sărbătorile de iarnă - spectacole populare 92–94 română
articol de periodic Retrospectiva revistei „Teatrul” - 6, decembrie 1956 95–95 română
articol de periodic MAZILU, Teodor (autor) Mai multă stimă pentru omul de zăpadă 96–96 română