Revista Monumentelor Istorice: RMI, Anul LXXII, nr. în TOM: 1, 2001-2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Vasile Drăguț - 1928-2003 5 română
articol de periodic CÂRSTOIU, Monica Mărgineanu (autor) Capitalele corintice și corintizante de la Histria Studii şi cercetări 7-21 română
articol de periodic ROȘU, Geanina (autor) Tabloul funerar din pronaosul Bisericii Arbore. Semnificații. Restaurare Studii şi cercetări 22-27 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) Programul iconografic al spațiului funerar din Biserica Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore Studii şi cercetări 27-35 română
articol de periodic BEDROS, Vlad (autor) Rolul ideologiei politice în apariția și fixarea tipului de necropolă voievodală în Moldova secolelor al XV- lea și al XVI-lea Studii şi cercetări 35-40 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gheorghe I. (autor) Vestigii din zona vechii reședințe voievodale de la Câmpulung Studii şi cercetări 41-58 română
articol de periodic MIHAI, Dana (autor) Materiale, tehnici de construcție și soluții constructive documentate arheologic în Țara Românească, secolele XVI-XVII Studii şi cercetări 59-64 română
articol de periodic MINGHIAT, Sorin (autor) , LUCESCU, Corina (autor) , POP, Andreea (autor) Școala latină din Comuna Cincu (județul Brașov) Studii şi cercetări 65-75 română
articol de periodic ISTUDOR, Ioan (autor) Considerații tehnice asupra unor picturi murale din România (epocile antică , medievală, modernă) Studii şi cercetări 76-100 română
articol de periodic NISTOR, Sergiu (autor) Monumente în risc și monumente în pericol: gestiunea specială a monumentelor amenințate Studii şi cercetări 101-108 română
articol de periodic BÂLICI, Ștefan (autor) , APOSTOL, Virgil (autor) Observații privind protecția și conservarea monumentelor arheologice în România Cercetare-restaurare 109-117 română
articol de periodic LUCESCU, Corina (autor) Conservarea integrată - componentă a valorificării spațiilor istorice Cercetare-restaurare 118-120 română
articol de periodic ȘERBAN, Iuliu (autor) Fondurile arhivistice ale Comisiunii Monumentelor Istorice și Direcției Monumentelor Istorice Arhivă 121-124 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai Sorin (autor) Despre genealogia familiei Balș Evocări 125-126 română
articol de periodic IGNAT, Sanda (autor) Evocare - 100 de ani de la nașterea arhitectului Ștefan Balș (27octombrie 1902 - 12 februarie 1994) Evocări 127-127 română
articol de periodic SPOIALĂ, Laurențiu Tudor I. (autor) Despre restaurarea clisiarniței de la Mănăstirea Moldovița și alte amintiri Evocări 128 română
articol de periodic CORNELIU, Dan (autor) Oameni și faptele lor Evocări 137-137 română
articol de periodic MIRONESCU, Mircea (autor) In memoriam Constantin Pavelescu Evocări 138-138 română
articol de periodic SPOIALĂ, Laurențiu Tudor I. (autor) In memoriam Constantin Pavelescu Evocări 139-139 română