Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. în TOM: XIII-XV, 2007-2009, seria Istorie - Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic NEDELOIU, Paul Daniel (autor) Ciolpăneștii și ctitoria lor de pe Orbic (secolele XVI-XVII) STUDII ISTORICE 7-21 română
articol de periodic CALISTRU, Doina (autor) Gustul modernizării: primele trei cărți de bucate din Țara Românească și Moldova STUDII ISTORICE 21-37 română
articol de periodic CIMPOIEȘU, Corina (autor) O călătorie la Constantinopol a familiei Rosetti-Roznovanu în anul 1857 STUDII ISTORICE 37-47 română
articol de periodic ȘANDRU, Dumitru (autor) Îmbunătățiirile funciare în România interbelică STUDII ISTORICE 47-75 română
articol de periodic BOTOȘINEANU, Cătălin (autor) Învățământul liceal interbelic în Moldova. Documente despre liceele Laurian, Negruzzi și Codreanu STUDII ISTORICE 75-89 română
articol de periodic IRICIUC, Ana (autor) Două ințiative premergătoare ale proiectului Briand de uniune europeană STUDII ISTORICE 89-99 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) Gheorghe Ghibănescu și istoria orașului Iași ISTORIE LOCALĂ 99-109 română
articol de periodic BRIHUNEȚ, Manole (autor) Istoria mănăstirii Călărășăuca de la întemeiere până în anul 1916 ISTORIE LOCALĂ 109-119 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) Satele din comuna Miroslava (județul Iași). Studiu istoric ISTORIE LOCALĂ 119-157 română
articol de periodic IFTIMI, Sorin (autor) , GRIGOROVSCHI, Adina (autor) Bisericile cu statut de monument istoric din satele comunei Miroslava ISTORIE LOCALĂ 157-181 română
articol de periodic IFTIMIE, Sorin (autor) , CIOFLÂNCĂ, Ioana (autor) Palatul Beldiman-Mavrocordat-Sturdza de la Miroslava (Liceul agricol) ISTORIE LOCALĂ 181-193 română
articol de periodic CONDRATICOVA, Liliana (autor) Podoabele bisericești din Basarabia în prima jumătate a secolului al XIX-lea Patrimoniu muzeal 193-203 română
articol de periodic IFTIMIE, Sorin (autor) Portretele logofătului Alexandru Ghica aflate în colecții din București și Iași. Schoefft, Livaditi, Stawski Patrimoniu muzeal 203-216 română
articol de periodic FOCȘA, Ovidiu (autor) Mobilier țărănesc în colecțiile Muzeului Etnografic al Moldovei. Blidarul de la Ghindăoani-Neamț Patrimoniu muzeal 217-220 română