Ziridava, XII, 1980


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ARON, Pavel (autor) Județul Arad în perspectiva hotărilor Congresului al XII-lea al P.C.R.
articol de periodic PASCU, Ștefan (autor) Din trecutul județului Arad. Populația medievală pînă la mijlocul secolului al XVI-lea
articol de periodic UNC, Gheorghe (autor) Contribuția muncitorimii arădene la unificarea organizatorică a mișcării socialiste din România (1918-1921)
articol de periodic CRIȘAN, Horațiu (autor) Civilizația dacică în lumina noilor descoperiri
articol de periodic ARDELEAN, Ion (autor) Congresele P.C.R. Momente de mare importanță în viața poporului român
articol de periodic STOICA, Georgeta (autor) Misiunea muzeelor în societatea contemporană
articol de periodic RIȘCUȚIA, Cantemir (autor) Etnoantropologie prin investigarea complementară a populațiilor vechiși actuale. (aplicare în cercetarea antropologică a românilor din Munții Apuseni)
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) Considerații referitoare la geneza și evoluția societății dace pe meleagurile bănățene
articol de periodic KISS, Nicolae (autor) Tezaure și obiecte de podoabă traco-dacice descoperite în județul Arad
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) Tezaurul monetar de la Somoșcheș (Cermei) (cronologie și semnificație istorică)
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) Așezarea dacică de la Săvîrșin (jud. Arad)
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Săpăturile arheologice de la Cladova (județul Arad) din anul 1979
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , CHIRILĂ, Eugen (autor) O imitație de drahmă dyrrhachiană din județul Arad
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) , DORNER, Egon (autor) Cercetările arheologice de la Sîntana. Campania 1979
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) Săpăturile arheologice de la Arad - Vladimirescu. Campania 1979
articol de periodic RUSU, Mircea (autor) Cetățile Aradului
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) , MUNTEANU, Trucă (autor) O construcție medievală din familia ctitoriilor cneziale românești (Dezna, jud. Arad)
articol de periodic KOVACH, Geza (autor) Date cu privire la transportul sării pe Mureș
articol de periodic GLUCH, Eugen (autor) Vechi manuscrise provenite din părțile Aradului și Bihorului (privire preliminară)
articol de periodic GREFFNER, Otto (autor) Aspecte ale luptei comune a românilor, germanilor și naghiarilor în zona Aradului pentru libertate socială și națională (1848-1867)
articol de periodic CACIORA, Andrei (autor) , GLUCH, Eugen (autor) Situația etno-demografică a părților arădene între 1848-1918
articol de periodic GLUCH, Eugen (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă arădeană (1901-1914)
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Revolta țărănească de la Șepreuș din anul 1903
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Discuțiile de la Copenhaga, un pas important făcut de guvernul român în nominalizarea relațiilor cu Rusia Sovietică
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Activitatea din județul Arad a organizațiilor de masă legale și ilegale, create și conduse de P.C.R. (1921-1933)
articol de periodic GHERMAN, Mircea (autor) Ovidiu Dante Gherman și Ilie Cristea redactori ai "Glasului Ardealului"
articol de periodic OANCEA, Gheorghe (autor) Lupta antifascistă din Banat (1940-1944) în lumina unor noi documente
articol de periodic JURCA, Nicolae (autor) Procese și tendințe în mișcarea socialistă și social-democrată din România în anii dictaturii militaro-fasciste și ai războiului
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) , LASCU, Alexandru (autor) Creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din județul Arad în anii socialismului
articol de periodic CAȚAVEI, Victor (autor) Valori și performasnțe arădene în ediția a Ii-a a Festivalului național "Cîntarea României"
articol de periodic BONTA, Mihai (autor) , MARINESCU, Ioan (autor) , ȚARANU, Gheorghe (autor) Atanasie Marian Marinescu corespondent al publicațiilor brașovene
articol de periodic LAZĂR, Eugen (autor) O revelație a ziaristicii transilvănene: Ioan Bechnitz (1848-1898)
articol de periodic BOGDAN, Doru (autor) Pavel Vasici în slujba învășămîntului românesc (1870-1881)
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Preparandiile românești din Transilvania
articol de periodic POPA, Mircea (autor) Noi date privind activitatea lui Alexandru Gavra
articol de periodic BORUGĂ, Elena (autor) Adunarea generală de la Arad din 1884 a societății pentru crearea unui fond de teatru național român
articol de periodic ANTONESCU, Nae (autor) Revista "Hotarul" din Arad (1933-1940)
articol de periodic LANEVSCHI, Gheorghe (autor) Arta 1900 în arhitectura arădeană
articol de periodic COSTESCU, Eleonora (autor) Considerații în problema salvgardării patrimoniului de arhitectură urbană
articol de periodic SASU, Aurel (autor) Contribuții la cercetarea și cunoașterea porților țărănești din județul Arad
articol de periodic MANEA, George (autor) Centrul de "furcași" din Avram Iancu (jud. Arad)
articol de periodic BLAJ, Violeta (autor) Ceramica populară de la Birchiș
articol de periodic GAGA, Lidia (autor) Preliminarii la studiul portului popular din culoarul Mureșului
articol de periodic CLEPEA, Stela (autor) Contribuții la studierea portului popular din podișul Lipovei
articol de periodic COMĂNICI, Germina (autor) Contribuții privind cercetarea obiceiurilor din satele Șeitin și Cladova (jud. Arad). Investigații în cadrul Atlasului etnografic al României
articol de periodic COLTA, Elena (autor) Vechi tipărituri românești în județul Arad
articol de periodic RĂDULESCU, Rodica (autor) Manuscrise latine din județul Arad - I
articol de periodic HERLO, Rodica (autor) Sumane din colecția Muzeului județean Arad
articol de periodic FLOREA, Ileana (autor) Din corespondența Eugen Brote - Ioan Slavici
articol de periodic NEUMAN, Victor (autor) Contacte spirituale între români. Corespondența dintre Vasile Maniu și Atanasie Șandor
articol de periodic PĂIUȘAN, Radu (autor) Ovid Densușianu și poetul erou Constantin T. Sroika. - Corespondență
articol de periodic RADU, Corneliu (autor) George Enescu cetățean de onoare al Aradului
articol de periodic SZABO, Irma (autor) Expoziția "Figura copilului în colecția de artă a Muzeului județean Arad"
articol de periodic DASCĂL, Natalia (autor) Depozitul de istorie al Muzeului județean Arad (Principii de organizare, evidență și valorificare)
articol de periodic IUGA, George (autor) Combaterea biodegradării în sistemul muzeal - II
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Voievodatul Transilvaniei - vol II - Pascu Ștefan
articol de periodic ROȘUȚ, Nicolae (autor) Epoca Unirii - Berindei Dan
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) Spre unitatea statală a poporului român - Netea Vasile
articol de periodic ROZ, Alexandru (autor) 1918. Gărzile naționale române din Transilvania - Unc Gheorghe, Deac Augustin
articol de periodic BARBU, Mircea (autor) Banatul în lumina arheologiei - Mărghitan Liviu
articol de periodic IVANOF, Eduard (autor) Ziridava I-XII