Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, IV, nr. în TOM: 1-4, 1911, seria Veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Tabla de materii V-VIII română
articol de periodic PÂRVAN, Vasile (autor) Cetatea Tropaeum. Considerațiuni istorice Articole 1-12 română
articol de periodic TRAJANESCU, D. Ion (autor) Schitul Stănești (Vâlcea) Articole 13-23 română
articol de periodic LUGOȘIANU, O. (autor) Stampe vechi înfățișând mănăstirea Curții de Argeș Articole 24-28 română
articol de periodic CEGĂNEANU, Spiridon P. (autor) Ceva despre proveniența și arta vechilor noastre argintării Articole 29-33 română
articol de periodic KALINDERU, Ion (autor) Raport general cu privire la lucrările Comisiunii în 1910 Oficiale 34-39 română
articol de periodic GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Biserica domnească din Târgoviște. Memoriu de restaurare Articole 40-44 română
articol de periodic DUMITRESCU, Al. T. (autor) Inscripția sarcofagului de la Barboși Comunicări 45 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Cetatea „Biroe” Comunicări 45-46 română
articol de periodic CEGĂNEANU, Spiridon P. (autor) Câteva observațiuni asuipra bisericii Colțea Comunicări 47-48 română
articol de periodic CEGĂNEANU, Spiridon P. (autor) O fotografie din 1856 a orașului București Comunicări 48 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Curțile domnești brâncovenești. IV. Curți și conace fărâmate (1. Conacele: Obilești, Schiei, Pitești, etc., - 2. Curțile: Caracal, București.- 3. Curtea și Mănăstirea Brâncoveni) Articole 49-78 română
articol de periodic MURNU, George (autor) Noi săpături la Tropaeum Traiani în 1910. II. Canalul cetății Articole 79-82 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Priviri asupra antichităților preistorice din România. III. Produsele industriei preistorice Articole 83-94 română
articol de periodic TRAJANESCU, D. Ion (autor) Mănăstirea Surpatele din Vâlcea. Descriere Articole 95-101 română
articol de periodic GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Biserica Sf. Arhangheli sau Voievozi din Târgoviște Articole 102-105 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Inscripțiune grecească din Istros Comunicări 106 română
articol de periodic DASCĂLU, Constantin (autor) Săpăturile de la Cucuteni și colecția Buțureanu Comunicări 106-107 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Epitaful primului episcop al Argeșului Iosif Comunicări 107 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) O piatră de hotar a vechilor București Comunicări 107 română
articol de periodic DUMITRESCU, Al. T. (autor) Tradiții și mărturii documentare despre drumul roman dela Reșca la Celei Comunicări 107-110 română
articol de periodic Noi membrii ai Comisiunii Monumentelor Istorice Oficiale 111 română
articol de periodic Schimbări în comitetul de redacție al Buletinului Oficiale 111-112 română
articol de periodic Sculptor în serviciul Comisiunii Oficiale 112 română
articol de periodic De la ședințele Comisiunii – Comunicări ale d-lui I. Kalinderu asupra programului de lucrări al bursierilor pentru pictura bisericească și al sculptorului Comisiunii Oficiale 113-114 română
articol de periodic TRAJANESCU, D. Ion (autor) Biserica din Popești – Vlașca Articole 115-118 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Lămuriri asupra Buzeștilor (După pisaniile fondațiunilor lor) Articole 119-124 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Două morminte antice din Dobrogea Articole 125-129 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) O ctitorie mitropolitană — Biserica din Rămeștii-Vâlcei Articole 130-132 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Colecțiuni particulare de antichități în România. Colecția Maria Istrate-Capșa Articole 133-145 română
articol de periodic Noi descoperiri arheologice în Dobrogea Comunicări 146 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alexandru (autor) Inscripția vechei clopotnițe dela mănăstirea Dealul Comunicări 147-148 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Descoperiri preistorice Comunicări 147 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alexandru (autor) Inscripțiile dela biserica din Popești-Vlașca Comunicări 148-149 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) O tocmeală a lui Matei Basarab Comunicări 148 română
articol de periodic MANDREA, George (autor) Relațiuni despre Biserica Colței Comunicări 149-150 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) O biserică domnească: Iezărul-Vâlcea Comunicări 149 română
articol de periodic HARET, Spiru C. (autor) O scrisoare cu privire la Bucureștii de la 1856 Comunicări 150-151 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Mormintele din Biserica Precista Bacău – Raport adresat Comisiunii Oficiale 152-157 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alexandru (autor) Câteva cuvinte drept postfață la albumul „Odoarele de la Neamțu și Secu”, Stelian Petrescu, 1911 Oficiale 160-161 română
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Dr. I. Weiss, Die Dobrudscha im Altertum, Edit. D. A. Kajon, Sarajevo, 1911 Bibliografie 162 română
articol de periodic PÂRVAN, Vasile (autor) Cetatea Tropaeum – Considerații istorice. II. Articole 163-191 română
articol de periodic CEGĂNEANU, Spiridon P. (autor) Câteva observațiuni asupra basilicei cu baptisteriu de la Adamclisi Articole 192-193 română
articol de periodic BALȘ, George (autor) O biserică a lui Radu cel Mare în Serbia, la Lopușnia Articole 194-199 română
articol de periodic GHIKA-BUDEȘTI, Nicolae (autor) Biserica Logofătului Tăutul din Bălinești Articole 200-211 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alex (autor) Inscripțiile bisericii din Bălinești Articole 212-218 română