Revista Muzeelor: RM, nr. în TOM: 2, 1995


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic LEAHU, Doina (autor) Expoziție „Argintăria europeană din secolele XVII-XX”, o modalitate de evocare istorică Muzee. Expoziţii 3-11 română
articol de periodic NEGURĂ, RODICA (autor) Expoziția „Mărturii de pe Câmpia de sânge a Mărășeștilor”. Istorie și restaurare Muzee. Expoziţii 12-14 română
articol de periodic DIACONESCU, Aurelia (autor) Muzeul Etnografic din Târgu Mureș și unele aspecte ale educației patriotice a tineretului Muzeul şi publicul 15-20 română
articol de periodic VLAD, Ana-Maria (autor) , IOANID, EMIL GHIOCEL (autor) Metodă de analiză spectrală pentru piese cu valoare de patrimoniu Evidenţă. Conservare. Restaurare 21-24 română
articol de periodic FENDRIHAN, SERGIU (autor) Combaterea ciupercilor de pe obiecte de artă și monumente de arhitectură din lemn sau cu elemente de lemn cu ajutorul unor noi fungicizi Evidenţă. Conservare. Restaurare 25-27 română
articol de periodic DUICU, Sorin Sebastian (autor) Biserica fostei mănăstiri Cotroceni trebuie să renască Evidenţă. Conservare. Restaurare 28-31 română
articol de periodic URSESCU, Eugenia (autor) , NICA, Maria (autor) Începuturile radiofoniei și reflectarea lor în colecțiile Muzeului Politehnic din Iași Patrimoniu. Cercetare 39-51 română
articol de periodic CIOVÂRNACHE, ȘTEFANIA (autor) Sculptorul Dimitrie Mățăuanu în colecțiile Muzeului Militar Național Patrimoniu. Cercetare 32-38 română
articol de periodic PLOȘNIȚĂ, Elena (autor) Colecții și colecționari din Basarabia până în 1918 Istoria muzeografiei 52-57 română
articol de periodic PAVEL, Anghel (autor) Despre evoluția din punct de vedere muzeotehnic a expozițiilor pavilionare de etnografie și artă populară Opinii 58-66 română
articol de periodic IONESCU, Adrian-Silvan (autor) Un panteon al eroilor epopeicei cuceriri a vestului - Oklahoma City, S.U.A. Muzee de peste hotare 67-72 română
articol de periodic CHIRU, Gabriela (autor) , CATRINA, Constantin (autor) Expoziția „De secole împreună: românii și ceangăii” Viaţa muzeală 73-73 română
articol de periodic NICULESCU, MARIN (autor) Sesiunea Națională de Rapoarte și Comunicări Științifice a muzeelor tehnice, ediția a IV-a, Câmpina, 28-30 septembrie 1994 Viaţa muzeală 74-74 română
articol de periodic NIȚULESCU, Virgil Ștefan (autor) Arheologie în Bărăgan Viaţa muzeală 75-75 română
articol de periodic URSU, Viorica (autor) Centenar „Memorandul românilor” - manifestări organizate de Muzeul de Istorie din Baia Mare în anii 1992 și 1994 Viaţa muzeală 76-77 română
articol de periodic CIOVICĂ, Sorin (autor) , GEBA, Maria (autor) N.S. Allen, M. Edge, C.V. Horie (editori): ”Polymers in Conservation”, Royal Society of Chemistry, 1992, Publ. by Thomas Graham House, Science Park, Cambridge RECENZII 78-79 română
articol de periodic Sumar 80-80 română