Revista de Folclor: REF, II, nr. în TOM: 1-2, 1957


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-5 română; engleză; rusă
articol de periodic CARP, Paula (autor) Câteva cântece de ieri și de azi din comuna Bătrâni Studii 7-64 română; engleză; rusă
articol de periodic PROCA, Vera (autor) Despre notarea dansului popular românesc Studii 65-92 română; engleză; rusă
articol de periodic IAGAMAȘ, Ion (autor) Cântecul satului Studii 93-98 română; engleză; rusă
articol de periodic GOLOPENȚIA, Ștefania (autor) O poetă populară: Veronica Găbudean Studii 99-124 română; engleză; rusă
articol de periodic AMZULESCU, Alexandru (autor) Răscoala țăranilor din 1907, oglindită în cântecul popular Materiale 125-148 română; engleză; rusă
articol de periodic CIOBANU, Gheorghe (autor) Contribuție la istoria cântecului nostru popular Materiale 149-156 română; engleză; rusă
articol de periodic SBÂRCEA, George (autor) Obiceiuri, cântece și jocuri magice din comuna Toplița Materiale 157-166 română; engleză; rusă
articol de periodic BYCK, J. (autor) Barbu Lăzăreanu Din istoria folclorului şi folcloristicii 167-167 română; engleză; rusă
articol de periodic ALEXANDRU, Tiberiu (autor) Despre localitățile din care Béla Bartók a cules muzica populară românească· Din istoria folclorului şi folcloristicii 169-178 română; engleză; rusă
articol de periodic ZAMFIR, Constantin (autor) Tiberiu Brediceanu Cronică 179-181 română
articol de periodic VYSLOUŽIL, Jiří (autor) Folcloristica muzicală în Cehoslovacia Cronică 182-192 română;
articol de periodic Din realizările folcloristicii noastre Cronică 193-204 română
articol de periodic Activitatea folcloristică internațională Cronică 205-223 română
articol de periodic FOCHI, Adrian (autor) Deutsches Jahrbuch für Volkskunde RECENZII 224-225 română
articol de periodic FOCHI, Adrian (autor) Dr. Leopold Schmidt, Anleitung zur Sammlung und Aufzeichnung des Volkliedes in Österreich (Îndrumător pentru culegerea și notarea cântecului popular în Austria) RECENZII 228-229 română
articol de periodic RAHMIL, Monica (autor) Vemam Hull and Archer Taylor, A collection of lrish Riddles (O colecție de ghicitori irlandeze) RECENZII 230-231 română
articol de periodic CIOBANU, Gheorghe (autor) S. Baud-Bovy, Sur la prosodie des chansons cleftiques (Despre prozodia cântecelor cleftice) RECENZII 232-233 română
articol de periodic COMIȘEL, Emilia (autor) Al. Moțev, Taktovite s hemiolno udăljeni vremena v zapisti na bălgarskite Folkloristi (Măsuri cu timpi prelungiți hemiolic în notațiile folcloriștilor bulgari) RECENZII 234-235 română
articol de periodic COMIȘEL, Emilia (autor) Vechi cântece de viteji, Culegere alcătuită sub îngrijirea Institutului de Folclor. ESPLA, București 956 - 137 pag. RECENZII 236-240 română
articol de periodic VICOL, Adrian (autor) Moldvai Csángó népadlok és népballadák (Cântece și balade populare ale ceangăilor din Moldova) RECENZII 241-247 română
articol de periodic SULIȚEANU, Z. (autor) Culegere de melodii de dansuri populare din diferite regiuni ale țării RECENZII 248-249 română
articol de periodic ZAMFIR, Constantin (autor) 100 melodii de jocuri din Ardeal RECENZII 250-254 română
articol de periodic MUȘLEA, Ion (autor) Tiberiu Alexandru, Instrumentele muzicale ale poporului român RECENZII 255-256 română
articol de periodic MUȘLEA, Ion (autor) Bibliografia folclorului românesc pe anii 1944–1950 – Revistele despuiate Bibliografie 259-260 română