Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 publicații
  • 11 volume
  • 6 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1986 Abriß der Geshichte der rumäniendeutschen Literatur
Număr de volume:1
cultură; istoria literaturii; Literatura română; Literatura germană lect. univ. dr., GUTU, George (autor)
carte 1996 Frondă şi propagandă
Număr de volume:1
propagandă; Teatru; Istoria culturii; Monografie; istoria literaturii; literatură medievală; monografie literară; teatru reformat NICOLAESCU, Mădălina (autor)
carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea)
Număr de volume:1
curs universitar; istoria literaturii; Literatura română; suport de curs; literatura română modernă MANCAȘ, Mihaela (autor)
carte 1972 Istoria literaturii germane (de la 1850 până la 1945)
Număr de volume:1
impresionism; romantism; dramaturgie; neoclasic; Simbolism; realism; Leonhard Frank; literatură socialistă; Friedrich Wolf; Franz Carl Weiskopf; Ludwig Renn; Theodor Storm; Wilhelm Raabe; Fritz Reuter; Theodor Fontane; Ricarda Huch; Bernhard Kellermann; scriitor german; Friedrich Hebbel; Otto Ludwig; Gustav Freytag; Friedrich Spielhagen; Paul Heyse; romancier; Jakob Wassermann; Thomas Mann; Stefan Zweig; literatură germană; Hermann Hesse; Expresionism; istoria literaturii; Franz Kafka; lirică; Robert Musil; Richard Wagner lect. univ. dr., IOANOVICI-MUNTEANU, Sanda (autor)
carte 1972 Istoria literaturii polone (sec. XII-XVIII). Curs universitar
Număr de volume:1
filologie; curs universitar; istoria literaturii; limba polonă; suport de curs; limbă slavă; literatură polonă veche CHIȚIMIA, Ion Constantin (autor)
carte 1974 Istoria literaturii sârbe şi croate (sec. XX)
Număr de volume:1
Literatură; curs universitar; istoria literaturii; suport de curs; limba croată; literatură contemporană; limba sârbă; literatură sârbă; literatura croată JIVCOVICI, Mirco (autor)
carte 1996 Începuturile poeziei româneşti
Număr de volume:1
poezie; antologie; curs universitar; istoria literaturii; Literatura română; suport de curs; literatura română veche; poezie românească; literatură medievală; lirică medievală GABOR, Gabriela (editor), TIȚA, Claudia (editor), MAZILU, Dan Horia (postfață)
carte 1995 Literatura slovacă
Număr de volume:1
istoria literaturii; literatură slovacă; folclor slovac CĂLIN, Gheorghe (autor)
carte 1980 Relaţii literare româno-bulgare în perioada 1878-1918
Număr de volume:1
Colecția: Confluențe
Primul Război Mondial; perioada antebelică; istoria literaturii; Literatura română; Istorie literară; 1878-1918; literatura bulgară SUPIUR, Elena (autor)
periodic Studii şi Materiale Privitoare la Trecutul Istoric al Judeţului Prahova
Numere de reviste:3
Prahova (judeţ); Istoria artei; Istorie modernă; Istorie contemporană; Arheologie clasică; Istorie medievală; istoria literaturii; Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova; arheologie medievală; arheologie protoistorică; Muzeul Judeţean de Istorie Prahova
carte Tudor Vianu: opere
Număr de volume:14
interviu; Istoria artei; literatură universală; Documente; critică literară; istoria literaturii; Literatură română; filosofia culturii; estetică; stilistică; Tudor Vianu; corespondenta VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), VIANU, Tudor (autor), ALEXANDRESCU, Sorin (editor), ALEXANDRESCU, Sorin (editor), IONESCU, Gelu (editor), IONESCU, Gelu (editor), IONESCU, Gelu (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), CĂLINESCU, Matei (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), BOTEZ, Cornelia (editor), CĂLINESCU, Matei (editor, note, postfață), CĂLINESCU, Matei (editor, note, postfață), IONESCU, Gelu (editor, culegător, note și postfață), ALEXANDRESCU, Sorin (editor, note, postfață), ALEXANDRESCU, Vlad (editor, note), GANĂ, George (editor, note, postfață), GANĂ, George (editor, note, postfață), GANĂ, George (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), IONESCU, Gelu (editor, note), GANĂ, George (editor, note), GANĂ, George (editor, note), GANĂ, George (editor, note), GANĂ, George (editor, note, postfață), IONESCU, Gelu (postfață)
volum de carte 1986 Abriß der Geshichte der rumäniendeutschen Literatur, anul 1986 baroc; cultură; iluminism; Johannes Honterus; romantism; umanism; realism; istoria literaturii; limba germană; Literatura română; Literatura germană; scriitor umanist lect. univ. dr., GUTU, George (autor)
volum de periodic 2012 Biblioteca Bucureștilor, 12, nr. în TOM: XV, decembrie, anul 2012 istoria literaturii; 2012; Biblioteca Metropolitană Bucureşti; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti; Revista Biblioteca Bucureştilor ROTARU, Florin (director)
volum de carte 1969 Explorări în istoria literaturii române, anul 1969 ROMÂNIA (stat); Literatură (categorie); carte românească (categorie); istorie (disciplină); istoria literaturii (ramură a istoriei) DUȚU, Alexandru (autor)
volum de carte 1996 Frondă și propagandă, anul 1996, Teatrul reformat din Anglia și Germania în secolul al XVI-lea Anglia; GERMANIA; propagandă; Teatru; Secolul al XVI-lea; Istoria culturii; Niklaus Manuel; Alice of Favershan; libertate creştină; educaţia protestantă; Hans Sachs; William Wager; moralitatea medievală; identitate feminină; teatru religios; John Bale; teatru polemic; propagandă religioasă; Lucreţia; motivul Lucreţiei; teatrul englez; teatru reformat; teatru protestant; teatru de carnaval; frondă; Fastnachtspiel; feminism; istoria teatrului; Istorie medievală; istoria literaturii; Reforma Protestantă; Teatrul german NICOLAESCU, Mădălina (autor)
volum de carte 1996 Începuturile poeziei românești, anul 1996, Antologie, dicționar biografic, glosar și bibliografie Antim Ivireanu; Dimitrie Cantemir; epitaf; Miron Costin; Nicolae Milescu; Nicolae Olahus; Hagi Stachie din Vâlcea; proză metrificată; versuri curioase; Dimitrie Eustatievici Braşoveanul; proză dramatică; povestire în versuri; cronică în versuri; Daniil Andrean Panonianul; Nicola Gramaticul; Şerban Greceanu; Mihail Ştefanovici; Valentin Frank von Frankestein; Ghenadie Cozianul; Gheorghe Maiota; versuri ocazionale; Johannes Sommer; Stihuri; lamentaţie; versuri inaugurale; carte de cântece; poezie medievală; lirica filosofică; lirică medievală; lirică religioasă; Monahul Filoftei; poezie religioasă; literatura română veche; poezie românească; acrostih; Eustratie Logofatul; literatură medievală; odă; Damaschin; Radu Greceanu; versuri; Mitrofan al Buzăului; psalm; istoria literaturii; epigramă; Dosoftei; Literatura română; elegie; Nicolae Costin; Petru Cercel; Petru Movilă; poezie; Udrişte Năsturel; Varlaam; Diaconul Coresi GABOR, Gabriela (editor), TIȚA, Claudia (editor), MAZILU, Dan Horia (postfață)
volum de carte 1974 Istoria limbii române literare: perioada modernă (secolul al XIX-lea), anul 1974 Alexandru Odobescu; Aron Pumnul; August Treboniu Laurian; Bogdan Petriceicu Haşdeu; Cezar Boliac; Grigore Alexandrescu; proză poetică; limbaj literar; limbaj narativ; Ion C. Massim; şcoala fonetică; curent literar; curentul junimist; stil beletristic; curentul romantic; limba română literară; Marii Clasici; junimism; literatura română modernă; perioada clasică literară; şcoala etimologică; figură de stil; Nicolae Filimon; neologism; lirică; perioada paşoptistă; limbaj liric; istoria literaturii; arhaism; dialog; regionalism; Alecu Russo; Literatura română; proză; stil literar; lexic; naraţiune; clasicism; Cântarea României; Costache Negruzzi; Fonetică; Dimitrie Bolintineanu; morfologie; limba română; sintaxă; Mihail Kogălniceanu; romantism; Timotei Cipariu; Titu Maiorescu ; Vasile Alecsandri; Secolul al XIX-lea; Ion Creangă; Ion Ghica; Ion Heliade Rădulescu; Ion Luca Caragiale; Junimea; Mihai Eminescu MANCAȘ, Mihaela (autor)
volum de carte 1995 Literatura slovacă, anul 1995, Comentarii în context comparat Folcloristică; istoria literaturii; literatură cultă; literatură slovacă; folclor slovac; Ivan Krasko CĂLIN, Gheorghe (autor)
volum de carte 1969 Studii literare, II, anul 1969, Scriitori străini Nicolae Iorga (Istoric); poezie (subiect); Teatru (subiect); Literatură (subiect); proză (subiect); critică literară (subiect); istoria literaturii (subiect); studii literare (subiect); Literatura universală (subiect); scriitori străini (subiect) IORGA, Nicolae (autor), THEODORESCU, Barbu (ediție și studiu introductiv)
volum de carte 1967 Titu Maiorescu - Din „Critice”, anul 1967 ROMÂNIA (stat); Secolul al XIX lea (Perioadă istorică); Secolul al XX lea (Perioadă istorică); cultură (concept); Literatură (categorie); critică literară (categorie); istoria literaturii (categorie); Din Critice (Carte); Titu Maiorescu (personalitate) MAIORESCU, Titu (autor), FILIMON-STOICESCU, Domnica (îngrijitor ediție)
volum de periodic 2021 Transilvania, XLIX, nr. în TOM: 9, anul 2021, Serie nouă Transilvania; feminism; secolul XX; istoria literaturii; Literatură română; minoritate; roman istoric; roman social; Literatură urbană VANCU, Radu (redactor șef), VARGA, Dragoș (redactor), POJOGA, Vlad (redactor), BAGHIU, Ștefan (secretar de redacție)
volum de carte 1985 Tudor Vianu: opere, anul 1985, Arte plastice. Arte ale spectacolului. Critică și metodologie literară Cornel Medrea; folclor; Gheorghe Petraşcu; Oscar Han; pictură; Ştefan Dimitrescu; Edvard Munch; Lado Gudiaşvili; critică decorativă; cercetare literară; sculptură românească; Ion Theodorescu-Sion; Auguste Rodin; George Oprescu; artele spectacolului; metodologie literară; Renaşterea; cubism; Drama; radiofonie; actor; Duiliu Marcu; litografie; cultură populară; istoria literaturii; critică de artă; artă românească; artă europeană; Artă plastică; Cinematografie; stil literar; critică literară; Artă cinematografică; Expresionism; Theodor Pallady; Istoria artei; Sculptură; Corneliu Baba; dramaturgie; Pictură românească VIANU, Tudor (autor), GANĂ, George (editor, note)
articol de periodic 2007 Acta Musei Porolissensis: ActaMP, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare STĂNCULESCU, Ileana (autor) , VELCULESCU, Cătălina (autor) Chemare la colaborare pentru enciclopedia literaturii române vechi Varia 503-526 română
articol de periodic 2005 Biblioteca Bucureștilor, 7, nr. VIII, iulie Biblioteca Municipală Mihail Sadoveanu; Agenda Culturală; biblioteconomia României; Revista „Biblioteca Bucureştilor”; Asociaţia Bibliotecarilor şi Documentariştilor din Bucureşti Biblioteca Bucureștilor. Revista Asociației Bibliotecarilor și Documentariștilor din București 1-40 română
articol de periodic 2020 DobroArt, IV Institutul de Cercetări Eco-Muzeale "Gavrilă Simion" (Muzeu); Muzeul de Artă Tulcea (Muzeu); Restaurare (subiect); patrimoniu cultural (subiect); colecţii muzeale (subiect); Conservare (subiect); colecţii de artă (subiect); Muzeografie (domeniu); Muzeologie (domeniu); Artă (domeniu) NIȚU, Rodica (autor) Arta scrisului de după gratii Radu Demetrescu Gyr 37-50 română
articol de periodic 1973-1975 Peuce, IV, Studii și comunicări de istorie și arheologie, serie veche Dobrogea; Dunărea de Jos; Arheologie; Numismatică; Antichitate; preistorie; protoistorie; bibliologie; zooarheologie DUMITRAȘCU, Gheorghe (autor) Opt scrisori către Panait Cerna 289-294 română
articol de periodic 1963 Studii Clasice: StCl POGHIRC, Cicerone (autor) История Римской Литературы. Sub redacția lui S. I. Sobolevski, M. E. Grabar-Passek și F. A. Petrovski. 2 vol. Moscova, Editura Acad. de Științe a U.R.S.S., 1959-1962. 584 + 484 pag. RECENZII 417-418 română
articol de periodic 1964 Studii Clasice: StCl CIZEK, Eugen (autor) ETTORE PARATORE, Storia della letteratura latina, ediția a doua, Firenze, Sansoni, 1961, 1023 p. RECENZII 404-405 română