Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 publicație
  • 5 volume
  • 9 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
carte 1968 Studii de stilistică
Număr de volume:1
Alexandru Odobescu; filologie; Ion Luca Caragiale; Lev Tolstoi; Mihai Eminescu; Nicolae Bălcescu; literatură franceză; simbol artistic; tehnica naraţiunii; naraţiune istorică; Anna Karenina; François Rabelais; Literatură română; epitet; figură de stil; metaforă; scriitor român; stilistică; poezie; Tudor Arghezi; dramaturgie; lingvistică; limba română; literatură rusă VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1973 Cours de sémantique, anul 1973 filologie; Lexicologie; limba franceză; gramatică; lexic; dicţionar; sinonimie; antonim; antonimie; sens gramatical; semantică generativă; frază; epistemă; hiponimie; hiperonimie; omonim; omonimie; polisemantism; analiză componenţială; sem; metasem; sinecdocă; figură de stil semantică; metonimie; gramatica limbii franceze; franceză; relaţie semantică; sens lingvistic; sens lexical; analiză semică; semantică; limbaj; figură de stil; metaforă; sinonim; frazeologie lect. univ. dr., TUTESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1980 Le texte de la linguistique à la littérature, anul 1980 Literatură; lingvistică; limba franceză; morfologie; naraţiune; metaforă; progresia; non-contradicţia; text poetic; discurs poetic; stil liric; text; structură narativă; morfosintaxa limbii franceze; text literar; text narativ; repetiţia TUȚESCU, Mariana (autor)
volum de carte 1972 Les structures instrumentales en français, anul 1972 prepoziţie; limba franceză; sintaxă; verb; semantică; metaforă; franceză; structură instrumentală; structură instrumentală subiectivă; structură instrumentală obiectivă; metaforizare CUNIȚĂ, Alexandra (autor), GALAȚANU, Olga (autor), VIȘAN, Viorel (autor), CRISTEA, Teodora (coordonator, autor)
volum de carte 1968 Studii de stilistică, anul 1968 Alexandru Odobescu; filologie; Lev Tolstoi; Mihai Eminescu; Nicolae Bălcescu; poezie; literatură franceză; simbol artistic; tehnica naraţiunii; Anna Karenina; François Rabelais; figură de stil; metaforă; literatura rusă; scriitor român; stilistică; Ioan Luca Caragiale; Tudor Arghezi; dramaturgie; lingvistică; limba română; Literatura română; epitet VIANU, Tudor (autor)
volum de carte 1975 Tudor Vianu: opere, anul 1975, Studii de stilistică poezie; Secolul al XIX-lea; simbol; stil literar; alegorie; Literatura română; curs de stilistică; limbaj poetic; sinecdocă; metonimie; stilistică literară; vârstele limbii; stilistica limbii literare; Ars Poetica; limbă literară; metaforă; stilistică; personificare; estetică literară VIANU, Tudor (autor), BOTEZ, Cornelia (editor), ALEXANDRESCU, Sorin (editor, note, postfață)
articol de periodic 2010 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXXI-1 CLOȘCĂ, Tincuța (autor) Corabia - metaforă a valorilor morale creștine în scrierile hrisostomice Studii şi cercetări istorice 16-22 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2008 Buridava - Studii și Materiale: Buridava, VI etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) BARCAN, Luiza (autor) Relația OM-ARBORE în cultura orală tradițională Etnografie 192-202 română, engleză
articol de periodic 2011 Cultură și civilizație la Dunărea de Jos, XXVIII, Orient și Occident Călăraşi (judeţ); Ialomiţa (judeţ); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Dunărea (fluviu) KOLEVA, Krasimira (autor) The river Danube for Homo Balcanicus – a basic concept in the picture of the world 10-14 engleză
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl DIACONESCU, Traian S. (autor) Însemnări despre metafora homerică Comunicări şi studii 27-40 română
articol de periodic 1967 Studii Clasice: StCl NASTA, Mihai (autor) JEAN TAILLARDAT, Les images d'Aristophane. Etudes de langue et de style. Paris, Les Belles Lettres, 1965, 553 p. in 8°. RECENZII 341-346 română
articol de periodic 1968 Studii Clasice: StCl PÎRVULESCU, Adrian (autor) Problema metaforei în Iliada Comunicări şi studii 19-27 română
articol de periodic 1969 Studii Clasice: StCl SLUȘANSCHI, Dan (autor) Tema și desfășurarea celei de a patruzecea epistole a lui Seneca filozoful Comunicări şi studii 101-113 română
articol de periodic 2009 Studii Clasice: StCl PISTOL, Petru (autor) Un topos metasememic vetero-testamentar și exegeza Iactanțiană Comunicări şi studii 133-138 română, franceză
articol de periodic 1979 Tibiscum, III, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş IONIȚĂ, Vasile (autor) Note lexicale (II). Semnificații ale numelor de plante Relaţiile etnografiei cu alte ştiinţe 63-69 română, franceză