Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1, 1963


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Unele probleme ale aspectului cultural Aldeni II Studii 7-32 Română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Ceramica precucuteniană din aria culturilor Boian - Gumelnița și semnificația ei Studii 33-50 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) Originea și evoluția culturii Cucuteni - Tripolie (I) Studii 51-70 Română
articol de periodic RĂDULESCU, Adrian (autor) Inscripții inedite din Dobrogea Studii 70-106 Română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Cu privire la evoluția culturii balcano - dunărene în sec. IX - XI (Studiu preliminar) Studii 107-122 Română
articol de periodic I. K., Ivanova (autor) , CERNYS, AP (autor) Despre fenomenele periglaciare și unele probleme de stratigrafie a paleoliticului de pe Nistrul Mijlociu Discuţii şi Note 123-134 Română
articol de periodic BITIRI, Maria (autor) O nouă așezare paleolitica pe valea Bistriței Discuţii şi Note 135-138 Română
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) O statuetă neolitică de marmură descoperită la Gumelnița Discuţii şi Note 139-144 Română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Alexandrina D. (autor) În legătură cu statuile - menhir de la Baia de Criș Discuţii şi Note 145-150 Română
articol de periodic ION, Berciu (autor) , AL. I., Popa (autor) Depozitul de unelte dacice de pe muntele Strîmbu de lîngă Grădiștea Muncelului Discuţii şi Note 151-162 Română
articol de periodic ZOLTAN, Szekely (autor) Materiale epigrafice din estul Transilvaniei Discuţii şi Note 163-166 Română
articol de periodic GH., Diaconu (autor) , N., Anghelescu (autor) Despre necropola din secolul IV e.n. de Ia Radu Negru (r. Călărași) Discuţii şi Note 167-174 Română
articol de periodic GH., Rădulescu (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Noi morminte din sec. IV e.n. descoperite la Cacaleți (r. Giurgiu) Discuţii şi Note 175-182 Română
articol de periodic SUZANA, Doliinescu - Ferche (autor) Podoabe de aur descoperite la Balaci (r. Roșiorii de Vede) Discuţii şi Note 183-188 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Reprezentarea labirintului pe monumentele rupestre de la Basarabi (reg. Dobrogea) Discuţii şi Note 189-196 Română
articol de periodic DAN, Teodor (autor) Cîteva observații în legătură cu căldările de lut descoperite la Răducăneni (r. Huși, reg. Iași) Discuţii şi Note 197-206 Română
articol de periodic D., Vîlceanu (autor) Cu privire la data de început a cetății de la Păcuiul lui Soare (r. Adamclisi) Discuţii şi Note 207-212 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) Un mormînt din sec. XI descoperit la Dervent (reg. Dobrogea) Discuţii şi Note 213-216 Română
articol de periodic N., Constantinescu (autor) Din nou în problema Cetății Neamțului Discuţii şi Note 217-224 Română
articol de periodic VLADIMIR, Dumitrescu (autor) Cîteva cuvinte despre unii termeni arheologici Discuţii şi Note 225-226 Română
articol de periodic SEBASTIAN, Morintz (autor) Seminarul româno - sovietic de arheologia orinduirii comunei primitive Cronica 227-234 Română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Dare de seamă asupra lucrărilor Seminarului româno - bulgar din 12 - 15 noiembrie 1962 Cronica 235-237 Română
articol de periodic Lista Prescurtărilor Lista prescurtărilor 239-240 Română