Teatrul, nr. în TOM: 9, 1977


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic La deschiderea stagiunii 1–2 română
articol de periodic Stagiunea 1977-1978: Dimensiuni și perspective 3–4 română
articol de periodic TUTUNGIU, Paul (autor) Stagiunea 1977-1978: Repetiții, proiecte, mărturii de creație 5–11 română
articol de periodic ICHIM, Florica (autor) Avalanșă de premiere la Teatrul „Nottara” 11–12 română
articol de periodic NASTA, Dan (autor) Peter Hacks sau Metamorfozele iubirii 12–13 română
articol de periodic POPOVICI, Alecu (autor) Teatru-școală - școală-teatru 14–14 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) Prin teatrele din țară 15–16 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) Prin teatrele din țară 15–16 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Prin teatrele din țară 15–16 română
articol de periodic TUTUNGIU, Paul (autor) Prin teatrele din țară 15–16 română
articol de periodic IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Acord” de Paul Everac (Teatrul Național din București) 17–19 română
articol de periodic IOSIF, Mira (autor) Cronica dramatică: „Cine a fost Adam?” de Leonida Teodorescu (Teatrul Național din București) 19–21 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Rețeta fericirii” de Aurel Baranga (Teatrul Mic) 21–22 română
articol de periodic RADU MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Descăpățînarea” de Al. Sever (Teatrul Giulești) 22–24 română
articol de periodic RADU MARIA, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Poemele luminii” recital Silviu Stănculescu (Teatrul de Comedie) 25–25 română
articol de periodic CONSTANTINIU-DUMITRESCU, Cristina (autor) Cronica dramatică: „Recreația mare” adaptare de I. Gh. Arcudeanu după Mircea Sîntimbreanu (Teatrul „Ion Creangă”) 25–26 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) Cronica dramatică: „Anotimpurile mînzului” adaptare de Vladimir Simon după Vl. Tihonski și M. Azov (Teatrul „Țăndărică”) 26–26 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Steaua fără nume" de Mihail Sebastian (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) 27–28 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Constantin (autor) Cronica dramatică: „Escurial și La Carolina" de Michel de Ghelderode (Teatrul din Tarnowie - R. P. Polonă) 28–29 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) „Rampa” acum 50 de ani - septembrie 1927 29–29 română
articol de periodic STAN, Radu (autor) Cronica: „Dragoste și jertfă" de Cornel Trăilescu libretul, Dan Tărchilă (Opera Română) 30–31 română
articol de periodic VARTOLOMEI, Luminița (autor) Zilele muzicii românești 31–32 română
articol de periodic MÎNDRA, Vicu (autor) Politic și poetic în teatru 33–34 română
articol de periodic NADIN, Mihai (autor) Noutate și confirmare 34–35 română
articol de periodic MUNTEANU, Virgil (autor) Albă, grasă și frumoasă 36–36 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) Șerban Cioculescu la 75 de ani: Itinerarii pe harta unei opere 37–39 română
articol de periodic NICULESCU, Ionuț (autor) Note 39–39 română
articol de periodic BĂIEȘU, Ion (autor) Șantier dramaturgic 40–41 română
articol de periodic RADU F, Alexandru (autor) Șantier dramaturgic 40–40 română
articol de periodic CRIȘAN, Lia (autor) Șantier dramaturgic 41–41 română
articol de periodic IACOBAN, Mircea Radu (autor) Șantier dramaturgic 41–42 română
articol de periodic NICOROVICI, Vasile (autor) Șantier dramaturgic 42–42 română
articol de periodic SEVER, Alexandru (autor) Șantier dramaturgic 43–43 română
articol de periodic SOLOMON, Dumitru (autor) Șantier dramaturgic 44–44 română
articol de periodic STOENESCU, Virgil (autor) Șantier dramaturgic 44–44 română
articol de periodic ȘERBAN, I. D. (autor) Șantier dramaturgic 44–45 română
articol de periodic VINTILĂ, Petru (autor) Șantier dramaturgic 45–45 română
articol de periodic VLAD, Gheorghe (autor) Șantier dramaturgic 45–45 română
articol de periodic TEODORESCU, Leonida (autor) Șantier dramaturgic 45–45 română
articol de periodic MUNTEANU, Valentin (autor) Șapte rețete de respingere a unei piese 46–46 română
articol de periodic TUTUNGIU, Paul (autor) Convorbire cu Nicuță Tănase 47–50 română
articol de periodic MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Irene Flamann-Catalina 51–51 română
articol de periodic MARIN, Maria (autor) Viitorul rol - Ion Fiscuteanu 52–52 română
articol de periodic SOLOMON, Dumitru (autor) Cronica T.V. 53–54 română
articol de periodic GIURCHESCU, Anca (autor) Spectacolul obiceiurilor și problemele lui 55–56 română
articol de periodic ANGHEL, Paul (autor) Cronicarul teatral - un „uomo universale” 57–58 română
articol de periodic SOLOMON, Dumitru (autor) Critica și progresul artei 58–60 română
articol de periodic MARINESCU, Ion (autor) Note în plus și în minus 60–61 română
articol de periodic IONESCU, Nelu (autor) Judecarea judecatorilor 61–63 română
articol de periodic PETRESCU, Irina (autor) Profilul și profilurile criticului 63–64 română
articol de periodic SÜTÖ, Andras (autor) Ce nu așteptăm de la critici 64–64 română
articol de periodic ROBESCU, Marius (autor) Limbajul criticii de teatru 65–65 română
articol de periodic BĂDESCU, Aurel (autor) Criticul, ca ființă morală 66–66 română
articol de periodic ELVIN, B. (autor) Avangarda și modelele ilustre (o discuție cu Ulrich Eckhardt, pe marginea întîlnirilor teatrale din Bewrlinul de Vest, ediția 1977) 67–69 română
articol de periodic MĂNESCU, Theodor (autor) Noaptea pe asfalt 70–96 română