Revista muzeelor și monumentelor - Monumente istorice și de artă, Anul XLIV, nr. în TOM: 1, 1975


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ISPIR, Mihai (autor) Poduri vechi de piatră în Moldova 3-10 română
articol de periodic BĂTRÎNA, Lia (autor) , BĂTRÎNA, Adrian (autor) Date noi cu privire la evoluția bisericii fostei mănăstirii Cotmeana 11-24 română
articol de periodic GRECEANU, Eugenia (autor) Paramentul medieval 25-40 română
articol de periodic MOISESCU, Cristian (autor) Un vechi monument dâmbovițean necunoscut - biserica fostei mănăstiri Gorgota 41-44 română
articol de periodic BALȘ, Ștefan (autor) Restaurarea bisericii Radu Vodă din București 45-52 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ion (autor) , CREȚEANU, Radu (autor) Un conac brâncovenesc necunoscut și o biserică inedită de la jumătatea veacului al XVIII-lea la marginea Bucureștilor (Tunari) 53-58 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) O pictură murală exterioară regăsită la Baia 59-60 română
articol de periodic ROTMAN, Liviu (autor) Un proiect de lege din 1871 privind protecția monumentelor 61-62 română
articol de periodic PANAIT, Ioana Cristache (autor) , SCHELETTI, Ion (autor) Monumentele de lemn din jud. Bistrița-Năsăud în lumina istoriei 63-73 română
articol de periodic ALDEA, Mihai (autor) Casa meșterului Antonie Mogoș la 100 ani – sondaj într-un ornament 74-78 română
articol de periodic LABIN, Casian (autor) Echilibru dinamic în pictura de la Humor 79-81 română
articol de periodic OPREA, Petre (autor) Case bucureștene (str. G. Peri nr. 6, str. Amzei nr. 23, str. Al. Sahia nr. 45, calea Victoriei nr. 141, bd. Mărășești nr. 43) cu picturi murale executate în pragul secolului al XX-lea (II) 82-84 română
articol de periodic MORA, Paolo (autor) Cauzele alterării picturilor murale (I) 85-89 română
articol de periodic POGONAT, Tatiana (autor) Câteva considerații asupra mortarelor folosite în restaurarea monumentelor istorice și de artă 90-91 română
articol de periodic Seminar pe tema integrării arhitecturii contemporane în vechile ansambluri, 16-19 octombrie 1974 - Kazimierz Dolny 92-92 română
articol de periodic Colocviul internațional “Salvgradarea orașelor istorice” – Bruges, 12-15 mai 1975 92-92 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) A IV-a adunare generală ICOMOS, Rothenburg o.d. Tauber, mai 1975 93-93 română
articol de periodic DRĂGUȚ, Vasile (autor) Adunarea generală a Centrului internațional de studii pentru conservarea și restaurarea bunurilor culturale – Roma, 1975 93-93 română
articol de periodic SINIGALIA, Tereza (autor) “Un viitor pentru trecutul nostru” (cronică la Sesiunea de comunicări științifice - DPCN) 93-94 română
articol de periodic Activitatea de restaurare a Direcției Patrimoniului Cultural Național (Lucrari recepționate la sfârșitul anului 1974) 94-95 română