Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
Pagina de gardă (Front Page) Pagina de gardă (Front Page) 3-4 română
Cuprins Cuprins (Content) 5-9 română, engleză, franceză, germană, italiană
Lista abrevierilor Lista abrevierilor 11-12 română
CLIANTE, Traian, TALMAȚCHI, Gabriel Descoperiri de semne monetare, monede grecești autonome și macedonene în Tomis, apărute în urma săpăturilor arheologice / Greek Autonomous and Macedonian Coins Found in Archaeological Diggings in Tomis Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 13-26 română
LAZARENKO, Igor Monede de bronz pe care este reprezentat portretul regelui scit Ateas, bătute la Dioysopolis / Bronze Coins with the Representation of the Scythian King Ateas Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 27-37 română
ARDEVAN, Radu Staterul de aur de la Iclod / Le statère d’or trouvé à Iclod Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 39-42 română
DIACONU, Radu, TALMAȚCHI, Gabriel Monede autonome grecești de tip „scitic” descoperite în Dobrogea / Autonomous Greek and „Scythian” Coins Found in Dobroudja Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 43-46 română
SANDOR, Istvan, TALMAȚCHI, Gabriel Despre o monedă de tip „scitic” aparținând lui Kanites / About a „Scythian” Coin Issued by Kanites Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 47-50 română
STANCOMB, William An alliance coin of Dionysopolis with Callatis and Tomi? Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 51-53 engleză
GÂNDILĂ, Andrei, OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest A Stater of King Pharzoius Found in South-Eastern Region of Romania Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 55-58 engleză
GRĂMĂTICU, Steluța, IONIȚĂ, Virgil Monede de bronz inedite de la Callatis din secolele I a.Chr. – I p.Chr. / Monnaies de bronze inédites du Ier siècle av. J.-C. et du Ier siècle ap. J.-C. Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 59-73 română
TALMAȚCHI, Gabriel O nouă descoperire monetară de tip geto-dacic în Dobrogea / A New Geto-Dacian Coin Found in Dobroudja Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 75-77 română
PÎSLARU, Mariana Noi descoperiri monetare în termele de la Potaissa / New Monetary Finds from the Potaissa Baths Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 79-87 română
PROHÁSZKA, Péter Beiträge zum spätrömischen byzantinischen Goldmünzverkehr dem 4. Und 8. Jahrhundert in Siebenbürgen Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 89-95 germană
GÂNDILĂ, Andrei Early Byzantine Capidava: the Numismatic Evidence Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 97-122 engleză
CURTA, Florin Imperiul Bizantin în Grecia medievală timpurie (materialul numismatic în context balcanic) / Byzantium in Dark Age Greece (the Numismatic Evidence in its Balkan Context) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 123-144 română
PEJKOV, lexandăr O monedă a împăratului Nikifor I Genikos provenită de la Hotnica, în împrejurimile orașului Veliko Tîrnovo / A Coin of Emperor Nicephorus I from the Region of Veliko Turnovo Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 145-146 română
DZANEV, Georgi Două descoperiri de monede de aur bizantine din secolul al X-lea, din districtul Razgrad, Bulgaria / Two Byzantine Gold Coins from the 10th c. Found in the Region of Razgrad Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 147-154 română
LIANTA, Eleni Palaeologan Half-Stavrata: the Case of Manuel II Palaeologus (1391-1425) Numismatică antică şi bizantină (Ancient and Byzantine Numismatics) 155-208 engleză
VELTER, Ana-Maria Unele remarci cu privire la exploatarea și comercializarea sării în Transilvania, în secolele XI-XIII, pe baza documentelor de epocă / Some Remarks Concerning the Exploitation and Trading of Salt in Transylvania During the 11th and 13th centuries Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 209-228 engleză
DAY JR., William R. A Small Hoard of Venetian Grossi from Jordan Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 229-236 engleză
ŽEKOVA, Ženia Circulația monedelor muntene și moldovenești în Bulgaria (secolele XIV-XV) / The Presence of Wallachian and Moldavian Coins in Bulgaria Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 237-247 română
MAZARAKIS, Andrea Il contesto istituzionale della dominazione e l’amministrazione dei Gattilusio a Mitilene (1355-1462) Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 249-269 italiană
OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest, PÂRVAN, Katiușa A Presumably Lost Coin and a Fictitious Page from the History of Moldavian Coinage at the End of 14th Century: Some remarks About the So-Calles Issues of „Juga Vodă I” alias George Koriatović Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 271-279 engleză
OBERLÄNDER – TÂRNOVEANU, Ernest Monetary Reforms and the Circulation of the Local Coinage in 15th-17th Centuries Moldavia: Some Remarks About a Coin of Peter I (cca. 1375-1391) Found in a Mid-17th Century hoard from Iassy Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 281-291 engleză
PONOMAREV, Andrey Seigniorage, Barred Culling and Wisdom of „al-marco” Coinage Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 293-310 engleză
COSTIN, Bogdan O serie monetară necunoscută a Țării Românești din secolul al XV-lea atribuită voievodului Vladislav II / An Unknown Wallachian Monetary Series Issued During the 15th Century, Attributed to the Voivode Vladislav II (1447-1448; 1448-1456) Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 311-319 română
PÎNZAR, Alexandru O abordare grafică a studiului monedelor lui Ștefan III cel Mare (Partea I) / A Graphic Approach to the Study of the Coins Issued by Stephen III („the Great”) (First Part) Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 321-367 română
FERRO, Dario Un aspro colmante una lacuna nella monetazione dell’emporio genovede del Mar Nero Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 369-374 italiană
CONSTANTINESCU, Bogdan, PÂRVAN, Katiușa Monede moldovenești din colecția Corneliu Secășeanu / Monnaies moldaves de la Collection „Corneliu Secășeanu” Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 375-422 română
NIȚU, Florentina Folosirea obiectelor din metal prețios ca mijloace alternative de plată în Țările Române (secolele XVI-XVII) - Plăți mixte și zăloage / Objects in Precious Metal as Alternative Payment Means in the Romanian Principalities During the 16th-17th Centuries: Mixed Payment and Pledges Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 423-434 română
PÎNZAR, Alexandru Talerul „leu” al lui Gheorghe Duca / Gheorghe Duca’s „Lion” Thaler Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 435-443 română
ANTON-MANEA, Cristina Dima Chiurciubașa, un cămătar din a doua jumătate a secolului al XVII-lea și nobila sa înrudire / Dima Chiurciubașa, a Moneylender From the Second Half of the 17th c. and His Noble Kingship Numismatică medievală (Medeival Numismatics) 445-450 română
VELTER, Ana-Maria Câteva exemplare numismatice de excepție , intrate recent în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României / Some Outstanding Numismatic Specimens Recently Bought by the National History Museum of Romania Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 451-463 română
SUSTEK, Zbysek Istoria numismaticii în Slovacia / The History of Slovakian Numismatics Numismatică modernă şi contemporană (Modern and Contemporary Numismatics) 465-477 română
ȘTIRBU, Constanța Câteva însemnări privind viața și activitatea bijuteriului și gravorului Theodor Radivon / Some remarks regarding the life and the works of the goldsmith and engraver Theodor Radivon. Medalistică şi faleristică (The Art of Medals and Orders) 479-492 română
PÂRVAN, Katiușa Ștanțe de medalii și monede, jetoane, miniaturi și falsuri monetare din colecția Muzeului Național de Istorie a României / Dies of Medals and Coins, Tokens, Miniatures and Coin Forgeries From the Collection of the National History Museum of Romania Medalistică şi faleristică (The Art of Medals and Orders) 493-518 română
JORDANOV, Ivan Byzantine Seals Containing Place Names, from Dr. Vasil Haralanov Collection Sigilografie şi Heraldică (Sigillography and Heraldry) 519-525 engleză
ANDRIEȘ-TABAC, Silviu Contribuții la heraldica orașului Craiova. Proiectul nerealizat în 1864 / Contribution à l’héraldique de la ville de Craiova. Le projet non-réalise de 1864 Sigilografie şi Heraldică (Sigillography and Heraldry) 527-534 română
OPASCHI, Cătălina O genealogie inedită a familiei Cantacuzino și herburi cantacuzine / Une généalogie de la famille Cantacuzène et des armoires Cantacuzène Sigilografie şi Heraldică (Sigillography and Heraldry) 535-565 română
DAMIAN, Ștefan, OPASCHI, Cătălina O piesă de excepție din Muzeul Național de Istorie. Sigiliu cu stema familiei Cantacuzino / A Remarkable Item in the Collection of the National History Museum of Romania. A seal with the Coat of Arms of the Cantacuzino Family Sigilografie şi Heraldică (Sigillography and Heraldry) 567-568 română