Cercetări Arheologice: CA, XI-I, 2000


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 7-8 română
articol de periodic BEM, Carmen (autor) , BEM, Cătălin (autor) , HAITĂ, Gianina (autor) , POPOVICI, Dragomir (autor) , RANDOIN, Bernard (autor) , RIALLAND, Yannich (autor) , VLAD, Florin (autor) , VOINEA, Velentina (autor) Les recherches archeologiques du tell de Hârșova 13-34 franceză
articol de periodic HAITĂ, Geanina (autor) Le materiel litique du site Hârșova 35-47 franceză
articol de periodic HAITĂ, Constantin (autor) Le materiel litique du site Hârșova - Sedimentologie 48-55 franceză
articol de periodic TOMESCU, Mihai (autor) Les copriolithes de l'accumulation des rejects domestiques C521 (Hârșova - tell, dep. De Constantza) 56-65 franceză
articol de periodic MONAH, Felicia (autor) Rapport preliminaire sur les macrorest vegetales dun Complexe menager 521 - le tel eneolitique Hârșova (dep. De Constantza). La campagne de 1998 66-74 franceză
articol de periodic RADU, Valentin (autor) Sur la duree d'utilisation d'une zone de rejet menagers appartemant a la culture Gumelnița A2 du tell d'Hârșova. Etude archeologique preliminaire 75-83 franceză
articol de periodic MOISE, Dragoș (autor) Etude du materiel osteologique appartennant aux mammiferes decouverts dans le Complexe 521 (la zone menajere) sur le tell neo-eneolitique de Hârșova /dep. Constanța) 84-111 franceză
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) , RANDOIN, Bernard (autor) , RIALLAND, Yannich (autor) Les recherches archeologiques du tell de Hârșova - Conclusions 112-123 franceză
articol de periodic TEODOR, Eugen Silviu (autor) Așezări din Evul Mediu Timpuriu la Vadu Anei 125-170 română
articol de periodic ȘECLĂMAN, Marin (autor) Analiză cristalografică: zguri arheologice - Vadu Anei 171-173 română (rezumat în engleză)
articol de periodic PĂUNESCU, Anca (autor) , RENȚA, Elena (autor) Cuptoare medievale de ars ceramica descoperite la orașul de Floci, județul Ialomița 175-187 română (rezumat în engleză)
articol de periodic DUMITRIU, Luminița (autor) „Sfântul Nicolae” church from Bârsău, Hunedoara County 189-198 română
articol de periodic POPOVICI, Dragomir (autor) , RANDOIN, Bernard (autor) , RIALLAND, Yannick (autor) Metoda de săpătură și înregistrarea datelor stratigrafice într-un sit pluristratificat: tell-ul neo-eneolitic de la Hârșova 199-234 română
articol de periodic TOMESCU, Mihai (autor) Holocenul - Date cronologice și climatice 235-270 română (rezumat în engleză)
articol de periodic ANGHELINU, Mircea (autor) Un decupaj analitic al arheologiei Paleoliticului din România 271-282 română
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) Neolitizarea teritoriului României în contextul sud-est european și anatolian 283-298 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Raporturile dintre cultura Boian și cultura Vădastra 299-304 română (rezumat în franceză)
articol de periodic LUCA SABIN, Adrian (autor) Repertoire des decovertes de la culture Bodrogkeresztur sur le territoire de Roumanie 305-316 franceză
articol de periodic URSULESCU, Nicolae (autor) La Roumanie du Sud-Est - Zone d`interferences et de fusions culturelles a la fin du Neolithique et a laube de l'eneolithique 317-320 franceză
articol de periodic MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Sur l'organisation interne de certaines stations des cultures des complexes de Boian-Gumelnița et Precucuteni-Cucuteni 321-336 franceză
articol de periodic BEM, Cătălin (autor) Elemente de cronologie radiocarbon. Ariile culturale Boian-Gumelnița-Cernavodă și Precucuteni-Tripolje 337-359 română