Buletinul Ioan Neculce (serie nouă), nr. în TOM: II-III, 1996-1997, seria Istorie - Patrimoniu


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic IONESCU, Lucia (autor) Iconostasul bisericii "Sf. Dimitrie" din Obrijeni ( 1734) și preotul Ioan Ursu zugrav Patrimoniu 201-209 română
articol de periodic Cuprins română
articol de periodic PÂSLARIUC, Virgil (autor) Marea boierime moldoveană și raporturile ei cu Bogdan al lII-lea (1504- 1517) Studii şi articole 1-19 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) Câteva contribuții privind originea și începuturile ascensiunii lui Gaspar Grațiani Studii şi articole 19-29 română
articol de periodic FLOAREȘ, Dan (autor) Unele observații privind domnia lui Gaspar Grațiani în Țara Moldovei ( 1619 -1620) Studii şi articole 29-39 română
articol de periodic LUTIC, Marcel (autor) Hotarul și ocolul curții domnești de la Târgu Frumos (secolele XV-XVII) Studii şi articole 39-43 română
articol de periodic IFTIMIE, Sorin (autor) Ținutul lașilor în Evul Mediu (I) Studii şi articole 43-63 română
articol de periodic GUMENÂI, Ion (autor) Contribuții privitoare la istoria raialei Hotinului Studii şi articole 63-71 română
articol de periodic MOAȘA, Ruxandra (autor) Un mitropolit grec al Moldovei în veacul XVIII: Nechifor al Sidei Studii şi articole 71-81 română
articol de periodic CHIABURU, Elena (autor) Un tipograf moldovean din secolul al XVIII-lea: Mihail Strelbițchi Studii şi articole 81-89 română
articol de periodic CHIRICĂ, Viorica (autor) Instaurarea și organizarea regimului legionaro-antonescian Studii şi articole 89-91 română
articol de periodic GHERMAN, Elena (autor) , ȚURCANU, Senica (autor) Rezultatele lucrărilor de supraveghere arheologică de la Palatul Culturii din Iași ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 101-115 română
articol de periodic DESZPA, Lorand-Mihaly (autor) , HRIBAN, Cătălin (autor) Rezultatele săpăturilor de salvare de la "Casa Dosoftei", Iași, noiembrie 1997 ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 115-117 română
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) Biserica Nicoriță, cu hramul "Sf. Ioan cel Nou de la Suceava" ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 117-125 română
articol de periodic IIACOB, Dumitru Dan (autor) Din istoria străjilor urbane ieșene- culucciii (secolul XVIII - mijlocul secolului XIX) ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 125-149 română
articol de periodic OSTAP, Constantin (autor) Noi date și ipoteze referitoare la " Obeliscul Leilor " din grădina Copou. ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 149-157 română
articol de periodic SAIZU, Ion (autor) Iașii și Mișcarea Memorandistă ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 157-161 română
articol de periodic RADU, Rodica (autor) Paul Nicorescu - o personalitate a vieții culturale ieșene ISTORIA ORAŞULUI IAŞI 161-167 română
articol de periodic RADU, Rodica (autor) Expoziția permanentă a Muzeului de Istorie a Moldovei Patrimoniu 167-173 română
articol de periodic COJOCARU, Lucia (autor) Expoziția: Patrimoniu muzeal. Mijloace de măsurare. Secolul XIX - începutul secolului XX Patrimoniu 173-175 română
articol de periodic ONIȘORU, Violeta (autor) Raportul Comisiei de achiziții a Muzeului de istorie a Moldovei (1996-1997) Patrimoniu 175-177 română
articol de periodic PUNGĂ, Zamfira (autor) , JUNCU, Irina (autor) Fotografia secolului al XIX-lea, document în colecția Muzeului de Istorie a Moldovei-Iași Patrimoniu 177-197 română
articol de periodic ONIȘORU, Violeta (autor) Un album cu autografe din vremea Marii Uniri Patrimoniu 197-201 română
articol de periodic VASILOVICI, Virginia (autor) Revizuirea paternității unor tablouri din Galeria Universală a Pinacotecii ieșene Patrimoniu 209-213 română
articol de periodic PARADAIS, Claudiu (autor) Istoria unui tablou din colecția lui Mihail Kogălniceanu Patrimoniu 213-219 română
articol de periodic VĂLEANU, Mădălin Cornel (autor) Valori de patrimoniu științific în colecția de hărți a Catedrei de Paleontologie de la Universitatea "Al./. Cuza"- Iași Patrimoniu 219-221 română
articol de periodic POP, Ioan (autor) Restaurarea unui bahut din secolul al XIX -lea Patrimoniu 221-229 română
articol de periodic RADU, Rodica (autor) Documente inedite Mihai Costăchescu In memoriam 229-241 română
articol de periodic JUMARĂ, Dan (autor) Mihai Costăchescu, editor de documente - în corespondență In memoriam 241-253 română
articol de periodic VORONEANU, Carmen (autor) Mihai Costichescu. Prezentare de fond In memoriam 253-257 română
articol de periodic PUNGĂ, Gheorghe (autor) Din documentele satului Bădeuți (Ștefănești) IZVOARE DOCUMENTARE 257-273 română
articol de periodic CAPROȘU, Ioan (autor) Sama Visteriei Țării Moldovei pe anul 1764. Sama I (februarie-iulie) IZVOARE DOCUMENTARE 273-322 română
articol de periodic ONIȘORU, Violeta (autor) Revoluția rusă și frontul românesc. Documente IZVOARE DOCUMENTARE 322-325 română
articol de periodic CALLOIS, Roger (autor) Omul și sacrul (Gianina Buzea) NOTE BIBLIOGRAFICE 325-326 română
articol de periodic MOLDOVAN, Iulia (autor) Radu Stan Carpianu, Falimentul comunismului, tranziție, creștinism și nemurirea sufletului. București, Editura Getica, 1997, p. 284 NOTE BIBLIOGRAFICE 326-326 română
articol de periodic BERTHELOT, Henri (autor) Jurnal de corespondență (Violeta Onișoru) NOTE BIBLIOGRAFICE 327-328 română
articol de periodic LE RIDER, Jacques (autor) Mitteleuropa (Deszpa Mihaly-Lorand) NOTE BIBLIOGRAFICE 328-330 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Ion (autor) , IACOB, Gheorghe (autor) Istoria liceului Internat "C. Negruzzi"- Iași (Rodica Iftimi) NOTE BIBLIOGRAFICE 330-331 română
articol de periodic WATSON, Rubies (autor) Memory, History and Opposition under State Socialis. (Victoria Isabela Corduneanu) Corduneailu) NOTE BIBLIOGRAFICE 331-333 engleză