Studii Clasice: StCl, XXIII, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Sumar 3-4 română
articol de periodic BECHET, Florica (autor) Marea safică - marea homerică Comunicări şi studii 5-11 română, franceză
articol de periodic TECUȘAN, Manuela (autor) Circle and Line as Patterns in Greek Presocratic Thought Comunicări şi studii 13-20 engleză
articol de periodic PETRE, Zoe (autor) La représentation de la mort dans la tragédie grecque Comunicări şi studii 21-35 franceză
articol de periodic NICULESCU, Gheorghe Alexandru (autor) Contribuții la studiul ideii de înrudire dintre greci și romani în istoriografia greacă Comunicări şi studii 37-43 română, franceză
articol de periodic NISTOR, Vlad (autor) Again about Polybius, XXXVI, 9, 3-17 Comunicări şi studii 45-49 engleză
articol de periodic FILIMON, Doina (autor) Caracteristici ale comunicării în Bucolice Comunicări şi studii 51-63 română, germană
articol de periodic POZNANSKI, L. (autor) D'Hermès à Mercure chez Ovide Comunicări şi studii 65-72 franceză
articol de periodic LÖFSTEDT, Bengt (autor) Sprachliches zur Vulgata Comunicări şi studii 73-84 germană
articol de periodic AVRAM, Alexandru (autor) Zur Rentabilität der Kolonenarbeit in der römischen Landwirtschaft Comunicări şi studii 85-99 germană
articol de periodic HOOKER, J.T (autor) Iphigenia in Aulis, 1510-1531 Note şi discuţii 101-102 engleză
articol de periodic IAILENKO, Valerii Petrovici (autor) По поводу имени Theonoks Note şi discuţii 103 rusă
articol de periodic ȘTEFAN, Alexandra (autor) , FISCHER, Iancu (autor) Bibliografia clasică românească (1981-1982) Studiile clasice în România 105-129 română
articol de periodic LUPAȘ, Liana (autor) AESCHYLUS, The Suppliants. Edited by H. Friis JOHANSEN and Edward W. WHITTLE. Vol. I-III. I kommission hos Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 1980 120, 517, 480 p. RECENZII 131-132 română
articol de periodic LUPAȘ, Liana (autor) EVRIPIDES, Ion. Edidit Werner BIEHL. Leipzig, Teubner, 1979, XXXII+147 p. RECENZII 133-134 română
articol de periodic COSTA, Traian (autor) NEMESIEN, Œuvres. Texte établi et traduit par Pierre VOLPILLIAC. Paris, Les Belles Lettres, 1975, 153[-156] p. în parte duble. RECENZII 134-135 română
articol de periodic CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) CLAVDI CLAVDlANI De Bello Gothico. Edizione critica e commento di Giovanni GARUTTI. Introduzione al « De Bello Gothico », Bologna, Pàtron, 1979, 113 p. RECENZII 135 română
articol de periodic CREȚIA, Gabriela (autor) MADELEINE BONJOUR, Terre natale. Etudes sur une composante affective du patriotisme romain. Paris, Les Belles Lettres, 1975, XIII + 638 p. RECENZII 135-137 română
articol de periodic CIZEK, Eugen (autor) PATRICK KRAGELUND, Prophecy, Populism and Propaganda in the « Octavia », Copenhagen, Museum Tusculanum Press, 1982, 88 p. (Opuscula Graecolatina, vol. 25). RECENZII 138-139 română
articol de periodic FISCHER, Iancu (autor) Lucrările Simpozionului national « Aristotel - 2.100 ani de la moartea gînditorului » Publicate de I. FISCHER și E. DUMITRAȘCU. Craiova, Tipografia Universității, 1981, 230 p. RECENZII 138 română
articol de periodic PETRE, Zoe (autor) PETER GARNSEY (ed.), Non-slave Labour in the Greco-Roman World. Cambridge Philological Society, 1980, 99 p. (Supplementary Volume no. 6). RECENZII 138-140 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) KOSTAS BURASELIS, Das hellenistische Makedonien und die Ägäis: Forschungen zur Politik des Kassandros und der drei ersten Antigoniden im Ägäischen Meer und in Westkleinasien München, Verlag C.H. Beck, 1982, XI +208 p. RECENZII 140 română
articol de periodic CEAUȘESCU, Gheorghe (autor) EUGEN CJZEK, Néron. Paris, Librairie Arthème Fayard, 1982, 474 p. RECENZII 140-141 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) JENÖ FITZ, Tlie Great Age of Pannonia (A.D. 193- 284). Budapest, Corvina Kiadó, 1982, 80 p. + 24 planșe aparte (Hereditas). RECENZII 141-142 română
articol de periodic ALEXIANU, Marius (autor) VINCENZO MANNINO, L'« Auctoritas patrum ». Milano, Giuffrè, 1979, 151 p. (Università di Roma, Pubblicazioni dell'Istituto di diritto romano e dei diritti dell'Oriente mediterraneo, LIV'), 4200 L. RECENZII 142 română
articol de periodic DORUȚIU-BOILĂ, Emilia (autor) Fasti Ostienses. Edendos, illustrandos, restituendos curauit Ladislav VIDMAN. Pragae, in aedibus Academiae Scientiarum Bohemoslouacae, 1982, 159 p. + 20 planșe. RECENZII 142-143 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) BORKA DRAGOJEVIC-JOSIFOVSKA, Inscriptions de la Mésie Supérieure, vol. VI. Scupi et la région de Kumanovo. Belgrad, Cent. D'études épigraphiques ct numismatiques, 1982, 197 p, RECENZII 143-144 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Antike Kunstwerke aus der Sammlung Ludwig, I: Frühe Tonsarkophage und Vasen, hg. von Ernst BERGER und Reinhard LULLIES, II : Terrakoten und Bronzen, hg. von Ernst BERGER, Basel-Mainz, Archäologischer Verlag Ph. v. Zabern (Komm.), 1979, 1982, 251, 312 p. RECENZII 144-145 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) RENATE TÖLLE-KASTENBEIN, Frühklassische Peplosfiguren. Originale. Textband; Tafelband. Mainz, Verlag Philipp von Zabern, 1980, 347 p., XVI p. + 176 pl. RECENZII 146-147 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) DIETER SALZMANN, Untersuchungen zu den antiken Kieselmosaiken von den Anfängen bis zum Beginn der Tesseratechnik. Berlin, Gebr. Mann Verlag, 1982, IX + 141 p., 2 hărți, 102 pl. (Deutsches Archäologisches Institut, Archäologische Forschungen, Band 10). RECENZII 147-148 română
articol de periodic ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) GERHARD ZIMMER, Römische Berufsdarstellungen. Berlin, Gebr. Mann, 1982, XII+254 p. și 209 fig. în text (Deutsches archäologisches Institut, Archäologische Forschungen, Band 12). RECENZII 148-149 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) A. LENGYEL - G.T.B. HADAN (ed.), The Archaeology of Roman Pannonia. Lexington - Budapest, The University Press of Kentucky - Akadémiai Kiadó, 1980, 506 p. + CLXVII planșe aparte și o hartă. RECENZII 149-150 română
articol de periodic Publicații primite între 1 ianuarie și 31 decembrie 1983 RECENZII 151-154 română
articol de periodic Societatea de Studii Clasice din Republica Socialistă România. Ședințele de comunicări Cronică 155-158 română
articol de periodic ARDEVAN, Radu (autor) Hadrian Daicoviciu (1932-1984) In memoriam 159-160 română