Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXXVI-XXXVII, 1943-1944, seria Veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, I D (autor) L' eglise « Doamnei (de la Princesse), d București: Les peintures murales 7-35 franceză
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, I D (autor) Église de Bălinești 7-40 română
articol de periodic GOLESCU, Maria (autor) Motive de animale în sculptura decorativă și semnificarea lor simbolică în arta religioasă 36-48 română
articol de periodic SAUCIUC-SĂVEANU, Teofil (autor) Un relief în marmoră a zeului cavaler din Mangalia (vechiul Callatis) 41-44 română
articol de periodic TEODORU, Horia (autor) Hanu-Ancuței 45-57 română
articol de periodic COSTESCU, Em (autor) Restaurarea bisericii Mihai - Vodă din București 49-74 română
articol de periodic BARNEA, I. (autor) Tetraevanghelul de la Căldărușani 58-68 română
articol de periodic CHIȚULESCU, Traian (autor) Biserica fostei mănăstiri Berca 69-76 română
articol de periodic BALS, Ștefan (autor) Biserica lui Ștefan cel Mare de la Vad, jud. Someș 75-83 română
articol de periodic TUDOR, Dumitru (autor) Arme și diferite obiecte din castrul Jidava 77-82 română
articol de periodic GOLESCU, Maria (autor) Ctitorii mărunte din Suceava 83-86 română
articol de periodic HORIA, Teodoru (autor) Meterezele bisericilor câmpulungene 84-101 română
articol de periodic TEODORU, Horia (autor) Biserica parohială Sfinții Voevozi din Lăunele de Jos, județul Argeș 87-89 română
articol de periodic TEODORU, Horia (autor) Comunicări 90-92 română
articol de periodic SACERDOTEANU, Aurelian (autor) , BRĂTULESCU, Victor (autor) Necroloage 93-94 română
articol de periodic Recensii 95-96 română
articol de periodic Recensii 96-97 română
articol de periodic Indice 99-103 română
articol de periodic BARNEA, I. (autor) Un manuscris grecesc cu miniaturi din Biblioteca Academiei Române 102-108 română
articol de periodic GOLESCU, Maria (autor) Un arhitect român dela începutul veacului al XIX-tea : meșterul Ilie Gulie 109-113 română
articol de periodic HORIA, Teodoru (autor) Schitul Mărculești-FIămânda în albumul național al pictorului Gheorghe Tăttărescu 114-116 română
articol de periodic HORIA, Teodoru (autor) Ornament de piatră pentru verigă de fer 116-117 română
articol de periodic TEODORU, Horia (autor) Uși împărătești în lemn încrustat 118-118 română
articol de periodic TEODORU, Horia (autor) Încă un nume de meșter constructor 119-119 română
articol de periodic Recensii 120-123 română
articol de periodic Recensii 123-124 română
articol de periodic Recensii 124-125 română
articol de periodic Recensii 126-126 română