Pontica, XXXVII-XXXVIII, 2005


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic SLAVCHEV, Vladimir (autor) Monuments of the final phase of cultures Hamangia and Sava on the territory of Bulgaria 9-20 engleză
articol de periodic VOINEA, Valentina (autor) Cauze privind sfîrșitul eneoliticului în zona litoralului vest-pontic. Așezarea de pe insula "La Ostrov", Lacul Tașaul (Năvodari, jud. Constanța) 21-46 română
articol de periodic BELC, Marius (autor) , MICU, Cristian (autor) Copper objects discovered in the tell settlement at Luncavița, Cetățuia Point 47-58 engleză
articol de periodic COMȘA, Alexandra (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , SEMUC, Cătălina (autor) Zu den bestattungssitten der tei-kultur 59-70 germană
articol de periodic HARȚUCHE, Nicolae (autor) Sceptrele de piatră zoomorfe - interpretare și conologie - 71-97 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Arme și podoabe inedite de bronz din județul Tulcea 99-110 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , DOBRINESCU, Cătălin (autor) , JUGĂNARU, Gabriel (autor) , NICIC, Andrei (autor) Considerații privind realizarea decorului imprimat pe ceramica din prima epocă a fierului în spațiul nord-vest pontic 111-130 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Condițiile de descoperire ale kuros-ului arhaic de la Histria (după carnetele Lambrino) 131-144 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , BUZOIANU, Livia (autor) Ceramică greacă de uz comun din așezarea de la Albești (jud. Constanța): Lekythoi 145-167 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Ceramică sigilată pergamentiană de la Callatis 169-174 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) , BOUNEGRU, Octavian (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Note epigrafice 175-181 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Un nou monument epigrafic privitor la vexillatio capidavensium. In memoriam Radu Florescu 183-194 română
articol de periodic PETOLESCU, Constantin (autor) Cariera centurionului M. Calventius Viator 195-198 română
articol de periodic POPESCU, Mihai (autor) Les troupes de Dacie et les dieux: Les temoignages collectifs de piete. Piae memoriae magistri Radu Florescu 199-220 română
articol de periodic ELEFTERESCU, Dan (autor) Statuete votive din plumb de la Durostorum 221-238 română
articol de periodic FERARU, Remus (autor) Sărbători dionysiace în cetățile grecești din Pontul stîng 239-252 română
articol de periodic MOGA, Iulian (autor) Mithra în Asia Mică și în lumea romană 253-273 română
articol de periodic ATANASOV, Georgi (autor) Le palais des eveques de Durostorum des V.VI siecles 275-297 franceză
articol de periodic CHELMEC, Adrian (autor) , CHELMEC, Gheorghe (autor) , MORINTZ, Alexandru (autor) Realizarea modelului tridimensional al unui sit arheologic. Studiu de caz: Radovanu "Gorgana a doua" 291-302 română
articol de periodic MONSEES, David (autor) 2003 gradiometric research at Murighiol, Romania 303-318 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Descoperiri getice în zona Adîncata (com. Aliman, jud. Constanța) 319-384 română
articol de periodic NICOLAE, Constantin (autor) , NICOLAE, Vlad (autor) Cercetări arheologice în împrejurimile orașului Hîrșova, punctul "Celea Mică" 385-405 română
articol de periodic COLESNIUC, Sorin (autor) , PÎSLARU, Ion (autor) Noi morminte elenistice și romane cercetate la Mangalia 407-412 română
articol de periodic COLESNIUC, Sorin (autor) , PÎSLARU, Ion (autor) O friză cu reprezentări de divinități descoperită la Callatis 413-418 română
articol de periodic ALEXANDRU, Nicolae (autor) , CONSTANTIN, Robert (autor) , IONESCU, Mihai (autor) Aspecte topografice ale cetății Callatis în epoca romano-bizantină 419-438 română
articol de periodic COVACEF, Zaharia (autor) Ulmetum 2004 - după 90 de ani 439-451 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) , SCURTU, Florin (autor) Rezultate ale cercetării geofizice (2000-2003) în cetatea Tropaeum Traiani 453-474 română
articol de periodic SANDOR, Istvan (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Rarități numismatice histriene 477-482 română
articol de periodic TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Monede rare în descoperiri aflate în colecția numismatică a Muzeului de Istorie Națională și Arheologie din Constanța 483-490 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Date noi privind circulația monedei bizantine în Dobrogea (sec. V-VII) 491-536 română
articol de periodic MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) Monede de plumb din epoca bizantină aflate în colecțiile din România (secolele V.Vi și XI-XII) 537-553 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Petre Diaconu la 80 de ani 557-574 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) Nicolae Harțuche (1928-2003) 577-581 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Florescu Radu (1931-2003) 583-594 română
articol de periodic BARNEA, Alexandru (autor) Barnea Ion (1913-2004) 595-600 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Barnea Ion (1913-2004) 601-614 română
articol de periodic SONOC, Alexandru (autor) Veteranii romani de la gurile Dunării - Branga Nicolae 617-622 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Ateliere ceramice romane de la Durostorum - Mușețeanu Crișan 623-627 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Tibiscum. Așezările romane 628-636 română
articol de periodic Report on advanced on site laboratory for the european heritage restoration - CLT 2003/A1/Ro-515 637-644 engleză