Acta Musei Tutovensis: ActaMT, I, 2006


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Muzeul bîrlădean între trecut și viitor 5-8 română
articol de periodic ARNĂUTU, Nicoleta (autor) Secția de artă la 90-a aniversare a muzeului bîrlădean 9-31 română
articol de periodic MAMALAUCĂ, Mircea (autor) Alexandru Ioan Cuza și epoca sa - subiect al unei expoziții permanente 32-35 română
articol de periodic ROTARU, Alina (autor) Gînduri la ceas aniversar 36-37 română
articol de periodic CARATA, Cristina (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) Scurt istoric privind Secția de Științele Naturii din cadrul Muzeului "Vasile Pîrvan" Bîrlad 38-41 română
articol de periodic CARATA, Cristina (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) Valorificarea patrimoniului Secției de Științele Naturii "Flora și Fauna din Județul Vaslui" - expoziție permanentă 42-44 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Prelucrarea osului și cornului în gravetianul oriental din spațiul carpato-nistrean: resurse, repertoriu, ocupații 45-47 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Obiecte de podoabă neolitice timpurii din materii dure animale descoperite pe teritoriul României: brățări de os 48-81 română
articol de periodic BOLOMEY, Alexandra (autor) , MARINESCU-BÎLCU, Silvia (autor) Industria cornului în așezarea cucuteniană de la Drăgușeni-Ostrov 82-105 română
articol de periodic ALAIBA, Ruxandra (autor) , GRĂDINARU, Iulian (autor) Unelte din corn de cerb descoperite în așezarea Cîrniceni-Holm II 106-113 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Prezentarea materialului faunistic din punct de vedere arheozooloc 113-113 română
articol de periodic CROITORU, Costin (autor) , PANDREA, Stănică (autor) , STOIAN, Viorel (autor) Un pandantiv din scoică și o unealtă pentru prelucrat osul descoperite în așezarea Gumelnița A1 de la Însurăței - "Popina II" 114-116 română
articol de periodic BELDIMAN, Corneliu (autor) , CIUTĂ, Marius (autor) , SZTANCS, Diana-Maria (autor) Podoabe din materii dure animale aparținînd culturii Coțofeni descoperite recent în Transilvania 117-128 română
articol de periodic GHEORGHE, Gheorghe (autor) , ROTARU, Marin (autor) Unelte din os din așezările Noua situate în partea de Sud-Est a județului Vaslui 129-147 română
articol de periodic ISTRATI, Aurel (autor) Satul tradițional românesc, matrice a artei noastre naționale 148-152 română
articol de periodic ROTARU, Doina (autor) Colecția "Dr. Constantin Teodorescu" - o pagină din istoria artei contemporane 153-156 română
articol de periodic COCOȘ, Mariana (autor) Spațiul muzeal și creația tinerilor plasticieni - Cîteva metode de abordare 157-160 română
articol de periodic SICOIE, Florin (autor) Bienala Internațională de Gravură Contemporană "Iosif Iser" - modalitate de cunoaștere a tendințelor actuale în domeniul gravurii mondiale 161-162 română
articol de periodic TARASI, Mihai (autor) Arta astăzi 163-165 română
articol de periodic VOICU, Mihail (autor) Arta contemporană vs. Muzeul clasic 166-169 română
articol de periodic GHEORGHE, Cătălin (autor) Reprezentarea tendințelor artei contemporane naționale și internaționale în muzeele romțnești - probleme de estetică și expunere 170-172 română
articol de periodic ACOSTIOAIE, Dan (autor) Asociația culturală Vector 173-174 română
articol de periodic CHIRIAC, Laurențiu (autor) Activitatea lui Iacov Antonovici de cercetare și protejare a monumentelor religioase din zona Bîrladului 175-181 română
articol de periodic RUSU, Olga (autor) Contribuții bîrlădene și vasluiene la dezvoltarea patrimoniului Muzeului Literaturii Române din Iași 182-184 română
articol de periodic ROTARU, Alina (autor) Manuscrise din colecția scriitorului George Ivașcu 185-187 română
articol de periodic ILIE, Elena (autor) Personalități brăilene și bîrlădene pe axa timpului 188-190 română
articol de periodic COȘEREANU, Ioana (autor) Corespondență Perpessicius - George Tutoveanu 191-193 română
articol de periodic VASILIU, Lucian (autor) Iubire, celestă și terestră 194-194 română
articol de periodic BOTOS, Dana (autor) Briofite din colecția Muzeului de Științele Naturii din Târgu Mureș 195-199 română
articol de periodic CURLIȘCĂ, Angelica (autor) Date comparative privind compoziția calitativă a epizonei substratului dur din zona Modern, în anii 1994-2004 200-203 română
articol de periodic DANCS, Francisca (autor) , DANCS, Istvan (autor) , SĂPLĂCAN, Angela (autor) Studiul privind evaluarea potențialului turistic și de agrement al zonei Tîrgu Lăpuș 204-205 română