Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 11 volume
  • 10 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2020 Analele Universității de Vest din Timișoara, nr. în TOM: 26, anul 2020, seria Teologică biserică; Familie; ortodoxism; teologie; UNGARIA; Ceaslov; Capernaum; Evagrie Ponticul; Hristocentrism; Rainer Maria Rilke; Maica Domnului; Moise; liturghie; Sfântul Simeon; ortopraxie; Philipp Harnoncourt lect. univ. dr., FLORESCU, Marius (redactor responsabil)
volum de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. în TOM: 2, 15 februarie, anul 1966 evrei; iudaism; cultul mozaic; Moise; personalităţi evreieşti; evreii din România; evreii din Europa; Inchiziţia; Adam Cerniakov; cultura evreiască; idiş; ebraică; literatura evreiască; Diaspora evreiască; presa evreiască
volum de periodic 1991 Revista Cultului Mozaic, XXXVI, decembrie, anul 1991 holocaust; Ion Antonescu; Transilvania; Sionism; Moise; Hanuca; Felix Aderca
volum de periodic 1951 Studii teologice, III, nr. în TOM: 9-10, anul 1951, seria II biserică; creştinism; EGIPT; teologie; vechiul testament; pocăinţă; Evanghelia; amvon; Moise; misiune ortodoxă; Cornelius Krieg
volum de periodic 1952 Studii teologice, IV, nr. în TOM: 3-4, anul 1952, seria II creştinism; ISRAEL; teologie; Biserica Ortodoxă Română; tradiţie; Noul Testament; exegeză; Evanghelia; Moise; Tertulian; Irod cel Mare; Sf. Ciprian
volum de periodic 1954 Studii teologice, VI, nr. în TOM: 7-8, anul 1954, seria II creştinism; teologie; Practici magice; Biserica Ortodoxă Română; mântuire; doctrină religioasă; Moise; Prea Sfinţitul Teofan
volum de periodic 1959 Studii teologice, XI, nr. în TOM: 7-8, anul 1959, seria II Ierusalim; Moldova; antropomorfism; Origene; Evanghelia; istoria bisericii; Moise; Sfântul Pavel; Ioan Hrisostom
volum de periodic 1961 Studii teologice, XIII, nr. în TOM: 9-10, anul 1961, seria II carte bisericească; teologie; Secolul al XVIII-lea; Secolul al XVII-lea; botez; Moise; Moliftelnic; religie creştină; Biblioteca Patriarhiei Române
volum de periodic 1974 Studii teologice, XXVI, nr. în TOM: 3-4, anul 1974, seria II crestinism; Nicolae Ceauşescu; teologie; Secolul al IV-lea; Republica Socialistă România; Evanghelia; Moise; budism; Trei Ierarhi
volum de periodic 1978 Studii teologice, XXX, nr. în TOM: 3-4, anul 1978, seria II creştinism; Melhisedic ; istoria bisericii; Moise; Apostolul Pavel; taina botezului; sinod ecumenic; studiu teologic; Avraam
volum de periodic 1980 Studii teologice, XXXII, nr. în TOM: 1-2, anul 1980, seria II creştinism; vechiul testament; Noul Testament; Moise; Ioan Damaschinul; Canonul cel Mare; omiletică; Ieremia; Andrei Criteanul
articol de periodic 1976 Glasul Bisericii, nr. 9-12, septembrie - decembrie Biserica Ortodoxă; arhiepiscopie; teologie ortodoxă; Mitropolia Munteniei şi Dobrogei; Glasul Bisericii Glasul Bisericii. Revista Oficială a Sfintei Mitropolii a Ungro-Vlahiei 817-1040 română
articol de periodic 1964 Revista Cultului Mozaic, IX, aprilie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-8 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, ianuarie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic din R.P.R. 1-12 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1965 Revista Cultului Mozaic, X, nr. 2, 15 octombrie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic 1-8 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. 2, 15 ianuarie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic 1-12 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. 2, 15 februarie iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic 1-12 română; ebraică; idiş
articol de periodic 1966 Revista Cultului Mozaic, XI, nr. 15 mai iudaism (Religie); cultura evreiască (Cultură); literatura evreiască (Literatură); presa evreiască (periodic); ebraică (limbă); antisemitism (subiect); istoria evreilor (subiect); evreii din România (subiect); evrei (etnie); Holocaustul în România (fenomen); cultul mozaic (cult religios); idiş (dialect) Revista Cultului Mozaic 1-12 română; ebraică; idiş
articol de periodic 2018 Sargetia. Acta Musei Devensis, IX, Acta Musei Devensis, seria nouă Hunedoara (judeţ); Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane (Instituţie culturală); epigrafie (disciplină); etnografie (disciplină); istorie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Restaurare (metodă) LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , ROMAN, Cristian Constantin (autor) , LAZAROVICI, Cornelia Magda (autor) , LUPEA, Alexandru-Valentin (autor) Noi semne rupestre în Peștera Cizmei. Un studiu de etnoreligie Rapoarte şi note arheologice 109-142 română, engleză
articol de periodic 2005-2007 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXII-XXIV, nr. II, seria Istorie-Etnografie-Artă ERDOS, Judith (autor) Figuri biblice în desenele lui Paul Erdos (1916-1987) Artă 313-319 română
articol de periodic 2003 Tibiscum, XI, Studii și Comunicări de Etnografie-Istorie, seria Etnografie-Istorie etnografie; istorie; Arheologie; Banatul Montan; Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă Caransebeş MIHAILOVICI, Traian (autor) Lumina candelabrului Menorach în simbolistica ritului mozaic Etnoreligie 49-54 română, engleză