Ziridava, XXV, 2010


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic HÜGEL, Peter (autor) , HUREZEAN, Pascu (autor) , MĂRGINEAN, Florin (autor) , SAVA, Victor (autor) Cercetarea arheologică în zona arădeană (scurt istoric)
articol de periodic OARCEA, Felicia (autor) Spre un nou muzeu. Repere ale secției de istorie modernă
articol de periodic IVAȘCU, Bogdan (autor) , ȘERBAN, Virgil (autor) Secția de istorie contemporană
articol de periodic PANTAZI, Adriana (autor) Secție de artă. Colecție, Expoziție, Eveniment cultural
articol de periodic COLTA, Elena (autor) , HĂLMĂGEAN, Gabriel (autor) , SABĂU, Sorin (autor) Secția de etnografie a complexului Muzeal Arad. Scut istoric
articol de periodic IUGA, George (autor) Scurt istoric al secției de științele naturii
articol de periodic ȘERBAN, Virgil (autor) Palatul cultural și activitatea sa în timpul directoratului lui Lazăr Nichi (1921-1944)
articol de periodic BERZOVAN, Alexandru (autor) Imagini și însemnări incizate pe blocuri de piatră din cetățile dacice din Munții Șureanul
articol de periodic PĂDUREANU, Eugen (autor) Despre etimologia termenilor limigantes și arcaragantes
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Stema familiei Huniazilor pe o arbaletă din secolul al XV-lea
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asediul Chiliei (iunie 1462) - acțiune antiotomană sau agresiunea Moldovei împotriva Țării Românești
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) , POPOVICI, Ioan (autor) Tipare sigilare bisericești din colecția direcției județene Arad a Arhivelor Naționale (II)
articol de periodic GHIȚĂ, Eugen (autor) Realități demografice în orașul Arad în secolul al XVIII-lea
articol de periodic POPEANGĂ, Vasile (autor) Înființarea preparandiei din Arad în contextul pedagogic-cultural european
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Un tipar sigilar din 1818 al breslei unite din Lugoj
articol de periodic SIDA, Viorel (autor) Un "înscris" din secolul al XIX-lea despre școala românilor din Arad - Micălaca
articol de periodic VERTAN, Maria (autor) Sigilii sătești din districtul Ciacovei
articol de periodic DRAGOȘ, Aurel (autor) Cîntecul de lebătă al morilor de pe canalul Jostef Nador
articol de periodic MUREȘAN, Augustin (autor) Tiparul de sigiliu din 1876 al asociațiunii meșteșugarilor fierari, rotari, dogari și frînghieri din Sîntana, comitatul Arad
articol de periodic DEMȘEA, Dan (autor) Date genealogice și istorico-documentare referotoare la familia învățătorului și preotului Ioan Silviu Tomuția din Lupești - Arad (1889-1971)
articol de periodic LĂDĂU, Maria (autor) Probleme agricole reflectate în presa românească din Banat între anii 1900-1918
articol de periodic DUMITRESCU, Angela (autor) Din istoria învățămîntului confesional românesc din Banat - Legea XVI din 1913
articol de periodic ARDELEAN, Radu (autor) Istoria în Pagini Literare (Arad, 1916)
articol de periodic VALEA, Virgil (autor) Aspecte ale particiăîrii bisericii ortodoxe la viața societății arădene interbelice
articol de periodic PETRESCU, Camil (autor) Industria de hărtie și industria lemnului din Timișoara în perioada 1918-1940
articol de periodic SABĂU, Sorin (autor) Exploatări forestiere în plasele Hălmagiu, Sebiș, Tîrnova, înainte și după reforma agrară din 1921
articol de periodic DUDAȘ, Vasile (autor) , GIURAN, Valeriu (autor) Aspecte privind participarea diviziei 1 infanterie instrucție la luptele din cel de-al doilea război mondial, campania din vest, în zona Crișului Alb, în septembrie 1944
articol de periodic IVAȘCU, Bogdan (autor) Cadrele de partid în campania electorală din 1946. Aspecte locale
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Naționalizarea principalelor mijloace de producție în județul Severin
articol de periodic COSTINA, Daniel (autor) Cauzele declanțării revoltei țărănești din județul Arad din august 1949
articol de periodic HĂLMĂGEAN, Gabriel (autor) Aspecte ale procesului de colerctivizare în zona Sîvîrșin: Întovărpțirile agricole de la Temeșești și Troaș
articol de periodic MĂRGHITAN, Liviu (autor) File de jurnal (1966) Despre tezaurul de monede romane imperiale de la Micia