Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice: BCMI, VII, nr. în TOM: 1-4, 1914, seria Veche


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins ii română
articol de periodic TRAJANESCU, D. Ion (autor) Schitul Sărăcineni (Înainte de restaurare) 1-12 română; franceză
articol de periodic ANTONOVICI, Ion (autor) Cetatea de pământ de la Bârlad 13-15 română; franceză
articol de periodic ZAGORITZ, Alexandru M. (autor) Sfeșnice românești și candelabre italiene (Origini și caractere) 16-26 română; franceză
articol de periodic MOISIL, Constantin (autor) Antichități din Balcic 27-32 română; franceză
articol de periodic VELICHI, Nicolae (autor) Inscripția bisericii Sf. Gheorghe din Galați 33-34 română
articol de periodic STAHL, Henri (autor) Mănăstirea Mihai-Vodă, palat domnesc Comunicări 35-39 română
articol de periodic VELICHI, Nicolae (autor) Un fragment de cărămidă legionară găsit la Iglița Comunicări 39 română
articol de periodic BĂRĂCILĂ, ALEXANDRU (autor) Cărămizi romane de la Drobetae Comunicări 39 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Inscripții de la bisericile și mânăstirile: Ișalnița, Moflenii, Dintr’un lemn Comunicări 39 română
articol de periodic PANGRATI, Ermil (autor) Ion Kalinderu (necrolog) 41-47 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Îndreptări și adaose la articolul „Cetățuia”, (BCMI, pag. 145, an 1913) 48 română
articol de periodic TAFRALI, Orest (autor) Iconografia imnului acatist (I. Manuscrisul grec 113 al Academiei Române) 49-84 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alexandru (autor) Cetatea Sorocii (Notiță istorică descriptivă) 85-96 română
articol de periodic IORGA, Nicolae (autor) „Arginturile” lui Constantin Brâncoveanu 97-110 română; franceză
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Mormântul lui Constantin Brâncoveanu Basarab Voevod 111-126 română; franceză
articol de periodic TAFRALI, Orest (autor) Iconografia imnului acatist 127-140 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alexandru (autor) Câteva vederi nouă de la Cetatea Albă Comunicări 141-142 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Mărturii documentare despre mănăstirea Argeșului Comunicări 142-144 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) T. Pamfile și V. G. Nicolau, Însemnări cu privire la moșia, satul și biserica dele Strâmba,comuna Puești-Tutova, Bârlad, 1914 Bibliografie 144 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Pisania mănăstirii Plăviceanu-Olt și a bisericii Măgureni-Prahova Comunicări 144 română
articol de periodic ONCIUL, Dimitrie (autor) Carol I-iu Întemeietorul (necrolog) 145-147 română
articol de periodic BALȘ, George (autor) Mănăstirea din Nicopoli 148-152 română; franceză
articol de periodic TRAFRALI, Orest (autor) Iconografia imnului acatist 153-173 română; franceză
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Palatul lui Bibescu de la Băneasa 174-179 română; franceză
articol de periodic TEODORESCU, Dumitru (autor) Monumente inedite din Tomi 180-192 română;
articol de periodic IORGA, Nicolae (autor) Cel dintâiu zugrav moldovean Comunicări 193 română
articol de periodic LĂPEDATU, Alexandru (autor) Documente nuoi cu privire la forma acoperemintelor vechilor biserici moldovene Comunicări 193-194 română
articol de periodic DRĂGHICEANU, Virgil (autor) Inscripții referitoare la Cetatea Craiovii, Mănăstirea Segarcea, Biserica Sf. Dimitrie – Bârza ( Dolj), Mănăstirea Gura Motrului, boierii Bălăceni, Biserica Titireci (Vâlcea), Schitul Cornet Comunicări 194-195 română