Angustia, 9, 2005, seria arheologie-etnografie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GORGOI, Mihail (autor) Muzeu Carpaților Răsăriteni, o instituție de importanță națională 7-8 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Prahistoriche Boote/Schiffe im Nordlichen Balkanraum. Erwagungen zu ihren Abbildaugen .11-23 germană
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Descoperirile Cucuteni-Ariușd de la Păuleni Ciuc - Ciomortan "Dîmbul Cetății". Campaniile 2003-2005. Raport preliminar 25-88 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Caracterizarea arheozoologică a unor resturi faunistice din așezarea de la Malnaș Băi (Cultura Ariușd) 89-96 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul resturilor animaliere din așezarea de cultură Ariușd de la Turia, situl "Piciorul bisericii" 97-105 română
articol de periodic KACSO, Carol (autor) Stand der Urnenfelderforschung in Rumanien 107-112 germană
articol de periodic BINDEA, Daniela (autor) , LAZAROVICI, Gheorghe (autor) , MEȘTER, Mihai (autor) , POP, Daniela (autor) Mintiu-Gherlei - Campania 2000. Raport arheologic 113-120 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , CAVRUC, Valeriu (autor) Vestigiile dacice timpurii de la Olteni - Raport preliminar 121-153 română
articol de periodic IAROSLAVSCHI, Eugen (autor) Siderurgie dacică în Carpații Orientali 155-158 română
articol de periodic JANOVITS, Istvan (autor) Noi descoperiri arheologice de la Albiș. Com. Cernat (jud. Covasna) 159-164 română
articol de periodic GHEORGHIU, Gabriela (autor) Un modiolus descoperit în cetatea dacică de la Costești-Cetățuie (jud. Hunedoara) 165-174 română
articol de periodic BINDEA, Diana (autor) Așezarea dacică de la Covasna. Studiu arheozoologic preliminar 175-192 română
articol de periodic ISTRATE, Angel (autor) Castelul Miko din Olteni, jud. Covasna (cercetări arheologice) 193-213 română
articol de periodic BUZEA DAN, Lucian (autor) , CHIRICESCU, Andrea (autor) Repertoriul fîntînilor de apă sărată și al descoperirilor arheologice de pe Valea Homoroadelor 215-238 română
articol de periodic AVRAM, Sultana (autor) Sarea - tradiție, simbol și ritual 241-244 română
articol de periodic CHIRICESCU, Andrea (autor) , ICHIM, Dorinel (autor) Noi cercetări etnografice privind exploatarea preindustrială a sării în estul Transilvaniei, zona Reghin, județul Mureș 245-262 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) , MARC, Livia (autor) Cercetare etnografică privind exploatarea, comerțul tradițional și utilizarea sării în zona Mureșului Superior și Valea Gurghiului 263-268 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Sisteme de transport și comerț tradițional în zona Mureșului Superior: plutărit 269-284 română
articol de periodic DOBREAN, Doina (autor) Elemente specifice ale graiului românesc din Subcetate 285-289 română
articol de periodic DOBREAN, Doina (autor) Universul satului românesc de munte oglindit în creația populară. Subcetate-Mureș, Județul Harghita 291-295 română
articol de periodic BOTOROAGĂ-BERCU, Dana (autor) Toponimia și graiul din comuna Zăbala, jud. Covasna 297-301 română
articol de periodic MATEI TRUȚĂ, Florina (autor) Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din zona Toplița - județul Harghita 303-317 română
articol de periodic MATEI TRUȚĂ, Florina (autor) Folclor muzical din zona etnoculturală Toplița. Condiderații privind muzica de joc 319-324 română
articol de periodic PLOȘNEA, Nicoleta (autor) Icoana, mărturie a credinței și trăirii ortodoxe a țăranului-preot din Ardeal 325-331 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Folcloristul N.I. Dumitrașcu 333-337 română
articol de periodic BUZEA DAN, Lucian (autor) Începuturile neoliticul timpuriu în spațiul intracarpatic transilvănean - Ciută Marius-Mihai 341-344 română
articol de periodic BUZEA, Dan (autor) , CHIRICESCU, Andrea (autor) , COTRUȚĂ, Mirela (autor) Cronica activității Muzeului Carpaților Răsărităni, în anii 2004-2005 347-358 română
articol de periodic CHIRICESCU, Andrea (autor) , ICHIM, Dorinel (autor) Muzeul Etnografic Poiana Sărată 358-358 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) , MARC, Livia (autor) Muzeul Oltului și Mureșului Superior. Gînduri la început de drum sau nevoia de muzeu ca o casă a moștenirii noastre culturale 359-360 română
articol de periodic MARC, Livia (autor) Cronica Muzeul Oltului și Mureșului Superior pe anii 2004-2005 360-362 română