Angustia, 3, 1998, seria arheologie-istorie-etnografie-sociologie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic GAL, Erika (autor) , KESSLER, Eugen (autor) Resturi fosile și subfosile de păsări în siturile paleolitice și neolitice fin Cheile Turzii și Cheile Turenilor (județul Cluj) 9-12 română
articol de periodic LEAHU, Doina (autor) Considerații asupra unui tip de podoabă de aur preistorică din Colecția Orghidan 13-18 română
articol de periodic SCHUSTER, Cristian (autor) Despre obiectele din lut ars din aria culturii Glina 19-39 română
articol de periodic LAZAROVICI, Gheorghe (autor) Încă o dată despre ceramica de la Gornea - Vodneac. Legăturile sale cu Transilvania și alte zone 41-57 română
articol de periodic COSTEA, Florea (autor) Ce sunt de fapt vasele dreptunghiulare puțin înainte din ceramica Wietenberg? 59-75 română
articol de periodic BATO, Attila (autor) Problematica castrului roman de la Odorheiu-Secuiesc (jud. Harghita) 77-82 română
articol de periodic BICHICEAN, Gheorghe (autor) Cu privire la activitatea dietală pentru organizarea principatului autonom al Transilvaniei (1959-1540) 85-91 română
articol de periodic TĂTAR, Octavian (autor) Ortodoxie și islam, greci și otomani în secolele XIV-XV - O percepție reciprocă 93-100 română
articol de periodic CRISTACHE-PANAIT, Ioana (autor) O conscripție parțială, din 1767, din fostul comitat al Tîrnavei 101-126 română
articol de periodic BAICU, Dan (autor) Unele date și informații privind evenimentul romanesc în Trei Scaune consemnate în documente ale patrimoniului național 127-131 română
articol de periodic GRAMA, Ana (autor) Surse ecleziastice orodoxe din a doua jumătate a secolului al XIX-lea pentru cercetarea demografică zonală 133-140 română
articol de periodic GAIȚĂ, Alexandru (autor) Figuri ardelene pe meleaguri buzoiene 141-144 română
articol de periodic MACUC, Mihai (autor) Considerații asupra mișcării de eliberare națională a românilor transilvăneni după 1867 145-151 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) , ZEGREANU, Octavian (autor) Corespondență de la românii din secuime în "Gazeta Transilvaniei" din 1899 151-158 română
articol de periodic DAMIAN, Ancu (autor) , PĂUNESCU, Emil (autor) Nicolae Dronc-Barcian - personalitate a luptei românilor pentru propășire și unitate națională 159-164 română
articol de periodic CRIȘAN, Eugenia (autor) , STAN, Constantin (autor) Activitatea lui Ghiță Popp pentru înfăptuirea, consolidarea și apărarea României Mari 165-172 română
articol de periodic CRIȘAN, Vasile (autor) Tinerea jurnalistică a lui Ghiță Popp 173-185 română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Basarabia în conștiința lui Gheorghe "Ghiță" Popp- Un memoriu adresat de Ghiță Popp lui Nicolae Ceaușescu 187-191 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Nichifor Crainic, directorul Revistei, "Gîndirea" 193-197 română
articol de periodic ROTCHE, Andreea (autor) Nicolae Colan, director și mentor al "Vieții Ilustrate" 199-208 română
articol de periodic MORARU, Alexandru (autor) Situația românilor transilvăneni din perioada hortistă - reflectată în unele documente ale vremii 207-212 română
articol de periodic SUCIU, Emanuel (autor) Momente de restriște în viața bisericească românească din județul Covasna 213-219 română
articol de periodic DICULESCU, Felicia (autor) Folclor muzical din Depresiunea Întorsura Buzăului - Materiale din arhiva Institului de Etnografie și Folclor "Constantin Brăiloiu" 223-270 română
articol de periodic CATRINA, Constantin (autor) Însemnări pe marginea unor culegeri de folclor muzical din județul Covasna 271-274 română
articol de periodic DINUȚĂ, Gheorghe (autor) Cercetări etnografice în zona de curbură interioară a Carpaților Răsăriteni 275-281 română
articol de periodic CRISTIAN, Crișan (autor) Realități ale satului în scaunul Trei Scaune oglindite în conacripția Cziraky )Scaunul filial Micloșoara) - 1820 283-287 română
articol de periodic MATEI, Florina (autor) Vechea nuntă țărănească din Toplița 289-300 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Note etnografice și folclorice ale episcopului Veniamin Nistor privind localitatea Araci (2) 301-314 română
articol de periodic MARC, Dorel (autor) Privire asupra zonei etno-culturale Toplița din perspectiva interdisciplinară. Priorități 315-318 română
articol de periodic CIOBANU-BĂCANU, Maria (autor) Cercetările sociologice despre identitățile naționale și relațiile interetinice 321-326 română
articol de periodic RAIN, Lily (autor) Căsătoria etnic mixtă și dilemele ei culturale 327-331 română
articol de periodic BUCUR, Nicolae (autor) Cercetări privind realitățile sociale ale satului 333-337 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Considerații privind evoluția structurii etnice și confesionale a localităților județului Covasna între 1850 și 1992 339-357 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Reședințele voievodale în Sud-Estul Transilvaniei 361-363 română
articol de periodic MARIN, Elisabeta (autor) Documente despre Sfîntu Gheorghe și Secuime în arhivele brașovene 365-370 română
articol de periodic ISTRATE, Valentin (autor) Colecția registrelor de stare civilă. Registre parohiale 371-374 română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Omagiu lui Nicolae Titulescu, un memoriu inedit înaintat de Gheorghe "Ghiță" Popp 375-378 română
articol de periodic DINU, Cristina (autor) Un document autobiografic Ghiță Popp 379-382 română
articol de periodic BURLACU, Ioana (autor) Primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, Miron Cristea, întemeietor al Academiei de Muzică Bisericească din București 383-385 română
articol de periodic CORNEA, Liminița (autor) Acasă la scriitorii români 387-390 română
articol de periodic MAREȘ, Felicia (autor) De la școala normală de învățătoare "'Regina Maria" la liceul teoretic "Mihai Viteazul" din Sf. Gheorghe 391-396 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Monografia satului Făgețel de Ioan D. Bucur 397-400 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Aspecte inedite ale structurii confesionale românești din scaunul Odorhei în ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea 401-422 română
articol de periodic CAVRUC, Valeriu (autor) , LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) Cronica activității pe anul 1997 423-434 română
articol de periodic SZEKELY, Zoltan (autor) Eszrevettelek at Erdelyi rezkor keleti nepi es muveltsegi elemeivel kapcsolatban - Ferenczi I. 437-438 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Omagiu Mitropolitului Nicolae Colan 439-439 română
articol de periodic LECHINȚAN, Vasile (autor) Județul nostru Covasna. Informații despre Trei Scaune 440-441 română
articol de periodic PĂTRUNJEL, Violeta (autor) Pastorale - Colan N. 442-442 română
articol de periodic DORNEANU, Edmund (autor) Pe urmele lui Octavian C. Tăslăuanu - Șandru Ilie 443-443 română
articol de periodic LĂCĂTUȘU, Ioan (autor) S.O.S. - Romanii din Covasna și Harghita - Ciobanu-Băcanu Maria 444-444 română
articol de periodic PETRESCU, Crina (autor) Doctrine și curente economice contemporane - Ionescu T. 445-446 română