Tibiscum, I, 2011, Tibiscum - Serie Nouă, seria Arheologie-Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 5-8 română
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Tibiscum - Prefață 9-10 română
articol de periodic PETRESCU, Sorin-Marius (autor) Two problems about the caves dwelling in Banat în prehistory 13-16 engleză
articol de periodic NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) Statuetele antropomorfe descoperite la Caransebeș - Balta-Sărată în anul 2010 17-36 română
articol de periodic CRĂCIUNESCU, Gabriel (autor) Observații asupra mormintelor culturii Gârla Mare din zona de sud-vestul Olteniei 37-42 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Mărturii creștine timpurii din Dacia romană 43-50 română
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) Domus Romanorum de la Zăvoi (jud. Caraș-Severin) 51-72 română
articol de periodic GOLBAN, Florin (autor) Izvoare literare antice referitoare la anumite practici agrare romane, cu ocazia cerialiei 73-80 română
articol de periodic NICOLAE, Șerban (autor) Orașul antic Drobeta, limite și evoluție administrativă 81-87 română
articol de periodic HAMAT, Ana (autor) Câteva considerații privitoare la brățările de sticlă din Dacia Romană 89-101 română
articol de periodic TIMOC, Călin (autor) Cohors i sagittariorum in Orient 103-106 română
articol de periodic BONDOC, Dorel (autor) Toilet and cosmetic objects discovered indide the baths of Legio VII Claudia of Cioroiu Nou 107-116 engleză
articol de periodic BUNOIU, Victor (autor) Considerații cu privire la topografia așezărilor de tip Vici Militares din Dacia Sud-Carpatică în secolele II-III e.n. 117-130 română
articol de periodic OPAIȚ, Andrei (autor) Amfore de tip Peacock & Williams Class 50 (subtipul timpuriu) la Dunărea de Jos 131-138 română
articol de periodic OȚA, Liana (autor) Morminte de inhumație în cutie din Moesia Inferior 139-165 română
articol de periodic BĂEȘTEAN, Gică (autor) Sarmizegetusa de la sfîrșitul antichității pană în evul mediu (I) 167-179 română
articol de periodic OȚA, Silviu (autor) Piese de orfevrărie decorate cu cerculețe de sîrme simple și filigranate alăturate, din spațiul balcanic (secolele IX-XIV) 181-190 română
articol de periodic FENEȘAN, Costin (autor) Școala Matematică de la Caransebeș la începutul secolului al XIX-lea. Câteva considerații 193-202 română
articol de periodic MICU, Lavinia-Diana (autor) Participarea grănicerilor din regimentul de graniță Nr. 13 româno-bănățean din Caransebeș, la expoziția agricolă și silvică de la Viena din anul 1866 203-206 română
articol de periodic NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) , PETRESCU, Sorin-Marius (autor) Podul Țăsnei (com. Cornereva, jud. Caraș-Severin), punct de vară pînă în 1918 207-212 română
articol de periodic BRĂTESCU, Constantin (autor) Evoluția administrației din orașul Caransebeș între 1973-1919 213-219 română
articol de periodic BRANCA, Bogdan (autor) Protestul locuitorilor din Bocșa Montană față de Legea Învățămîntului din 1907 221-225 română
articol de periodic ROȘU, Laurențiu-Ovidiu (autor) Evoluția comunității de avere a fostului regiment de graniță româno bănățene Nr. 13 din Caransebeș întree 1879-1923 227-240 română
articol de periodic BABEU, Ana-Carina (autor) Gazeta oficială a comunității de avere a fostului regiment confiar romano-bănățean Nr. 13, 1929-1941 241-245 română
articol de periodic NARAI, Eusebiu (autor) Industria în județul Severin între anii 1944-1948 247-260 română
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Contribuții la cunoașterea muzicii instrumentale a "Domnilor Țărani" din Valea Cernei despre muzica de fanfară 261-264 română
articol de periodic NEUMAN, Carmen (autor) Contribuții la studiul opregului din comuna Slatina-Timioș, județul Caraș-Severin 265-273 română
articol de periodic ARDEȚ, Adrian (autor) , SENCO, Carmen (autor) Comunicări prezentate în cadrul simpozionului național "In Memoriam Constantin Daicoviciu" pe sesiuni și secțiuni, între anii 1974-2009 275-329 română, italiană
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) Despre mișcarea corală din Valea Bistrei 331-335 română
articol de periodic JOMPAN, Dumitru (autor) In memoriam Timotei Popovici (1870-1950) 337-340 română
articol de periodic DECEI, Aurel (autor) Caransebeșul în lumina izvoarelor istorice otomane 341-346 română
articol de periodic NEGREI DIMITRIE, Pavel (autor) Tibiscum. Ceramica romană descoperită la Iaz "Traianu" - Ardeț A. 349-351 română
articol de periodic BRANCA, Bogdan (autor) Biserică și societate în Episcopia Caransebeșului în perioada păstoririi episcopului Nicolae Popea 1889-1908 - Pîrvu I. 353-356 română
articol de periodic NEUMANN, Carmen (autor) Comunitatea de Avere a fostului Regiment grăniceresc romano-bănățean Nr. 13 din Caransebeș - Roșu O.L. 357-358 română
articol de periodic ALBERT, Carmen (autor) Valeriu Leu (1952-2009) 359-360 română