Argesis - Studii și Comunicări, XXI, 2012, seria Istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-8 română, engleză
articol de periodic DUMITRESCU, Ion (autor) , PĂDURARU, Marius (autor) O biserică medievală la marginea nordică a Țării Românești. Cercetările arheologice preventive de la Bărăști (punctul "spliște") comuna Cicănești, județul Argeș. Campania 2012 Arheologie 9-20 română
articol de periodic DUMITRESCU, Ionel-Claudiu (autor) Localizarea bătăliei de la Posada Istorie medievală 21-27 română
articol de periodic RĂDULESCU-MARIA-VENERA (autor) Melhisedic - primul egumen al mănăstirii Dlăgopolskia ("Negru Vodă" din Câmpulung) Istorie medievală 29-46 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Nicolae (autor) O veche ctitorie din "Moldovlahia" de peste Prut: Căpriana I (C. 1425-C. 1542) Istorie medievală 47-77 română
articol de periodic OPREA, Radu (autor) Orășenii din Câmpulung și Neagoe Basarab. Cu prilejul împlinirii a 500 de ani de la urcarea acestuia în scaunul domnesc Istorie medievală 77-82 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Privirea lui Matei Basarab către Europa Orientală Istorie medievală 83-91 română
articol de periodic DINA, Teodor (autor) Jupânița Despa Hristodora, stră-strănepoata boierilor Vlăiculești din Piscani-Argeș și presupusul ei mormânt din biserica acestui sat Istorie medievală 93-100 română
articol de periodic PALADE, Lucian (autor) Criza politică din Țara Românească și atitudinea marilor puteri, Ungaria și Imperiul Otoman, în prima jumătate a veacului al XV-lea Istorie medievală 101-116 română
articol de periodic MASCHIO, Romeo (autor) Tezaurul monetar de la Fâlfani, județul Argeș - sec. XVIII Istorie medievală 117-128 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Brătășești, un schit argeșean uitat Istorie medievală 129-160 română
articol de periodic NEAGOE, Claudiu (autor) Sfârșitul domniiilor fanariote și reistaurarea domniilor pământene în Țara Românească și Moldova (1822) Istorie Modernă şi Contemporană 161-168 română
articol de periodic MĂNDESCU, Dragoș (autor) De la Marele Orient al Franței în colecția Muzeului Județean Argeș via Câmpulung Istorie Modernă şi Contemporană 169-178 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) Obștea moșnenilor din Cremenari Istorie Modernă şi Contemporană 179-190 română
articol de periodic OPRIȘ, Ioan (autor) Despre secularizarea bunurilor mănăstirești Istorie Modernă şi Contemporană 191-196 română
articol de periodic SZEMKOVICS, Laurențiu-Ștefan (autor) Matrice sigilare aparținând prefecturii județului Argeș (1862-1929) Istorie Modernă şi Contemporană 197-206 română
articol de periodic UNGUREANU, George (autor) Atitudinea lui Ion I. Brăteanu față de problema sud-dobrogeană (ianuarie 1914-august 1916) Istorie Modernă şi Contemporană 207-212 română
articol de periodic BĂDESCU, Emanuel (autor) Monumentul Eroilor Aerului (Aviatorilor) Istorie Modernă şi Contemporană 213-222 română
articol de periodic PINTILIE, Dan (autor) Istoricul societății petroliere I.R.D.P. (1920-1948) Istorie Modernă şi Contemporană 223-249 română
articol de periodic MOTREANU, Valentin (autor) Aspecte privind desfășurarea plebiscitului pentru adoptarea constituției lui Carol al II-lea la Pitești - 24 februarie 1938 Istorie Modernă şi Contemporană 251-254 română
articol de periodic POPA, Petre (autor) Câteva considerații privind împrumutul reîntregirii din 1941 și împrumutul apărării naționale din 1944 Istorie Modernă şi Contemporană 255-259 română
articol de periodic RUSU, Dumitru (autor) Bucureșteni, donatori al Academiei Române (1866-1948) Istorie Modernă şi Contemporană 261-288 română
articol de periodic RADU, Aurel (autor) Aspecte referitoare la activitatea împuternicitului de culte din regiunea Pitești (1953-1954) Istorie Modernă şi Contemporană 289-303 română
articol de periodic PETRESCU, Radu (autor) Brătienii Ligii Culturale Istorie Modernă şi Contemporană 305-316 română
articol de periodic POPESCU, Cornel (autor) Suporteri de prestigiu ai Sporting Club Pitești: Armand Călinescu și Gabriel Marinescu Istorie Modernă şi Contemporană 317-319 română
articol de periodic CHISTOL, Dragoș (autor) Înființarea gospodăriei agricole colective "Ilie Pintilie" din comuna Valea Mare-Podgoria, raionul Pitești, regiunea Argeș Istorie Modernă şi Contemporană 321-322 română
articol de periodic REZEANU, Adrian (autor) Aspecte ale dinamicii urbanistice bucureștene Istorie Modernă şi Contemporană 323-336 română
articol de periodic RÎPEANU, Valeriu (autor) 115 ani de la naștere - 60 de ani de la încetarea din viață. Gheorghe I. Brătianu - unul dintre cei mai mari istorici ai României istoria culturii, personalităţi 337-340 română
articol de periodic GRIGORE, Valentina-Elena (autor) Despre monumentele istorice și de cult creștin ortodox în cuprinsul comunei Dărmănești, județul Argeș istoria culturii, personalităţi 341-349 română
articol de periodic DOROBANȚU-DINA, Roxana (autor) Despre țigani și despre istoria lor multiseculară istoria culturii, personalităţi 351-361 română
articol de periodic VERGATTI, Radu (autor) Ioan Pelivan: istoric al mișcării de eliberare națională din Basarabia - Constantin I., Negrei I., Negru Gh. Recenzii şi note bibliografice 363-364 română
articol de periodic UNGUREANU, George (autor) Colonei argeșeni - Novac V. Recenzii şi note bibliografice 365-367 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Comuna Suseni, județul Argeș. Pagini de monografie - Păduraru M., Ungureanu G., Chistol D. Recenzii şi note bibliografice 368-370 română