Pontica, XL, 2007


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BARALIS, Alexandre (autor) Pour une premiere approche des profils archeologiques en Macedoine Orientale et en Thrace Eggeenne, le cas des rites funeraires (ages du bronze recent-premier age du Fer) 11-36 franceză
articol de periodic TSETSKHILANZE, Gocha (autor) Pots and pandemonium: The earliest East Greek Pottery from North Pontic native settlements 37-70 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) Însemnări arheologice 1. Despre colonizarea greacă interioară: Gelonos și Pistiros (Herodot IV, 108-109) 71-74 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Petre (autor) , BALTRES, Albert (autor) Însemnări arheologice 2. Cutremurele în Dobrogea 74-83 română
articol de periodic BOUNEGRU, Octavian (autor) L'expedition navale de l'amiral histrien Hegesagoras et la guerre sacree d'Apollonie Pontique 85-92 franceză
articol de periodic GARLAN, Yvon (autor) Les emblemes dans le timbrage amphorique heracleote 93-100 franceză
articol de periodic ALEXANDRESCU-VIANU, Maria (autor) O lekane din colecțiile Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța aparținînd grupului de la Viena Pictorul de la Callatis - Laurion 101-109 română
articol de periodic LUNGU, Vasilica (autor) Amphorisques pheniciens au bord de la Mer Noire 111-122 franceză
articol de periodic DUPONT, Pierre (autor) , LUNGU, Vasilica (autor) Note sur l'origine des plats a poisson du Pont-Euxin 123-136 franceză
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Considerații privind așezările getice din Dobrogea și problema existenței unor Emporia în zona Dunării Inferioare 137-225 română
articol de periodic LICA, Vasile (autor) M. Licinus Crassus (cos. 30.a Chr.) und die romische Donaugrenze 227-244 germană
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) , CÎTEIA, Adriana (autor) Pater Nomimos în cultul Hecatei la Tomis 245-253 română
articol de periodic OȚA, Radu (autor) Jupiter Fulminans în iconografia religioasă apulensă 255-265 română
articol de periodic CHIRIAC, Costel (autor) , ICONOMU, Constantin (autor) Contribuții all'iconografia dei cavaieri danubiani nella Dogrugia (Romania) 267-281 italiană
articol de periodic ȘTIRBULESCU, Christina (autor) Un sarcofag descoperit în com. Ostrov, jud. Constanța 283-306 română
articol de periodic SIMION, Gavrilă (autor) Noi descoperiri în necropola tumulară romană de la Isaccea (Noviodunum), jud. Tulcea 307-338 română
articol de periodic BENEA, Doina (autor) Das lager von praetorium (Mehadia) in spatromischer zeit 339-350 română
articol de periodic PAPUC, Ghiorghe (autor) Despre aprovizionarea cu apă potabilă a cetății Callatis în epoca romană 351-358 română
articol de periodic AMON, Lucian (autor) , GHERGHE, Petre (autor) Noi date în legătură cu Podul lui Constantin cel Mare de la Sucidava 359-369 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Conflictul dobrogeano-genovez (1360-1387) componentă a luptei pentru supremație în bazinul Best-Pontic din a doua jumătate a secolului al XIV-lea 371-398 română
articol de periodic NICOLAE, Constantin (autor) O monogramă creștină de la Carsium (Hîrșova, jud. Constanța) 401-406 română
articol de periodic POPESCU, Emilian (autor) Biserica Tomisului în vremea mitropolitului Valentinian. Ambasada (Apocrisiarul) de la Constantonopol 407-413 română
articol de periodic HOLUBEANU, Ionuț (autor) Despre aria misionară a Sfîntului Episcop Mucenic Erhraim 415-428 română
articol de periodic CĂȚOI, Mihai Ovidiu (autor) Sur une opinion concernant la signification semantique du terme Crăciun (Noel) 429-446 franceză
articol de periodic ATANASOV, Georgi (autor) Late antique tomb in Durostorum-Silistra and its master 447-468 engleză
articol de periodic NEAGU, Marian (autor) , NOPCEA, Cătălin (autor) Cercetările arheologice preventive de la Chirnogeni, jud. Constanța (2001) 471-485 română
articol de periodic AILINCĂI, Sorin-Cristian (autor) , IGNAT, Adina (autor) A bronze Sickle from Zebil (Sarichioi, Tulcea County) 487-491 română
articol de periodic RADU, Laurențiu (autor) Noi descoperiri din necropola callatiană 493-502 română
articol de periodic DOBRINESCU, Cătălin (autor) Un opaiț cu figură antropomorfă descoperit într-un mormînt la Tomis 503-508 română
articol de periodic MUNTEANU, Ion (autor) , OPREA, Vasile (autor) Periegheze pe malul dobrogean al Dunării 509-514 română
articol de periodic STĂNICĂ, Aurel (autor) Une estampille de bronze pour marquer des amphores decouverte a Noviodunum-Isaccea 515-520 franceză
articol de periodic COLESNIUC, Sorin (autor) , PÎSLARU, Ion (autor) Cîteva note asupra necropolelor neolitice și eneolitice din sud-estul Europei 523-532 română
articol de periodic CĂRPUȘ, Cornelia (autor) , CĂRPUȘ, Leonid (autor) Analiza ceramologică a unor fragmente aparținînd culturilor Hamangia și Bioan din situl eneolitic de la Cheia - jud. Constanța 533-540 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul arheozoologic al unor resturi faunistice descoperite în nivelul apaținînd sec. al Ci-lea p. Chr. Al cetății Histria 541-558 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) Studiul unui mic lot de paleofaună din fortăreața romano-bizantină de la Ovidiu (sec. IV-VI p. Chr.) 559-562 română
articol de periodic COTEȚ, Petre (autor) Cîteva observații asupra microreliefului din zona săpăturilor arheologice din nordul orașului Cernavodă 563-466 română
articol de periodic AGRIGOROAIEI, Vladimir (autor) Trois techniques d'excavation. Nouvelles recherches sur le complexe Basarabi-Murfatlar 567-590 franceză
articol de periodic NOPCEA, Cătălin (autor) , TALMAȚCHI, Gabriel (autor) Despre un nou tezaur monetar din prima parte a secolului III p. Chr. Descoperit la Tomis 593-605 română
articol de periodic GÎNDILĂ, Andrei (autor) Greek imperial, roman, byzantine and Ottoman coin finds from Capidava (1966-2006) in the collection of the National Hystory Museum of Romania 607-623 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Un depozit de monede bizantine din Dobrogea (sec. VI) 625-628 română
articol de periodic CUSTUREA, Gabriel (autor) Monede bizantine descoperite recent în Dobrogea (sec. IX-XIII) 629-640 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Maria Bărbulescu - Un profil aniversar 643-650 română
articol de periodic PAPUC, Ghiorghe (autor) Zaharia Covacef - la 65 de ani de viață și 40 de ani de activitate în muzeu - 651-658 română
articol de periodic BUZOIANU, Livia (autor) Mihai Irimia - la 65 de ani 659-672 română
articol de periodic BĂRBULESCU, Maria (autor) Adrian Rădulescu - la 75 de ani de la naștere și 7 ani de la dispariție - 673-680 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Petre Diaconu (1924-2007) 681-684 română
articol de periodic DUMITRIU, George (autor) Cetatea înspîimîntată. Reliogie și politică la Atena în timpul răboiului peloponesiac - Rubel Alexander 687-690 română
articol de periodic LICA, Vasile (autor) Perdikkas zwischen 323 und 320. Nachlassveralter des Alexandrerreiches oder Autokrat? - Rathmann Michael 690-703 română
articol de periodic NASTASI, Irina (autor) Indicele revistei Pontica, 2002-2007 707-723 română