Studii și Articole de Istorie: SAI, 62, 1995


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Cuprins 3-5 română
articol de periodic ADĂNILOAIE, Nichita (autor) Unirea Basarabiei cu România (1918) Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 5-27 română
articol de periodic SERBAN, Constantin (autor) Unirea Bucovinei cu România (1918) Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 27-39 română
articol de periodic ROMAN, Louis (autor) Populația Basarabiei în secolul XIX: structura națională Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 39-49 română
articol de periodic MANEA, Mihai (autor) Prăbușirea regimurilor comuniste din Europa Centrală și de Sud-Est Sinteze, contribuţii ştiinţifice şi documentare 49-59 română
articol de periodic PASCU, Adrian (autor) Declarația Sfatului Țării Republicii Democratice Moldovenești de unire a Basarabiei cu România Izvoare istorice comentate 59-64 română
articol de periodic GABRIEL, Stan I. (autor) Moțiunea de unire a Bucovinei cu România Izvoare istorice comentate 64-71 română
articol de periodic PASCU, Adrian (autor) , ȘTEFAN, Maria (autor) Desăvârșirea unității național-statale Planuri de lecţii comentate 71-86 română
articol de periodic CAPITA, Carol (autor) , CAPITA, Laura (autor) Istoria între normativitate științifică și necesitatea didactică Jurnal de idei didactico-metodice 86-90 română
articol de periodic SMARANDACHE, Gheorghe (autor) Profesorul și dimensiunea valorii sale didactico-metodice Jurnal de idei didactico-metodice 90-94 română
articol de periodic MANOLESCU, Radu (autor) Monografia istorică a unei așezări rurale (proiect de lucrare științifico-metodică pentru obținerea gradului didactic I) Jurnal de idei didactico-metodice 94-97 română
articol de periodic MURGESCU, Laura Luminita (autor) Tendințe recente în studierea istoriei învățământului Istoria învăţământului 97-106 română
articol de periodic NICHIFOR, Gheorghe (autor) Gheorghe Chițu un sprijinitor al școlii românești moderne Istoria învăţământului 106-110 română
articol de periodic CERNAT, Ion (autor) Vlaho-beduinii de la Muntele Sinai Miscelaneea 110-116 română
articol de periodic ANDREESCU, Mihail (autor) Câteva probleme privind creștinismul românesc Miscelaneea 116-127 română
articol de periodic RADU, Raisa (autor) , RADU, Homer (autor) Dimitrie Cantemir (1673-1723) Miscelaneea 127-132 română
articol de periodic BURLEC, Liviu (autor) Instituția veciniei în Țara Românească și Moldova Miscelaneea 132-140 română
articol de periodic VASILE, Vasile (autor) Deșteaptă-te, Române (Legendă și istoric) Miscelaneea 140-145 română
articol de periodic POPESCU, Petru-Demetru (autor) Dicționăr istoric: Diplomați români în epoca modernă Miscelaneea 145-158 română
articol de periodic ORHIDAN, Eugen (autor) Considerații privind activitatea locotenenței domnești (februarie-mai 1866) pe plan economico-social Miscelaneea 158-165 română
articol de periodic SERBAN, Constantin (autor) Lectoratul de vară al Societății de Științe Istorice din România (1993) Miscelaneea 165-168 română
articol de periodic TEODORESCU, Bogdan (autor) , POPESCU, Petru-Demetru (autor) , SERBAN, Constantin (autor) In memoriam: Aurel Iordănescu 168-180 română