Thraco-Dacica, VI, nr. în TOM: 1-2, 1985


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic MORINTZ, Sebastian (autor) , ȘERBĂNESCU, Done (autor) Rezultatele cercetărilor de la Radovanu, punctul „Gorgana a doua” (jud. Călărași). 1. Așezarea din epoca bronzului. 2. Așezarea geto-dacică STUDII (ETUDES) 5-30 română
articol de periodic BRUDIU, Mihai (autor) Descoperiri aparținând culturii Basarabi în sud-estul Moldovei STUDII (ETUDES) 31-36 română
articol de periodic NECRASOV, Olga (autor) , BOTEZATU, D. (autor) , MIU, Georgeta (autor) Contribuții noi la paleodemografia și paleoantropologia populației din cultura Monteoru STUDII (ETUDES) 37-49 română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Geto-dacii și monedele vestpontice din secolele III-I î.e.n STUDII (ETUDES) 50-58 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Date noi despre un tezaur de monede antice descoperit în județul Dolj STUDII (ETUDES) 59-74 română
articol de periodic IRIMIA, Mihai (autor) Date noi privind necropolele getice de la Bugeac, com. Ostrov, jud. Constanța STUDII (ETUDES) 75-85 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Cu privire la data și cauzele dispariției unor davae geto-dacice sud-carpatice STUDII (ETUDES) 86-92 română
articol de periodic BICHIR, Gheorghe (autor) Centrul militar roman de la Buridava STUDII (ETUDES) 93-104 română
articol de periodic SUCEVEANU, Alexandru (autor) În legătură cu unele discuții recente privind procesul de romanizare STUDII (ETUDES) 105-115 română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) Perioada timpurie a epocii bronzului „tracic” în Oltenia DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 116-122 română
articol de periodic EMÖDI, Ioan (autor) Asupra începutului epocii bronzului în Bihor DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 123-144 română
articol de periodic COMȘA, Eugen (autor) Mormintele cu ocru de la Holboca DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 145-160 română
articol de periodic HAIMOVICI, Sergiu (autor) , BELENIUC, G. (autor) Studiul materialului paleofaunistic din așezarea de tip „Noua” de la Drăgești (județul Vaslui) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 161-167 română
articol de periodic BERCIU, Dumitru (autor) , IOSIFARU, Mariana (autor) , PURICE, SERGIU (autor) , ANDREESCU, Gheorghe (autor) Descoperiri și însemnări de la Buridava dacică, III DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 168-177 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Contribuții privind portul bărbătesc la geții din Câmpia Munteniei în secolul I î.e.n. DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 178-181 română
articol de periodic CÂRCIUMARU, Marin (autor) Considerații paleoetnobotanice și contribuții la agricultura geto-dacilor (III) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 182-188 română
articol de periodic MARCU, Mariana (autor) Măgurele - o așezare daco-romană din sud-estul Transilvaniei DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 189-195 română
articol de periodic PETOLESCU CARMEN, Maria (autor) Personificarea Dunării în izvoarele antice DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 196-199 română
articol de periodic PETOLESCU, CONSTANTIN C. (autor) Varia Daco-Romana (IX-X) DISCUŢII ŞI COMUNICĂRI (DISCUSSIONS ET INFORMATIONS) 200-203 română
articol de periodic PREDA, Constantin (autor) Gh. Bichir, Geto-dacii din Muntenia în epoca romană, București, 1984 RECENZII (COMPTES RENDUS) 204-205 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) , MĂRGINEANU-CÂRSTOIU, Monica (autor) Ioan Glodariu, Arhitectura dacilor - civilă și militară (sec. II î.e.n. - I e.n.), Cluj Napoca, 1983 RECENZII (COMPTES RENDUS) 205-213 română
articol de periodic CONOVICI, Niculae (autor) Din activitatea Institutului de tracologie în 1984 CRONICA (CHRONIQUE) 214-217 română
articol de periodic GLODARIU, Ioan (autor) Hadrian Daicoviciu NECROLOG (NÉCROLOGIE) 218-219 română
articol de periodic Abrevieri ABREVIERI (ABREVIATIONS) 220 română