Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 64 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
2018 Acta Moldaviae Septentrionalis, XVII CÂNDEA, Ionel (autor) Expediția militară a Bizanțului din 1166 în geneza culoarului Dunăre - Curbura Carpaților VARIA HISTORICA 241-247 română (rezumat în engleză)
1964 Acta Musei Napocensis, I GLODARIU, Ioan (autor) În legătură cu "torna, torna, fratre" Note şi discuţii 384-488 română
1994 Acta Musei Napocensis, 26-30-I-1, Volim dedicat celei de a 75-a aniversări a Marii Uniri 1918-1993, seria preistorie-istorie veche-arheologhie RUSU, Mircea (autor) Tezaurul de la Vrap a aparținut principelui slav Acamir al Belziției ? Studii 149-159 română
1997 Acta Musei Napocensis, 33-II, seria istorie BUSETTO, Riccardo (autor) Giovanni Tzimische e Svjatoslav di Kiev. Le operazioni militari bizantine nei Balcani (969-9719) Studii 9-32 italiană
2017 Acta Musei Napocensis, 54, nr. II, seria historica MADGEARU, Alexandru (autor) Further considerations on Hierotheos’ mission to the Magyars Studies 1-16 engleză
2007 Acta Musei Porolissensis, XXVIII-XXIX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria istorie-etnografie-artă DIN, Petre (autor) Recenzii și notă de lectură. Vasile Mărculeț, Justinianus I Caesar Roman și suveran creștin, Mediaș, Editura Samuel, 2007, 185 p. Varia 529-532 română
2008 Acta Musei Porolissensis, XXX, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, seria arheologie-istorie-restaurare-geografie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Noi considerații privind organizarea stăpânirilor bizantine de la Dunărea de Jos în secolul al XI-lea Istorie Medie 239-260 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie BICA, Ion (autor) Cinstirea Sfântului Gheorghe pe teritoriul României în lumina documentelor arheologice, epigrafice, sigilografice și literare (secolele IV-XIII) Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 117-121 română
2002 Argesis - Studii și Comunicări, XI, seria Istorie BICA, Ion (autor) Informații cuprinse în izvoarele bizantine referitoare la situația teritoriilor românești nord-dunărene în ultima treime a secolului al X-lea Arheologie, Istorie Antică şi Istorie medie 131-135 română
2007 Argesis - Studii și Comunicări, XVI, seria Istorie BICA, Ion (autor) De la „Imperium Romanorum” la „Basileia bizantină”. Etape importante în evoluția procesului de grecizare a Imperiului Roman de Răsărit (secolele IV-VII d.Hr.) istoria culturii, personalităţi 463-467 română
1939-1940 Balcania, II-III SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Mouvements politiques et sociaux de la péninsule balkanique dans la seconde moitie du XI-e siècle 83-106 franceză
1941 Balcania, IV BERZA, Mihai (autor) La Mer Noire à la fin du Moyen Âge 409-435 franceză
1941 Balcania, IV SACERDOȚEANU, Aurelian (autor) Arhivele de stat din Peninsula Balcanică 437-450 română
1943 Balcania, VI PAPACOSTEA, Victor (autor) La Péninsule Balkanique et le problème des études comparées Avant-propos III-XXI franceză
1943 Balcania, VI LAURENT, Vitalien (autor) Le thème byzantin de Serbie Histoire 35-47 franceză
1943 Balcania, VI BĂNESCU, Nicolae (autor) Ethnographie et rôle militaire du thème de Bulgarie Histoire 48-52 franceză
1943 Balcania, VI ALEXANDRESCU DERSCA, Maria Matilda (autor) N. Iorga, historien de l'Empire Ottoman Histoire 101-122 franceză
1943 Balcania, VI IONESCU, Grigore (autor) Byzance et l'architecture religieuse en Roumanie Art et culture 307-332 franceză
1943 Balcania, VI TSOURKAS, Cleobul (autor) Les premières influences occidentales dans l'Orient orthodoxe Art et culture 333-356 franceză
1943 Balcania, VI TUFESCU, Victor (autor) FRITZ VALJAVEC, Südosteuropa und Balkan (Forschungsziele und Forschungsmöglichkeiten). Südost-Forschungen, Heft l - 2, VII. Jahrgang, Oktober 1942. Comptes rendus 525-528 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 1 CONDURACHI, Emil (autor) LEMERLE PAUL, Histoire de Byzance, Presses Universitaires de France, (Collection « Que sais-je? »), Paris 1943, 128 p. in 8°. Comptes rendus 191-197 franceză
1944 Balcania, VII, nr. 2 LAURENT, Vitalien (autor) L'archevêque de Peć et le titre de patriarche après l'union de 1375 Histoire 305-310 franceză
1945 Balcania, VIII PANAITESCU, Petre P. (autor) BĂNESCU N., Un problème d'histoire médiévale: Création et caractère du second empire bulgare (1185). (Institut roumain d'études byzantines), Bucarest, 1943, 93 p. Comptes rendus 243-248 franceză
1971 Banatica, 1 GUDEA, Nicolae (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Banat I. Istorie veche şi arheologie 139-142 română
1983 Banatica, 7 BĂLĂNESCU, Dana (autor) Descoperiri monetare din sudul Banatului (III) I. Istorie veche şi arheologie 235-238 română
1983 Banatica, 7 SĂTMĂREAN, Cornel (autor) Despre comunitatea sătească și norme de drept bizantin utilizate în sporturile juridice din cadrul obștilor sătești românești I. Istorie veche şi arheologie 321-331 română
2010 București - Materiale de Istorie și Muzeografie, XXIV PILIGRAD NAZEN, Ștefania (autor) Imagine (iconografie) și istorie Studii şi articole 253-263 română
1971 Cercetări istorice, II GRIGORAȘ, N. (autor) Al XIV-lea Congres internațional de studii bizantine IX. Viaţa ştiinţifică 409-411 română
1998 Cercetări istorice, XVII 1 CHIRIAC, Costel (autor) Certaines observations concernant les informations historico-litteraires byzantines a l'egard de la region du Bas-Danube pendant les V - X siecles I. Studii şi articole - Etudes et articles 185-226 franceză
2013 Cercetări istorice, XXXII IAȚCU, Ioan (autor) The Painting of Roman Dobruja (5th-6th AD): A General View 113-129 engleză
2017 Cercetări istorice, XXXVI IAȚCU, Ioan (autor), MARIN, Tamilia Elena (autor) New Discoveries on the Middle Prut River: A Rare Type of Sinopean Amphora 95-104 engleză
1983 Crisia, XIII SĂȘIANU, Alexandru (autor) Descoperiri monetare antice și bizantine în Bihor III. Articole şi note 445-448 română
2004 Crisia, XXXIV CRĂCIUN, Corneliu (autor) Cucerirea Constantinopolului- de Villehardouin Geoffroy II. Recenzii 379-381 română
2005 Crisia, XXXV DUMITRAȘCU, Sever (autor) Cruciada a patra (1202-1204) - Mizgan I.A. IV. Recenzii 371-372 română
1988 Litua - Studii și Cercetări, IV IONESCU, Dan (autor) Circulația monedei bizantine în Oltenia, Muntenia și Dobrogea în secolele VI-VII I. Istorie 30-43 română
2006 Litua - Studii și Cercetări, XI GĂRBACIU, Mariana (autor) Icoana de vatră III. Documentar şi memorialistică 339-344 română
1969 Memoria Antiquitatis, I , Acta Musei Petrodavensis ANDRONIC, Alexandru (autor) Români, bulgari, ruși și bizantini la Dunărea de Jos la sfîrșitul secolului al X-lea Studii şi Materiale 207-213 română, franceză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Contribuții la cunoașterea populației locale dintre Carpați și Siret în sec. V-VI e.n. Studii şi Materiale 345-369 română, engleză
1970 Memoria Antiquitatis, II, Acta Musei Petrodavensis CIHODARU, Constantin (autor) Originea unor termeni referitori la vârfurile societății feudale din țara noastră Studii şi Materiale 389-401 română, franceză
1971 Memoria Antiquitatis, III, Acta Musei Petrodavensis. Omagiu PCR 1921-1971 POENARU BORDEA, Gheorghe (autor) ERNESTO BERNAREGGI, Problemi di numismatica longobarda. La monetazione di Re Aistolfo a Ravenna, in Annali dell'lnstituto Italiano di Numismatica, vol. 15, Roma, 1968 (Napoli, 1970), p. 63-69 și pl. III. RECENZII 593-594 română
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis SPINEI, Victor (autor) Contribuții la istoria spațiului est-carpatic din secolul al XI-lea până la invazia mongolă din 1241 Studii şi Materiale 93-184 română, franceză
1974-1976 Memoria Antiquitatis, VI-VIII, Acta Musei Petrodavensis ALEXIANU, Marius (autor) CRONACA DI MONEMVASIA, Introduzione, testo critico, traduzione e note a cura di Ivan Dujcev, Instituto Siciliano di Studii Bizantini e Neoellenici, Testi, 12, Palermo, 1976 NOTE BIBLIOGRAFICE 367-369 română
1983-1985 Memoria Antiquitatis, XV-XVII, Acta Musei Petrodavensis COLIBABA, Anca (autor), COLIBABA, Ștefan (autor) THE SLAVONIC AND EAST EUROPEAN REVIEW, vol. 62, 1984, nr. 3 (p. 321-480) și 4 (p. 481-640). NOTE BIBLIOGRAFICE 316-317 română
1995 Memoria Antiquitatis, XX, Acta Musei Petrodavensis MITREA, Ioan (autor) Fibule descoperite în așezarea din secolele V-VII d.H. de la Davideni-Neamț Studii şi materiale arheologice 123-131 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis TEODOR, Dan (autor) Considerații privind unele importuri bizantine la Nordul Dunării de Jos în secolele V-VII d.H. Studii şi materiale arheologice 195-210 română, franceză
1997 Memoria Antiquitatis, XXI, Acta Musei Petrodavensis ZUGRAVU, Nelu (autor) Informații despre creștinismul popular în spațiul european și mediteranean de la triumful creștinișmului în evu mediu Istorie 351-367 română, franceză
2011-2012 Oltenia - Studii și Comunicări, XVIII-XIX, seria arheologie-istorie PĂTULARU IONUȚ, Valentin (autor) Formes et influences bogomiles dans l'Europe au moyen age 143-158 franceză; engleză
2017 Oltenia - Studii și Comunicări, XXIV, Volum dedicat domnului profesor Constantin C. Petolescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, seria arheologie-istorie NEDELCU, Constantin Silviu (autor) Copilăria, educația și formarea teologică a Sfântului Dionisie Exiguul History / Istorie 251-259 română; engleză
2007 Revista Bistriței, XXI-2, Istorie MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Asupra identificării geților, dacilor și Daciei din operele autorilor bizantini din secolele X-XV 7-12 română, engleză
2012 Revista Bistriței, XXVI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Informații despre teritoriile de la Dunărea de Jos cuprinse în cronica lui Mihail Attaleiates 156-159 română, franceză
2013 Revista Bistriței, XXVII MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Încetarea stăpînirii bizantine de la Dunărea de Jos (sfîrșitul secolului XII - începutul secolului XIII) 119-127 română, franceză
2019 Revista de Cercetări Arheologice și Numismatice, V MIHAYLOV, Stoyan (autor) Some remarks about monetary policy in the reign of byzantine emperors Phocas (602–610) and Heraclius (610–641) Numismatică / Numismatics 361-376 engleză
1974-1975 Sargetia-Acta Musei Devensis, XI-XII, Acta Musei Devensis ANDRIȚOIU, Ion (autor) O monedă bizantină descoperită la Uroi Studii şi articole 137-138 română, franceză
2006 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXIV, Acta Musei Devensis SLĂVUICĂ, Oana (autor) Epitafe din secolele XVIII-XIX aparținând colecției Muzeului Național de Artă al României  Istoria Artei 707-718 română, engleză
2007-2008 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXV-XXXVI, Acta Musei Devensis MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Un posibil guvernator al Themei Paristrion – Paradunavon din deceniul 4 al secolului al XI-lea: Leon Chalkotoubes, strateg istrian  Istorie medievală 187-193 română, franceză
2011 Sargetia-Acta Musei Devensis, II, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Aspecte ale organizării bisericești în thema Paristrion-Paradunavon în secolele XI-XII Studii, articole, comunicări 159-168 română, franceză
2012 Sargetia-Acta Musei Devensis, III, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) Revenirea bizantină la Dunărea de Jos, 1000-1018/1020  Studii, articole, comunicări 183-190 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă MĂRCULEȚ, Vasile (autor) O campanie militară arabă la Dunăre în toamna anului 718. Noi considerații pe marginea unui pasaj din Paulus Diaconus, Historia Langobardorum VI, XLII Istorie. Studii şi articole 273-280 română, engleză
1967 Studii Clasice, IX BORDENACHE, Gabriella (autor) La moneta come documento d'arte Studiile clasice în lume 243-245 italiană
1969 Studii Clasice, XI GEORGESCU, Valentin Al. (autor) Continuitate elenistico-romană și inovație în doctrina bizantină a filantropiei și indulgenței imperiale Comunicări şi studii 187-219 română
1971 Studii Clasice, XIII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) MAURICIUS, Arta militară. Ediție critică, traducere și introducere de H. Mihăescu. Editura Academici Republicii Socialiste România, „Scriptores Byzantini, VI", București, 1970, 421 p. RECENZII 289-295 română
1977 Studii Clasice, XVII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) PSEUDO-LUCIANO, Timarione. Testo critico, introduzione, traduzione, commentario e lessico a cura di Roberto ROMANO, Università di Napoli, Cattedra di filologia bizantina, MCMLXXIV, 197 p. (Byzantina et neo-hellenica Neapolitana, II) RECENZII 321-322 română
1977 Studii Clasice, XVII TANAȘOCA, Nicolae Șerban (autor) IOANNIS TZETZAE Epistulae. Recensuit Petrus Aloisius M. LEONE, Leipzig, Teubner, 1972, XXII + 218 p. RECENZII 322-323 română
2001-2003 Studii Clasice, XXXVII-XXXIX, Volum dedicat memoriei profesorului I. Fischer DINU, Tudor (autor) The chronology of patriarch Nikephoros' Short History Note şi discuţii 251-254 engleză