Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 1 volum
  • 10 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de periodic 2002 Revista Sfintei Episcopii a Alexandriei și Teleormanului, anul IV, nr. 1 religie (Religie); pastorala (Religie); Iisus Hristos (Religie); episcop (Religie); sinod (Religie); apostol (Religie); Dumnezeu (Religie); Biserica Ortodoxa Română (Religie); sfant (Religie); Canonul cel Mare (Religie); Episcopul Galaction (episcop); invatamant teologic (teologie); Sfantul Atanasie cel Mare (sfant); Sfantul Andrei Criteanul (sfant); Apostolul Filip (apostol); Apostolul Petru (apostol); Apostolul Pavel (apostol) Prea Sfintitul Parinte Episcop, GALACTION (presedinte), P.C. Pr. Dr., CIULEI, Marian (vicepresedinte), P.C. Pr., DRAGHICI, Adrian Petrus (redactor)
articol de periodic 2011 Acta Moldaviae Meridionalis, XXXII-1 CUȚUI, Alexandrina (autor) Cadrul juridic al Bisericii Ortodoxe Române la începutul secolului XX Studii şi cercetări istorice 317-326 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 1942 Balcania, V, nr. 1 etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) ELIAN, Alexander (autor) Contribuția grecească la "Mărturisirea ortodoxă" 79-135 română
articol de periodic 1943 Balcania, VI etnografie (disciplină); filologie (disciplină); Arheologie (disciplină); Numismatică (disciplină); Istoria artei (disciplină); Istorie modernă (disciplină); Istorie antică (disciplină); lingvistică (disciplină); Istorie medievală (disciplină); Institutul de Studii şi Cercetări Balcanice (instituţie academică); Balcania (periodic român) TSOURKAS, Cleobul (autor) Les premières influences occidentales dans l'Orient orthodoxe Art et culture 333-356 franceză
articol de periodic 2011 Buridava - Studii și Materiale, IX etnografie (disciplină); Numismatică (disciplină); Muzeologie (disciplină); Istorie antică (disciplină); Arheologie clasică (disciplină); arheologie preistorică (disciplină); Vâlcea (judeţ din România) BEU, Liliana (autor) Un proces de răsunet la început de secol XX: doi înalți ierarhi ajunși în fața justiției Istorie 259-269 română, engleză
articol de periodic 1992 Crisia, XXII GORUN, Gheorghe (autor) Biserică și revoluție. Sinodul ortodox românesc de la Chișineu Criș 1849 - Miskolczy Miskolczy III. Recenzii 283-284 română
articol de periodic 2019 Oltenia - Studii și Comunicări, XXVI, seria arheologie-istorie ȚUSCANU, Aurel Florin (autor) Episcopul Gherasim Safirin (1849-1922) History / Istorie 322-350 română; engleză
articol de periodic 2000 Revista Bistriței, XIV, SIMPOZIONUL "VIAȚĂ PUBLICĂ, VIAȚĂ PRIVATĂ ÎN MEDIUL URBAN TRANSILVĂNEAN" DUMITRANA, Daniel (autor) Misiunea pastorală în Biserica Romană Unită. Cazul episcopului Ioan Bob Religie. Biserică. Rituri. Ritualuri 173-180 română, engleză
articol de periodic 2016-2017 Revista Bistriței, XXX-XXXI MĂRCULEȚ, Vasile (autor) , MĂRCULEȚ, Ioan (autor) Considerații privind funcționarea Districtului Protopopesc Român Unit al Mediașului în secolul al XVIII-lea 139-142 română, engleză
articol de periodic 2009 Studii Clasice, XLV DONCIU, Ramiro (autor) L'Hispanie sous l'empereur Maxence (307-310). Comunicări şi studii 307-310 franceză
articol de periodic 1998 Sud-Estul și Contextul European, IX, Buletin al Institutului de Studii Sud-Est Europene GURAN, Petre (autor) Reprezentări iconografice: semnificația nimbului SOCIETATE, LIMBĂ, CULTURĂ 131-138 română