Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur, 2009


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de carte Cuprins 5-8 română
articol de carte Tabula Gratulatoria 9-10 română
articol de carte ARNĂUT, Tudor (autor) Profesorul Ion Niculiță la 70 de ani 11-13 română
articol de carte Lista publicațiilor profesorului Ion Niculiță 14-18 română
articol de carte Lista doctorilor și a doctorilor habilitați, îndrumați de profesorul Ion Niculiță 19-20 română
articol de carte CAVRUC, Valeriu (autor) Stadiul actual al cercetărilor privind exploatarea preistorică a sării în spațiul carpato-dunărean 21-36 română
articol de carte ALAIBA, Ruxandra (autor) Ceramica pictată din stațiunea Dumești - Între Pâraie, Cucuteni A3-4 – pahare mici 37-52 română
articol de carte LJUŠTINA, Marija (autor) , DMITROVIĆ, Katarina (autor) The Bronze Age Vatin Culture in the West Morava Bassin - Case Study of Sokolica in Ostra 53-64 engleză
articol de carte KAŠUBA, Maja (autor) , DARAGAN, Marina (autor) «Чудесные знаки» галльштаттского периода в юго-восточной Европе и северном Причерноморье: 1. Мальтийский крест 65-86 rusă
articol de carte NICIC, Andrei (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Noi date și considerații privind plastica antropomorfă din arealul culturii Cozia-Saharna 87-94 română
articol de carte LEVIȚKI, Oleg (autor) Considerații asupra ceramicii lucrate la roata olarului din așezarea Trinca „Izvorul lui Luca” 95-116 română
articol de carte VULPE, Alexandru (autor) Herodot și religia geților 117-128 română
articol de carte POROZHANOV, Kalin (autor) King of the thracian Olorus in South-Eastern Thrace a predecessor of the Odrysian king Teres I (between 516/514 BC and the end of the 6th /the beginning of the 5th centuries BC) 129-134 engleză
articol de carte GOCHEVA, Zlatozara (autor) The Hyperboreans – myth and history 135-140 engleză
articol de carte TSARAVOPOULOS, Aris (autor) The Laconian influence on the religious history of ancient Kythera 141-148 engleză
articol de carte FOL, Valeria (autor) The wolf/the dog and the North as the direction of wisdom 149-158 engleză
articol de carte SIMION, Gavrilă (autor) Cetatea getică de pe vârful Edirlen, Valea Celicului, jud. Tulcea 159-174 română
articol de carte ARNĂUT, Tudor (autor) Rașpele – noi contribuții la industria osului dur de animale 175-186 română
articol de carte MATVEEV, Sergiu (autor) , ARNĂUT, Tudor (autor) Piese de armament descoperite în apropierea comunei Buțeni (r-nul Hâncești) 187-190 română
articol de carte BANARU, Valeriu (autor) Cu privire la modalitățile necomerciale de difuzare a produselor grecești în nordul și nord-vestul Pontului Euxin 191-196 română
articol de carte MATEEVICI, Natalia (autor) , ZANOCI, Aurel (autor) Informații preliminare privind importurile amforistice grecești la cetatea getică Saharna Mare 197-204 română
articol de carte BOUZEK, Jan (autor) , DOMARADZKA, Lidia (autor) Horse trappings: an interregional style of decorative objects with Thracians and Scythians 205-218 engleză
articol de carte POTLOG, Vladimir (autor) Scipio Africanus – iscusit comandant de oști și om politic al Republicii Romane 219-232 română
articol de carte TROHANI, George (autor) Decorul ceramicii geto-dacice din Muntenia în secolele II a. Chr. - I p. Chr. 233-244 română
articol de carte ȘERBĂNESCU, Done (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) , MORINTZ, Alexandru S (autor) Despre vetrele-altar din dava de la Radovanu-Gorgana a doua, jud. Călărași, România 245-254 română
articol de carte MĂNDESCU, Dragoș (autor) Cisternele cetății geto-dace de la Cetățeni 255-262 română
articol de carte COSTEA, Florea (autor) , SÎRBU, Valeriu (autor) , ȘTEFĂNESCU, Radu (autor) , SAVU, Lucica (autor) , BĂLOS, Angelica (autor) O ceșcuță dacică cu valențe cultuale descoperită la Racoș-Piatra Detunată, județul Brașov 263-276 română
articol de carte JORDANOV, Kiril (autor) Histoire politique des Gètes à l’époque de Burebista 277-284 franceză
articol de carte BAUMANN, Victor Henrich (autor) Note referitoare la istoria veche a teritoriilor nord și vest-pontice 285-294 română
articol de carte SAMOJLOVA, Tatiana (autor) Македония и Нижнее Поднестровье в доримскую эпоху (контакты, конфликты, последствия) 295-306 rusă
articol de carte VOLOȘCIUC-BÎTCĂ, Ana (autor) Reprezentarea familiei pe monumentele funerare din Dacia Romană 307 română
articol de carte NEGRU, Mircea (autor) , SCHUSTER, Cristian (autor) București-Militari „Câmpul Boja”. Așezarea din secolele II-IV p. Chr. 317-326 română
articol de carte VORNIC, Vlad (autor) , GROSU, Vasile (autor) Fibule descoperite în necropola de tip Sântana de Mureș-Černjachov de la Brăviceni 327-340 română
articol de carte ZUGRAVU, Nelu (autor) „Sciții” în geografia și retorica convertirii 341-348 română
articol de carte TENTIUC, Ion (autor) , POPA, Alexandru (autor) Some considerations regarding rock-cut monasteries and spreading of the Christianity in Eastern Moldova during the Late Roman Period and Early Middle Age 349-364 engleză
articol de carte POSTICĂ, Gheorghe (autor) Civilizația din spațiul pruto-nistrean în perioada medievală timpurie 365-384 română
articol de carte NICOLAE, Eugen (autor) , BUGOI, Roxana (autor) , CONSTANTINESCU, Bogdan (autor) Compositional analyses of some Golden Horde period copper coins 385-392 engleză
articol de carte URSULESCU, Nicolae (autor) Spre o evaluare unitară a descoperirilor arheologice 393-400 română
articol de carte URSU NANIU, Rodica (autor) Studiul religiilor sau vocația creatoare a cunoașterii 401-404 română
articol de carte COROBCEAN, Andrei (autor) Interpretarea etnică în arheologia sovietică. Aspecte teoretice 405-414 română
articol de carte EREMIA, Ion (autor) La începuturile arheologiei moldovenești 415-418 română
articol de carte Lista abrevierilor 419-420 română