Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 1-4, 1957


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Varile Pârvan (1882-1927). La treizeci de ani de la moartea magistrului. 9-16 Română
articol de periodic C. S., Nicolăescu-Plopșor (autor) , EUGEN, Comșa (autor) Microlitele de la Băile Herculane Studii 17-26 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) Stadiul cercetărilor cu privire la faza Giulești a culturii Boian Studii 27-52 Română
articol de periodic HORTENSIA, Dumitrescu (autor) Contribuții la problema originii culturii Precucuteni Studii 53-74 Română
articol de periodic OLGA, Necrasov (autor) , CRISTESCU, Maria (autor) Contribuție la studiul antropologic al scheletelor din complexul mormintelor cu ocru de Ia Brăilița Studii 75-88 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Câteva observații în legătură cu modelarea prismatico-cilindrică a capului la statuetele de lut ars din cultura câmpurilor de urne din epoca mijlocie a bronzului Studii 89-102 Română
articol de periodic SUZANA, Dimitriu (autor) O monedă divizionară din Cyzic, la Histria Studii 103-113 Română
articol de periodic CONSTANTIN, Preda (autor) Contribuții la problema provenienței argintului din tezaurele geto-dace, în lumina descoperirii monetare de la Stăncuța (r. Călmățui, reg. Galați) Studii 113-124 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Proveniența inscripției grecești de la Mănăstirea Dragomirna Studii 125-136 Română
articol de periodic BODOR, Andrei (autor) Contribuții Ia problema agriculturii în Dacia înainte de cucerirea romană. Problema obștilor la daci. Partea a II-a Studii 137-148 Română
articol de periodic RADU, Florescu (autor) Agricultura în Dobrogea la începutul stăpânirii romane. Partea a II-a Studii 149-164 Română
articol de periodic BUCUR, Mitrea (autor) Descoperirile de monede romane din așezarea geto-dacă de la Poiana și importanța lor istorică Studii 165-182 Română
articol de periodic IORGU, Stoian (autor) În legătură cu vechimea teritoriului rural al Histriei Studii 183-204 Română
articol de periodic TEOFIL, Sauciuc-Săveanu (autor) Vibius Severus, Speculator pontic Studii 205-214 Română
articol de periodic MACREA, Mihail (autor) Apărarea graniței de vest și nord-est a Daciei pe timpul împăratului Caracalla Studii 215-252 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Dispariția limbii și a populațiilor traco-dace Studii 253-266 Română
articol de periodic CHIȘVASI-COMȘA, Maria (autor) Unele concluzii istorice pe baza ceramicii din secolele VI-XII Studii 267-294 Română
articol de periodic PETRE Ș., Năsturel (autor) Așezarea orașului Vicina și țărmul de apus al Mării Negre în lumina unui portulan grec Studii 295-306 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Din nou despre figurinele bicefale Discuţii şi Note 307-310 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Vicus „Ultinsium" Discuţii şi Note 311-317 Română
articol de periodic GR., Florescu (autor) O piatră de hotar de la Capidava Discuţii şi Note 317-322 Română
articol de periodic AL., Bărcăcilă (autor) În jurul monumentului dedicat împăratului Gordian III de Cohors I Sagittariorum la Drubeta Discuţii şi Note 323-332 Română
articol de periodic FILIP, Horovitz (autor) Prezența în Pannonia, în vremea lui Gallienus, a legiunilor V Macedonica și XIII Gemina și încetarea stăpânirii romane în Dacia Discuţii şi Note 333-338 Română
articol de periodic GHEORGHE, Ștefan (autor) Un cuptor roman de ars țigle, descoperit la Garvăn Discuţii şi Note 339-346 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Un vicar de Odessos la Tomis Discuţii şi Note 347-352 Română
articol de periodic D., Popescu (autor) , VL., Dumitrescu (autor) Săpăturile arheologice din H. P. Homină în anul 1956 Cronica 353-358 Română
articol de periodic ANA, Matrosenco (autor) Date noi în legătură cu paleoliticul din sudul U.R.S.S. Cronica 359-361 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) „Orașe" neolitice din mileniul VIII e.n. în Palestina Cronica 362-364 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) , HORTENSIA, Dumitrescu (autor) Din activitatea arheologilor iugoslavi Cronica 365-372 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Varia Cronica 373-374 Română
articol de periodic GABRIELA, Bordenache (autor) Câteva descoperiri arheologice importante din Italia Cronica 375-382 Română
articol de periodic PETRE, Alexandrescu (autor) Olympia. Arheologii in atelierul lui Fidias Cronica 383-384 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) G. Bailloud et P. Mieg de Boofzheim Les civilisations néolithiques de la France dans leur contexte européen, Paris, 1955 RECENZII 385-390 Română
articol de periodic EUGEN, Comșa (autor) S. N. Bibikov, Tripol'skie Poselenija v okrestnostjah Luki Vrubleveckoj, KS Kiev, 6, 1956 RECENZII 390-392 Română
articol de periodic D., Berciu (autor) J. Boessnek, Zu den Tierknochen aus neolitischen Siedlungen Thessaliens, BerRGK, 1955 RECENZII 392-393 Română
articol de periodic PETRE, Alexandrescu (autor) B. Svoboda - D. Cončev, Neue Denkmäler antiker Toreulik, Acta prehistorica, Praga, 4, 1956 RECENZII 393-395 Română
articol de periodic GR., Florescu (autor) M. Renard, La légende de Pero el de Micon sur des vases de la Graufesenque, Latomus, 14, 1955,2 RECENZII 395-395 Română
articol de periodic GR., Florescu (autor) M. Renard, Pline l'Ancien et le motif de l'asarôtos oikos, Latomus, 23, 1956 RECENZII 395-396 Română
articol de periodic GR., Florescu (autor) M. Renard, Junon, la Fortune et Ilithyie, AIPHOS, 13, 1953 (Bruxelles, 1955) RECENZII 396-396 Română
articol de periodic IRINA, Casan-Franga (autor) Klaus Parlasca, Das Verhältnis der megarischen Becher zum alexandrinischen Kunsthandwerk, JdI, 70,1955,1 - 4 RECENZII 396-398 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Crestomație pentru studiul istoriei statului și dreptului R.P.R., I, București, 1955 RECENZII 398-399 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Libyca, 3, 1955 RECENZII 399-401 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) Živka I. Važarova, Slavjano - bălgarskoto seliśte kraj sdo Popina Silistrensko, Sofia, 1956 RECENZII 401-405 Română
articol de periodic VL., Dumitrescu (autor) Ceslav Enric Ambrojcvici (necrolog) NECROLOG 405-407 Română