VRANCEA - Studii și Comunicări, V-VII, 1987, seria 1982-1984


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic ASANACHE, Gheorghe (autor) , GEORGESCU, V. (autor) , ȘERBU FISTOC, D. (autor) , ZAHARIA, Eugenia (autor) Așezarea din epoca bronzului de la Bordești-Vrancea .7-16 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Cercetări arheologice în necropola din epoca bronzului - cultura Monteoru IC4 de la Coroteni-Vrancea 17-38 română
articol de periodic COMȘA, Maria (autor) Un drum care lega ținutul Vrancei de Dunăre și existența unui cnezat pe valea Putnei în secolele IX-X 39-44 română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Dobromira - Ctitoria lui Matei Basarab de la Soveja 45-48 română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Descoperiri monetare din secolul al XVIII-lea efectuate pe Valea Sușiței 51-59 română
articol de periodic MURARIU, Ioan (autor) Organizarea administrativ-teritorială a șinutului Putna în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea ți începutul secolului al XIX-lea 61-67 română
articol de periodic MONI CONSTANTIN, Ionel (autor) Aspecte ale luptei pentru Unire la Focșani (1859) oglindite în presa internă și internațională 69-75 română
articol de periodic SAIZU, I. (autor) Prezențe putnene la al doilea Congres economic din România )Iași, 6-8 ianuarie 1884) 77-83 română
articol de periodic ADAFINI, Mihai (autor) Obștile sătești de arendare în județul Putna după primul război mondial 85-97 română
articol de periodic BADEA, Marin (autor) Însemnări pe marginea concepției istorice a lui Constantin Giurescu 99-103 română
articol de periodic CABALORTĂ, Venera (autor) Contribuții asupra evoluției problemei silvice a Vrancei 105-114 română
articol de periodic GEANĂ, Gheorghiță (autor) Străvechiul izolat zonal Vrancea în lumina antropologiei 115-126 română
articol de periodic CHELCEA, Ion (autor) Noi contribuții la studiul cetelor de feciori din țara noastră: Vălari - Ciurlezi - Iordănitori (partea II-a) 127-148 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Valori ale arhitecturii populare din Valea Sușiței-Zăbrăuți 149-165 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Gheorghe (autor) Meșteșugul dogăritului în zona viticolă a Vrancei 167-182 română
articol de periodic CHERCIU, Ion (autor) Ceramica tradițională din Țara Vrancei 183-187 română
articol de periodic PAVEL, Jean (autor) Construcții viticole din podgoria Cotești 189-204 română
articol de periodic MIHĂILESCU, Maria (autor) Unele aspecte etnografice privind județele Botoșani și Vrancea în opera lui Ion Ionescu de la Brad 205-211 română
articol de periodic PAVEL, Lelia (autor) Pictura pe lemn din patrimoniul cultural național de pe teritoriul județului Vrancea (sec. XVI-sec. XIX) 213-217 română
articol de periodic HUȚANU, Dumitru (autor) , PAVEL, Lelia (autor) Opere ale unor sculptori consacrați, aflate în patrimoniul cultural din orașul Focșani 219-229 română
articol de periodic CABALORTĂ, Venera (autor) Aspecte ale contribuției pictorului Ion Bărbulescu la evoluția graficii militante protestatare din Romania 231-242 română
articol de periodic VARGA, Lena (autor) Contribuție privind personalitatea artistică a arhitectului focșănean Ion Mincu 243-252 română
articol de periodic HOREANU, Climent (autor) Contribuții la cunoașterea florei din rezercvația Lepșa-Zboina, județul Vrancea 253-260 română
articol de periodic CONDREA, Ana (autor) Studii de etnobotanică în comuna Vizantea, județul Vrancea 261-265 română
articol de periodic CĂTUNEANU, Ion (autor) , MIHALCIUC, Mihai (autor) Contribuții la cunoașterea ornitofaunei - Măgura-Odobești 267-285 română
articol de periodic MIHALCIUC, Mihai (autor) Cercetări ornitologice în zona Lepșa-Zboina 287-296 română
articol de periodic IVANCIA, Lilișor (autor) Probleme legate de reorganizarea depozitului de port popular 297-303 română
articol de periodic IVANCIA, Lilișor (autor) Organizarea depozitului central de păstrare a bunurilor culturale deținute de unitățile de cult din județul Vrancea 305-313 română
articol de periodic IVANCIA, Nicolae (autor) Folosirea rășinilor sintetice în dermoplastie 315-320 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) O nouă etapă de locuire a putătorilor culturii Boian descoperită la Coroteni-Vrancea 321-330 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) O monedă geto-dacică de argint descoperită la Coroteni-Vrancea 331-332 română
articol de periodic BOBI, Victor (autor) Mormîntul 71 descoperit în necropola de la Cîndești-Vrancea 333-341 română
articol de periodic PARAGINĂ, Anton (autor) Noi precizări în legătură cu Tîrgul Putna 343-349 română