Autori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
MIREA, Pavel Câteva date despre locuirea Boian din sud-vestul Munteniei Arheologie, istorie antică 11-20 română
FRÎNCULEASA, Alin Fragmente ceramice decorate antropomorf descoperite în așezarea eneolitică de la Mălăieștii de Jos, județul Prahova Arheologie, istorie antică 31-40 română
MIREA, Pavel, SĂNDULESCU, Angela Câteva obiecte eneolitice din zona municipiului Roșiorii de Vede Arheologie, istorie antică 41-47 română
BĂRBULESCU, Constantin, CÎRSTEA, Angela Un depozit de vase cu caracter funerar de la sfârșitul epocii bronzului și începutul epocii fierului descoperit la Gârla Mare, județul Argeș Arheologie, istorie antică 49-54 română
MĂNDESCU, Dragoș Cetatea getică de la Râca "Tudoria", județul Argeș Arheologie, istorie antică 55-66 română
PAVELEȚ, Eugen Un mormânt de incinerație descoperit la Mălăleștii de Jos, jud. Prahova Arheologie, istorie antică 67-75 română
SPÎNU, Daniel Misterioasele descoperiri de monede și podoabe de aur dacice din secolul al XVI-lea. Contribuție la istoricul descoperirilor dacice din Munții Orăștiei Arheologie, istorie antică 77-89 română
MOȚEI, Florin Oglinzi cu tamga pe teritoriul României Arheologie, istorie antică 91-102 română
PETOLESCU, Constantin Politica urbană a împăratului Hadrian la Dunărea de Jos Arheologie, istorie antică 103-108 română
CHRISTESCU, Vasile Dacia sub Hadrian și Antonius Pius Arheologie, istorie antică 109-119 română
ADAMESCU, Ionuț Contribuții la repertoriul arheologic al județului Galați. Descoperirile din secolele VIII-XI Arheologie, istorie antică 121-133 română
HAIMOVICI, Sergiu Studiul arheozoologic al materialului animalier din perioada medievală de la situl Slon (jud. Prahova) Arheologie, istorie antică 135-141 română
CANTACUZINO, Gheorghe Considerații privind descoperirile arheologice de la Câmpulung Arheologie, istorie antică 143-152 română
REZACHEVICI, Constantin Condițiile istorice ale intemeierii cetății Bran (1377). Războiul aliaților europeni împotriva lui Ludovic I de Anjou din 1375-1377 și acțiunile militare ale domnilor Țării Românești Vlaicu și Radu I Istorie medievală 155-191 română
VERGATTI, Radu Vlad Țepeș și Argeșul Istorie medievală 193-197 română
PALADE, Lucian Relațiile Drăculeștilor cu Transilvania și Ungaria în vecul al XV-lea Istorie medievală 199-205 română
STANCIU, Ionuț Reședințele domnești de la Târgoviște și București în secolele XV-XVI. Aspecte demografice, economice și sociale Istorie medievală 207-212 română
CRISTOCEA, Spiridon Două hrisoave domnești inedite din secolul al XVII-lea, de la Matei Basarab și Grigore Ghica Istorie medievală 213-217 română
CONSTANTINESCU, Nicolae O evocare: Dimitrie Onciul și vatra istorică a Argeșului. Remember: 150 de ani de la nașterea savantului (26-10-7-11-1856) Istorie medievală 219-228 română
CIOBOTEA, Dincă Opinii istoriografice privind definirea moșnenilor Istorie medievală 229-234 română
DOROBANȚU-DINA, Roxana Epraxia stareța "punte de legătură" între Schitul Valea Mare-Podgogia și biserica "Sf. Nicolae" din Piscani - Argeș Istorie medievală 235-242 română
DINA, Teodor Piscani, județul Argeș - 480 de ani Istorie medievală 243-254 română
PĂDURARU, Marius Vechi lăcașe de cult ale orașului Pitești. Biserica Domnească cu hramul "Sfântul Gheorghe". Cu referire la un document trecut cu vederea despre ctitorul acesteia Istorie medievală 255-266 română
BOBOC, Cătălin Știutorii de carte în Țara Românească Istorie medievală 267-277 română
NEAGOE, Claudiu Seimenii în oștile Moldovei și Țării Românești (secolul al XVIII-lea) Istorie medievală 279-284 română
NOVAC, Vasile Din viața și activitatea locuitorilor din Plaiul Aref în perioada anilor 1833-1838 Istorie Modernă şi Contemporană 285-323 română
CRISTOCEA, Spiridon Boierii de pe Valea Topologului în anul 1838 Istorie Modernă şi Contemporană 325-335 română
DICU, Paul 130 de ani de la proclamarea independenței de stat a României: 9 mai 1977 - 2 mai 2007. Un episod dramatic din activitatea lui Ion C. Brătianu în timpul Războiului de Independență, 1877-1878 Istorie Modernă şi Contemporană 337-339 română
IONIȚĂ, Mioara Despre Bucureștii din ajunul jubileului din anul 1906 la un secol de la eveniment Istorie Modernă şi Contemporană 341-346 română
PĂTRAȘCU, Steluța Răscoala din 1907 în Teleorman Istorie Modernă şi Contemporană 347-358 română
NEGOI, Bogdan Serviciul de Statistică din cadrul Ministerului de Război și problema prizonierilor de război (1912-1928) Istorie Modernă şi Contemporană 359-370 română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Leordenii și bisericile sale de lemn 367- română
STOICA, Leontin Epidemia de holeră din Dobrogea anului 1916 în prezentarea medicului colonel Sănculescu Constantin Istorie Modernă şi Contemporană 371-377 română
ȚUCĂ, Cornel Despre prizonieratul în Rusia al românilor din armata austro-ungară Istorie Modernă şi Contemporană 379-391 română
VERGATTI, Radu Starea de spirit a lui Ionel I.C. Brătianu după intrarea României în Primul Război Mondial Istorie Modernă şi Contemporană 393-298 română
BOȚOGHINĂ, Iulian După ei… potopul. Realități cotidiene în Argeș și Muscel după retragerea trupelor de ocupație (1918) Istorie Modernă şi Contemporană 399-405 română
CHISTOL, Aurelian Ecouri interne și externe ale asasinării premierului I.Gh. Duca Istorie Modernă şi Contemporană 407-413 română
FOCULESCU, Grigore Problema terorismului românesc în perioada interbelică Istorie Modernă şi Contemporană 415-420 română
MOTREANU, Valentin Notițe și scrisori care au aparținut lui Cornel Zamfirescu, primarul orașului Pitești în perioada 1934-1936 Istorie Modernă şi Contemporană 421-424 română
DUMITRESCU, Ionel Imaginea Armatei Roșii în anul 1941 în documente românești Istorie Modernă şi Contemporană 425-430 română
ȘTEFĂNESCU, Bogdan Câteva considerații privind situația prizonierilor sovietici din România în anul 1942 Istorie Modernă şi Contemporană 431-438 română
BADEA, Marinela Situația populației românești din 1943 până la 23 august 1944 Istorie Modernă şi Contemporană 439-446 română
SPÎNU, Alin Mareșalul Ion Antonescu - un lider politic bine informat de serviciul Special de Informații (iunie 1944) Istorie Modernă şi Contemporană 447-454 română
PINTILIE, Dan Activitatea Societății "Colombia", societate franco-română de petrol (constituire, capital, producție, export) - 1905-1941 Istorie Modernă şi Contemporană 455-466 română
BUZATU, Gheorghe România în geopolitica Kominternului și Kominformului Istorie Modernă şi Contemporană 467-495 română
IONESCU CONSTANTIN, Alin, LAZĂR, Cristian Tradiția greacă și filozofia creștină la Clement Alexandrinul istoria culturii, personalităţi 497- română
ROBEA, Mihail Legendele populare din Valea Vîlsanului - Argeș 513- română
ROTARU, Elena Elemente de decor urban în Piteștiul primelor patru decenii ale secolului al XX-lea 535- română
COJOCARU, Florentina, ROTARU, Elena Și sobele au amintiri 541- română
SMARANDA, Aurică Bitjarii din Cîmpulung-Muscel (studiu de breaslă) 547- română
PALLY, Filofteia Cultura crează națiunea - Obiectivul fundamental al Legii Serviciului Social 555- română
OPRIȘ, Ioan Despre un așezămînt ortodox românesc la Ierusalim 561- română
CRISTACHE-PANAIT, Ioana Biserica Sf. Nicolae de la Valea Danului (județul Argeș). Mărturii documentare 571- română
GEORGESCU, Maria "Sfinxul" neînvăluit de mister. Mărturii inedite despre Ion I.C. Brădianu 575- română
PURNICHI, Vintilă Din corespondența poetului muscelean Mihai Moșandrei 579- română
APOSTOLACHE, Zoe Pictorul Rudolf Schweitzer-Cumpăna 589- română
RĂDULESCU, Maria-Venera Arhimandritul Dosoftei Florea 593- română
ȚÎNȚĂREANU, Alexandra Mihalache Ghica - un om politic uitat 603- română
SURU, Claudia Documente necumente despre familia pictoriței Maria Fratoștițeanu 609- română
ROTARU, Florin Iosif Romanov, librar și editor 611- română
BĂRBULESCU, Constantin, CIOFLAN, Teodor Lucrările de restaurare, conservare și reconstituire de la castrul roman Cîmpulung-Jidava 619- română
CIOBANU, Vitalie Încartiruirea militarilor ruși în Basarabia (sec. XIX-începutul sec. XX) 629- română