Buletinul Societății Politecnice: BSP, 1893


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Tabla de materii română
articol de periodic Legenda planșelor română
articol de periodic Lista membrilor Societăței Politecnice la începutul anului 1893 2-7 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței. Adunarea Generală a Societăței de la 6/18 ianuarie 1893 8-11 română
articol de periodic Desideratele Societăți asupra proiectului de organisatie a Corpului Tecnic presintate domnului Ministru al lucrărilor publice 12-21 română
articol de periodic inginer, SOLOMON, Iacob (autor) Notă asupra volumului trunchiului de piramidă și al obeliscului trunchiat 22-24 română
articol de periodic inginer, BURGENI, A. (traducător) Condițiuni speciale pentru executarea, furnisarea și montarea construcțiunilor metalice 25-32 română
articol de periodic Mortarele cu sodă 33-34 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările în curs de executare și în studiu 35-39 română
articol de periodic Societatea pentru exploatarea minelor și usinelor la Oberhausen 40 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței. Ședința Adunărei Generale a Societăței din 24 ianuarie 1893 41-54 română
articol de periodic inginer, BRĂTIANU, Constantin Ion (autor) Studii asupra exploatațiilor petrolifere ale Societății de Petrol 55-62 română
articol de periodic Electricitatea și gazul aeriform 63-66 română
articol de periodic Convențiuni technice ale Uniunei Căilor ferate germane pentru construcțiunea și disposițiunea serviciilor drumurilor de fer principale 67-72 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței 73-76 română
articol de periodic Raport general asupra stărei căilor ferate și administrațiunei lor și asupra mijloacelor de îmbunătățire 77-88 română
articol de periodic inginer, OLANESCU, Constantin (autor) Rezultatul concursului internațional pentru ante proiectele nouei gări de călători din Bucuresci și hotelul administrației căilor ferate 89-93 română
articol de periodic inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Convențiuni tecnice ale Uniunei Căilor Ferate Germane pentru construcțiunea și disposițiunea serviciului drumurilor de fer principale 94-98 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței 99 română
articol de periodic inginer, SOLOMON, I. (autor) Studiu asupra Staticei grafice de Culman 99-107 română
articol de periodic inginer, LAZAROVICI, Bogdan E. (autor) Despre nomenclatura tecnică în limba românească 108-109 română
articol de periodic inginer, PAPADOPOL, Jacob N. (traducător) Al 5-lea Congres internațional de Navigațiune interioară 110-111 română
articol de periodic inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Construcțiunea și disposițiunea serviciului drumurilor de fer principale 114-122 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței 123-124 română
articol de periodic inginer-șef, CARCALECHI, S. (autor) Tunelul de la Bordea 125-130 română
articol de periodic inginer, VOICU, I. I. (autor) Incercarea de ruptură a unui pod de fer de pe linia Berna-Lucerna stația Wohlhusen (Elveția) 128-130 română
articol de periodic inginer, SOLOMON, I. (autor) Studiu asupra Staticei grafice de Culman 130-140 română
articol de periodic Cestiunea aluminiului 131-137 română
articol de periodic Încercări experimentale făcute asupra pieselor drepte încărcate la cap 138-154 română
articol de periodic inginer, LAZAROVICI, Bogdan E. (autor) Despre escursiuni în genere cu uă dare de seamă asupra escursiunei făcute de către Societatea politecnică la Iași în diua de 10/22 Octombre 1893 141-142 română
articol de periodic inginer, PODHORSKI, L. (traducător) Construcțiunea și disposițiunea serviciului drumurilor de fer principale 143-146 română
articol de periodic Dare de seamă de lucrările Societăței 147-152 română
articol de periodic Tunelul de la Bordea 153-160 română
articol de periodic inginer, SOLOMON, Iacob (autor) Studiu asupra Staticei grafice de Culmann 160-173 română
articol de periodic inginer, LAZAROVICI, Bogdan E. (autor) Cum se desvoltă tecnica construcțiilor și înrăurirea lui Johan Bauschinger 173-174 română
articol de periodic Raportul d-lui Inginer-inspector M. Romnicianu, șeful serviciului lucrărilor noui, către Direcțiunea generală a Căilor ferate, privitor la fixarea definitivă a locului pe care urmează a se construi Gara Centrală 175 română