Muzica, Anul XXIV, Nr.9 (262)


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Telegrama adresată tovarășulul Nicolae Ceaușescu de către Comitetul. de conducere a Uniunii Compozitorilor și Biroul organizației de bază română
articol de periodic DUMITRESCU, Ion (autor) De pe întreg cuprinsul românesc 1-2 română
articol de periodic DONOSE, Vasile (autor) O prestigioasă acțiune: „Cântare Patriei” 2 română
articol de periodic BOBOCEA, Ion (autor) Un succes al formațiilor corale dâmbovițene. Rezultate finale 5-6 română
articol de periodic ELIAN, Edgar (autor) A IX-a ediție a Concursului Național de Muzică Ușoară Mamaia '74 7-9 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Opera „Dreptul la dragoste” de Teodor Bratu Noi creaţii 10-14 română
articol de periodic VEZNEV, Ivan (autor) , BABICI, Paulina (traducător) Trei decenii de înflorire a culturii muzicale în R.P. Bulgaria Din ţările socialiste 15- română
articol de periodic BERGER, Wilhelm (autor) Melodia infinită Opinii 18-21 română
articol de periodic VARGA, Ovidiu (autor) Pentru un sistem național de educație muzicală permanentă Opinii 22-25 română
articol de periodic VOICANA, Mircea (autor) Premisele sociologiei muzicii Opinii 26-27 română
articol de periodic CODREANU, Petre (autor) Opereta românească – realizări și perspective Opinii 27- română
articol de periodic BĂRGĂUANU, Grigore (autor) Aspecte actuale ale activității muzicale de amatori Opinii 29-30 română
articol de periodic COSMA, Viorel (autor) Rolul lexicografiei muzicale naționale în contextul muzicologiei contemporane Opinii 31-32 română
articol de periodic RAȚIU, Adrian (autor) Liviu Dandara: „Spații” Însemnări 32-34 română
articol de periodic ALEXANDRESCU, Romeo (autor) Festivalul de muzică oe cameră de la Brașov Viaţa muzicală 34-37 română
articol de periodic HOFFMAN, Alfred (autor) Vacanțele muzicale la Piatra Neamț Viaţa muzicală 37-39 română
articol de periodic BORZA, Enea (autor) Concursul „Ciprian Porumbescu” de la Suceava Viaţa muzicală 39-40 română
articol de periodic RĂSVAN, Constantin (autor) A IV -a ediție a Festivalului-concurs „Arenele romane” Viaţa muzicală 40-41 română
articol de periodic PANDELESCU, J-V (autor) Yoko Sato – Albert Guttman Viaţa muzicală 41-42 română
articol de periodic PANDELESCU, J-V (autor) Omagierea lui Armstrong Viaţa muzicală 42 română
articol de periodic RAȚIU, Ileana (autor) Violonista Victoria Bașta Viaţa muzicală 42 română
articol de periodic DOGARU, Anton (autor) Interviu cu Ion Românu Viaţa muzicală 43-44 română
articol de periodic Dr., TOMESCU, Vasile (autor) La culture musicale dans la société socialiste roumaine Nouvelles musicales de Roumanie 45-49 franceză