Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 6 volume
  • 8 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
volum de carte 2010 Arta antropomorfă feminină în preistoria spațiului carpato-nistrean. Volum dedicat memoriei prof. doc. Ilie Borziac, anul 2010, seria Bibliotheca Archaeologica Iassiensis Ilie Borziac (arheolog); artă preistorică (subiect); culturi preistorice (subiect); statuete antropomorfe (subiect); statuete antropomorfe feminine (subiect); plastica antropomorfă (subiect); mezolitic (epocă preistorică); neolitic (epocă preistorică); paleolitic (epocă preistorică); preistorie (perioadă din istoria omenirii) CHIRICĂ, Vasile (editor), BODI, George (editor)
volum de carte 1999 Faza Cucuteni B în zona subcarpatică a Moldovei, anul 1999 cultura Cucuteni; Moldova; Ceramică; unelte; preistorie; podoabe; arme; plastica antropomorfă; plastica zoomorfă; asezare preistorică DUMITROAIA, Gheorghe (editor), MONAH, Dan (editor)
volum de carte 2002 Plastica antropomorfă gumelnițeană: analiză primară, anul 2002 cultura Gumelniţa; eneolitic; vas ceramic; statuetă antropomorfă; eneolitic dezvoltat; reprezentare antropomorfă; situl arheologic de la Sultana Malu Roşu; vas antropomorfic; plastica antropomorfă; statuetă din marmură; figurină din lut; situl arheologic de la Căscioarele - Ostrovel; statuetă din os ANDREESCU, Radian-Romus (autor)
volum de carte 2014 Sfârșitul Bronzului Timpuriu în regiunea dintre Carpați și Dunăre, anul 2014 Braneţ; cultura Glina; cultura Monteoru; cultura Tei; cultura Verbicioara; epoca bronzului; descoperiri funerare; plastica antropomorfă; Ostrovu Corbului; Leliceni; grupul Zimnicea; plastica zoomorfă; Cronologie; Cuciulata; Odaia Turcului; unelte; podoabe; arme; Greci; metalurgie; Năieni; Sărata Monteoru; Sf. Gheorghe; Arheologie BĂJENARU, Radu (autor)
volum de carte 2018 The image of Divinity in the Neolithic and Eneolithic, anul 2018, Volume of the International Symposium The Image of Divinity in the Neolithic and Eneolithic. Ways of Communication (Sibiu, Romania, 26th-28th October 2017) manifestare religioasă (magazin); cultura Cucuteni; Magie; arheologie preistorică; artă preistorică; sacralitate; artă parietală; statuetă antropomorfă; reprezentare antropomorfă; religie preistorică; plastica antropomorfă; artă paleolitică; comunicarea sacră LUCA, Sabin Adrian (redactor)
volum de periodic 1969 Valachica, 1, anul 1969 arhitectura bisericii Sf. Vineri din Târgovişte (Arhitectură); piesă etnografică dâmboviţeană (Etnografie); cercetare arheologică (Arheologie); Gabriel Popescu (Pedagog); plastica antropomorfă (Istorie); monument gotic (Istorie); Epoca feudală (perioada istorică); muzeul Târgovişte (Muzeu); industria petrolieră (industrie); Constantin Brâncoveanu (voievod); Neagoe Basarab (conducător); unealtă de arat (unealtă); invatamant public (învăţamânt); răscoala din 1907 (răscoală ţărănească); şcoală sătească medievală (unitate de învăţământ); proletariat dâmboviţean (proletar); miner dâmboviţean (Miner) ALEXANDRESCU, Mircea (redactor), BERBECARU, VALERIU (redactor), FRUCHTER, Eugen (redactor), GAVRILA, Ion (redactor), GIOGLOVAN, Radu (redactor), MANOLESCU, Constantin (redactor), MIHAESCU, Gabriel (redactor), VASILIU, Ion (redactor)
articol de periodic 2006 Acta Moldaviae Meridionalis: ActaMM, XXV-XXVII-I ROTARU, Marin (autor) Plastica antropomorfă specifică aspectului cultural Stoicani-Aldeni din așezări situate în partea de Sud-Est a județului Vaslui Studii şi cercetări istorice 1-7 română (rezumat în engleză)
articol de periodic 2013 Acta Musei Tutovensis: ActaMT, VIII ONEL, Cristian (autor) , ROTARU, Marin (autor) , URSACHI, Laurențiu (autor) Plastica neolitică Stoicani-Aldeni descoperită pe teritoriul județului Vaslui 7-15 română
articol de periodic 1971 Banatica, 1 COMȘA, Eugen (autor) Unele caracteristici ale plasticii antropomorfe din așezările culturii Vinca I. Istorie veche şi arheologie 85-91 română
articol de periodic 1990 Banatica, 10 LUCA SABIN, Adrian (autor) Contribuții la istoria artei neolitice. Plastica așezării de la Liubcova-Ornița (jud. Caraș-Severin) I. Istorie veche şi medie 6-44 română
articol de periodic 2021 Revista de Arheologie, Antropologie și Studii interdsciplinare: RAASI, 3 antropologie; Arheologie ȘTEFAN, Cristian Eduard (autor) Stanislav Țerna, Mariana Vasilache, Figurinele antropomorfe din etapa Cucuteni A din interfluviul pruto-nistrean, Bibliotheca „Tyragetia” XXX, Chișinău, 2019 (Tipografia „Bons Offices”), 263 de pagini (inclusiv 63 de planșe). ISBN: 978-9975-80-903-0, ISBN 978-9975-87-562-2 RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE 388-391 română
articol de carte 2009 Studia archeologiae et historiae antiquae: Doctissimo viro Scientiarum Archeologiae et Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatis suae, dedicatur Arheologie; Republica Moldova; Universitatea de Stat din Moldova; Ion Niculiţă NICIC, Andrei (autor) , BĂȚ, Mihail (autor) Noi date și considerații privind plastica antropomorfă din arealul culturii Cozia-Saharna 87-94 română
articol de periodic 1998 The Thracian World at the Crossroads of Civilizations. Proceedings of the Seventh International Congress of Thracology, Constanța-Mangalia-Tulcea, 20-26 May 1996, II epoca bronzului; epoca fierului; sciţi; traci; Arheologie; tracologie OPRINESCU, Adriana (autor) Die Knochenplastik des Sălcuța-Bubanj-Krivodol-Komplexes The Thracian Mediations to Central Europe and West Balkan Regions 119-128 germană
articol de periodic 1969 Valachica - Studii și cercetări de istorie și istoria culturii, 01 BORUGA, Cornelia (autor) Plastica antropomorfă gumelințeană de la Geangoiești Note şi comunicări 215-226 română