Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 27 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1975 Ziridava. Studia Archaeologica, V UNC, Gheorghe (autor) Proletariatul arădean pe coordonatele tradițiilor de luptă ale mișcării muncitorești din România
articol de periodic 1976 Ziridava. Studia Archaeologica, VI ROȘUȚ, Nicolae (autor) Aradul și noul activism
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII MATEI, Alexandru (autor) , OPREA, M. (autor) Aportul tineretului la lupta pentru înfăptuirea statului național unitar român
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII UNC, Gheorghe (autor) Aportul mișcării muncitorești și socialiste la Unirea Transulvaniei cu România
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VII DON, Ioan (autor) , PÎRVULESCU, Gheorghe (autor) Mișcarea muncitorească din România și lupta pentru făurirea satului național unitar roman
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX CACIORA, Andrei (autor) , TIMBUS, Mircea (autor) Mișcări sociale și naționale ale românilor din Cîmpia Aradului (1849-1953)
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX HERLO, Rodica (autor) Contribuția femeilor arădene la nișcarea națională de la sfîrșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, IX ROȘUȚ, Nicolae (autor) Din activitatea Consiliului Național din Ineu
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X HERLO, Rodica (autor) Reuniunea femeilor române din Arad
articol de periodic 1978 Ziridava. Studia Archaeologica, X JURCA, Nicolae (autor) Unitatea tactică a clasei muncitoare în viziunea și acțiunea mișcării socialiste și social-democratice din România (1934-1938)
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI ZĂVOIANU, Ioan (autor) Înflorirea vieții spirituale pe meleagurile arădene în anii construcției socialiste
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI CIONGRADI, Ștefan (autor) Participarea maselor de oameni ai muncii din unitățile municipiului Arad la acțiunea de creație tehnico-științifică
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI LAIU, Maria (autor) Ridicarea nivelului de trai al pamenilor muncii din județul Arad, în cincinalul revoluției tehnico-științifice (1976-1980)
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BERBECAȘ, Traian (autor) Oamenii muncii arădeni participanți activi la autoconducerea și autogestiunea unităților economice
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI BURDAN, Gheorghe (autor) Participarea sindicatelor arădene la festivalul național "Cîntarea României"
articol de periodic 1979 Ziridava. Studia Archaeologica, XI PĂNESCU, Aurel (autor) Tineretul arădean participant activ la realizarea sarcinilor revoluției tehnico-științifice
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII UNC, Gheorghe (autor) Contribuția muncitorimii arădene la unificarea organizatorică a mișcării socialiste din România (1918-1921)
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII GREFFNER, Otto (autor) Aspecte ale luptei comune a românilor, germanilor și naghiarilor în zona Aradului pentru libertate socială și națională (1848-1867)
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII GLUCH, Eugen (autor) Mișcarea muncitorească și socialistă arădeană (1901-1914)
articol de periodic 1980 Ziridava. Studia Archaeologica, XII IVANOF, Eduard (autor) , LASCU, Alexandru (autor) Creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii din județul Arad în anii socialismului
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV MEDELEANU, Horia (autor) Aradul în secolul al XVIII-lea pe baza conscripției străzilor din anul 1873
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV CRAINIC, Paul-Dorin (autor) Propuneri de reîntegrare în viața social-economică a centrului vecgi din Arad
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV GREFFNER, Otto (autor) Aspectele vieții economice ale populației șvăbești din Banat între 1890-1918
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI ROZ, Alexandru (autor) Din constituirea și activitatea consiliilor și gărzilor naționale românești din județul Arad
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI OANCEA, Gheorghe (autor) Din lupta românilor de pretudindeni pentru făurirea statului național unitar român
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI UNC, Gheorghe (autor) Aportul arădenilor la opera de consolidare și dezvoltare a statului național unitar român (1918-1923)
articol de periodic 2000 Ziridava. Studia Archaeologica, XXII PANĂ, Virgil (autor) Considerații privind prezența minorităților în structurile administrative ale Transilvaniei interbelice