Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 24 de articole
Anul Publicație și Volum/Nr. Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
1970 Acta Musei Napocensis, VII WOLLMANN, Volker (autor) Materiale epigrafice și sculpturale romane în Muzeul Sebeș Studii şi Materiale 163-183 română
1984 Acta Musei Napocensis, XXI FURDUI, Titus (autor) Câteva aspecte istoriografice privitoare la „Cronica turcească a studentului anonim” de la Sebeș-Alba (Preliminarii la primul incunabul românesc) Muzeologie. Restaurare-conservare. Ocrotirea patrimoniului muzeal 771-778 română
2002 Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei TOTOIANU, Radu (autor) Medicina pastorală în zona Sebeșului (jud. Alba) 535-558 română
1989 Apulum, XXVI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVELESCU, Gheorghe (autor) Tradiție și contemporaneitate în arta lemnului din zona Sebeșului 603-625 română
1994 Apulum, XXXI, seria arheologie-istorie-etnografie PAVELESCU, Gheorghe (autor) Tratamente empirice în unele afecșiuni hepatice practicate în zona Sebeșului, județul Alba 493-497 română
1995 Apulum, XXXII, seria arheologie-istorie veche și medie DAN, Dorin (autor) Noi contribuții la studiul breslelor. Statutul breslei tîmplarilor din Sebeș (1631) 327-334 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DAN, Dorin (autor) Contribuții la cunoașterea rolului economic al Sebeșului (sec. XIV-XIX) 273-285 română
1997 Apulum, XXXIV, seria arheologie-istorie-etnografie DAN, Dorin (autor), MUREȘAN, Angela (autor), SUCIU, Viorica (autor) Tezaurul monetar medieval descoperit la Sebeș (jud. Alba) datînd din sec. XVII-XVIII 287-295 română
2002 Arheologia Medievală, IV SIMINA NICOLAE, Marcel (autor) Considerații asupra mormintelor medievale timpurii descoperite în anul 1865 la Sebeș (jud. Alba) 47- română
2007 Arheologia Medievală, VI SIMINA NICOLAE, Marcel (autor) Sondaje arheologice în perimetrul orașului Sebeș 57-80 română
1986 Materiale și Cercetări Arheologice, 16 HEITEL, Radu (autor), OVIDIU, Dan (autor) Cercetările arheologice efectuate la Alba Iulia (punctul "Monetărie") și Sebeș-Alba 187-189
2015 Revista Bistriței, XXIX DIN, Petre (autor) Dinicu Golescu, peregrin prin Transilvania 184-188 română, engleză
1968 Sargetia-Acta Musei Devensis, V, Acta Musei Devensis IRIMIE, Cornel (autor) Tipuri tradiționale de instalații populare în zonele sudice ale fostei regiuni Hunedoara Etnografie 531-548 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis MARINCAȘ, Valeria (autor), ȚINȚU, Dan (autor) Date noi la fauna de inocerami cretacici din regiunea Pianuri (Sebeș) ŞTIINŢELE NATURII 281-288 română, franceză
1970 Sargetia-Acta Musei Devensis, VII, Acta Musei Devensis MARINCAȘ, Valeria (autor) Orizontarea depozitelor senoniene din regiunea Sebeș-Pianuri pe baze de micro și macrofaună ŞTIINŢELE NATURII 289-296 română, franceză
1971 Sargetia-Acta Musei Devensis, VIII, Acta Musei Devensis MARINESCU, Ștefan (autor) Frămîntări sociale la începutul secolului al XIX-lea în împrejurimile Sebeșului Istorie 115-118 română, franceză
1999-2000 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXVIII-XXIX-1, Acta Musei Devensis MĂRGINEAN, Marius (autor) Lecturile Bürgerilor din Transilvania în secolul al XVIII-lea. Studiu de caz Studii şi articole - Istoria Evului Mediu şi istorie modernă 305-318 română, franceză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis POPA, Cristian Ioan (autor) Materiale aparținînd bronzului timpuriu și debutului bronzului mijlociu din Colecțiile Muzeului "Ioan Raica" - Sebeș Studii şi articole - Istorie Veche şi Arheologie 79-98 română, engleză
2001-2002 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXX, Acta Musei Devensis DAN, Dorin Ovidiu (autor) Noi contribuții la istoria breslelor din Sebeș Studii şi articole - Istorie 579-585 română, engleză
2003 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXI, Acta Musei Devensis POPA, Cristian Ioan (autor), TOTOIANU, Radu (autor) Lei funerari romani păstrați în muzeul din Sebeș Istorie Veche şi Arheologie 215-229 română, franceză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis DAN, Dorin Ovidiu (autor) O contribuție de arheologie industrială transilvană. Fabrica de hârtie Petrești (Județul Alba) Istorie 279-289 română, engleză
2004 Sargetia-Acta Musei Devensis, XXXII, Acta Musei Devensis DAN, Dorin Ovidiu (autor), DAN, Iulia Ramona (autor) O însemnare despre “Peștera” Dealului din Răchita Istorie 367-369 română, franceză
2013 Sargetia-Acta Musei Devensis, IV, Acta Musei Devensis, seria nouă RIȘCUȚA, Nicolae Cătălin (autor) Cristian Ioan Popa, Contribuții la preistoria Văii Sebeșului (I). Locuirile Coțofeni din zona deluroasă [Contributions for a prehistory of Sebeș Valley (I). Coțofeni habitations in the hill area], BMS, III, Alba Iulia, Ed. Mega-Ed. Altip, 2012, 472 p. (ISBN 978-606-543-305-2) Recenzii şi note de lectură 591-593 română
2010 Satu Mare - Studii și Comunicări, XXVI, nr. I, Amurgul Mileniului II a. Chr. în Câmpia Tisei și Transilvania. Simpozion Satu Mare 18-19 iulie 2008, seria Arheologie POPA, Cristian (autor), TOTOIANU, Radu (autor) The Late Bronze Age settlement at Sebeș-Podul Pripocului (County of Alba) 85- engleză