Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 19 articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1992 Acta Musei Porolissensis, XVI, Anuarul Muzeului Județean de Istorie și Artă din Zalău etnografie; istorie; Zalău; Arheologie; Artă; Muzeu; revistă; conservare-restaurare PENEA, Ionel (autor) Contribuții privind cultivarea viței de vie în județul Sălaj Istorie Medie 393-401 română
articol de periodic 2009 Biblioteca Musei Napocensis, XXVII CIUTĂ, Beatrice (autor) Analize arheobotanice efectuate pe macroresturi vegetale provenite din situl Templul Liber Pater. Utilizarea speciei Vitis vinifera în cadrul libațiilor 266-266 română
articol de periodic 2001 Mousaios, VI NICOLESCU, Valeriu (autor) Din trecutul viticulturii pe meleaguri buzoiene 263-267 română
articol de periodic 1982 Pontica, XV COMȘA, Maria (autor) Date privind cultivarea viței de vie la traco-daci (sec. VI î.e.n- sec. I e.n) 57-79 română
articol de periodic 1980 VRANCEA - Studii și Comunicări, III PUȘCĂ, I. (autor) Contribuții privind viticultura din bazinul Panciu 359- română
articol de periodic 1977 Ziridava. Studia Archaeologica, VIII FLOREA, Ileana (autor) Aspecte ale activității culturale din podgoria Aradului
articol de periodic 1981 Ziridava. Studia Archaeologica, XIII MANEA, George (autor) Un manuscris din anul 1805 despre viticultura județului Arad
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV MANEA, George (autor) Inventarul viticol din podgoria Aradului
articol de periodic 1982 Ziridava. Studia Archaeologica, XIV MEDELEANU, Horia (autor) Un document din secolul al XVIII-lea referitor la viticultorii din Arad
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI MANEA, George (autor) Podgoria Aradului în feudalismul dezvoltat (secolele XIV-XVII)
articol de periodic 1987 Ziridava. Studia Archaeologica, XV-XVI MANEA, George (autor) Aspecte ale organizării viticultorilor din podgoria Aradului la sfîrșitul secolului al XIX-lea
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BACIU, I. (autor) , CIOCAN, Margareta (autor) Influența factorilor climatici asupra fertilității viței de vie în condițiile ecologice din podgoria Miniș-Măderat
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII POPA, P. (autor) , VASILOIU, M. (autor) Cultura viței de vie în condiții pedoclimatice specifice terenurilor în pantă amenajate în terase din ecosistemul viticol Miniș
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII IONESCU, Ariana (autor) , IONESCU, E. (autor) Agroecosistemul viticol intensiv, model logic
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BEZNEA, D. (autor) , BEZNEA, Gabriela (autor) Influența soiului de viță de vie ca factor de eficiență economică în diferite ecosisteme viticole
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII BĂDIȚESCU, D. (autor) , SOARE, P. (autor) Adaptarea unor verigi ale tehnologiei viticole la ecosistemul specific podgoriei Ștefănești - Argeș
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII OANA, Maria (autor) Caracterizarea principalelor elemente climatice din ecosistemul viticol Miniș-Măderat
articol de periodic 1988 Ziridava. Studia Archaeologica, XVII LAICU, C. (autor) Biologia și limitele combaterii unor noi dăunători la vița de vie în ecosistemul viticol Miniș
articol de periodic 1996 Ziridava. Studia Archaeologica, XIX-XX TIMBUS, Mircea (autor) Vechi preocupări privind organizarea viticulturii în Sebiș, județul Arad