Criterii căutate


Sumarul căutării

  • 40 de articole
Tip Anul Publicație și Volum/Nr. Descriptori Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII CERNEA, Elena (autor) Cetatea Râșnov. Probleme de biodeteriorare Restaurare - conservare 415-434 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII IACOBEANU, George (autor) Restaurarea unui vas de ceramică smălțuită aflat in colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov Restaurare - conservare 435-438 Română
articol de periodic 1998 Cumidava, XXII STAICU, Mary-Claudia (autor) Restaurarea unei armuri din sec. XVI-XVII, aflată in colecția Muzeului de Istorie a Moldovei din lași Restaurare - conservare 449-452 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV ARDEU, Adriana (autor) , BĂLOS, Angelica (autor) Cercetări arheologice la Măgura Uroiului (Jud. Hunedoara) 67-81 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV MUNTEANU BEȘLIU, Petre (autor) Spitalul din Sibiu in secolul al XlII-lea 97-103 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV COȘULEȚ, Stelian D (autor) Săpături arheologice de salvare in Brașov: strada Mihail Sadoveanu nr.4 104-113 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV BAUMAN, Ionel (autor) Săpăturile arheologice de la Bran - Vamă și valorificarea lor din punct de vedere muzeistic 114-128 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV NEGULICI, Dorina (autor) Date noi privind organizarea meșteșugărească în Țara Bârsei și la Rupea 273-311 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV HAȘDEU, Titus N (autor) De la anonimii transilvăneni la Hans Mattis-Teutsch. Secolele XVII-XX 355-369 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV CHIRU, Gabriela (autor) Complexul de industrie casnică textilă 473-477 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV CERNEA, Elena (autor) Probleme de biodeteriorarea monumentelordin județul Brașov - cauze și efecte - 478-497 Română
articol de periodic 2002 Cumidava, XXV STAICU, Mary-Claudia (autor) Salvarea unei piese ceramice din patrimoniul Muzeului Județean de Istorie Brașov: urnă funerară (sec. V-IV î.Hr.) 498-504 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI BĂLOS, Angelica (autor) , COSTEA, Florea (autor) , SCURTU, Lucica (autor) "0 marcă de olar" (?) descoperită în fortificația dacică de la Racoș - Piatra Detunată, Jud. Brașov. 11-22 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI RADU, Măriuca (autor) Mărturii istorica-documentare privind mișcarea națională a românilor brașoveni reflectate În expoziția permanentă a Muzeului Județean de Istorie Brașov. 141-159 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI BAUMAN, Ana Maria (autor) Documente despre castelul Bran din timpul reginei Maria (1920- 1938). 216-230 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI ZAMFIR, Anca Maria (autor) Mihai Viteazul in pictura românească. De la model la clișeu. 254-302 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI ANDRON, Ioan-George (autor) Tehnici de construcție tradiționale in satul Lisa din Țara Făgărașului - construcții din lemn. 307-319 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI ANDRON, Ioan-George (autor) Metode și tehnici de cultivare a plantelor la Săcele, in prima jumătate a secolului XX. 320-348 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI STAICU, Mary-Claudia (autor) Restaurarea a trei vase Schneckenberg din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov. 356-361 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI IACOBEANU, George (autor) Probleme apărute la restaurarea unui vas de provizii dacic. 362-368 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI DRĂGHICI, Ligia (autor) Din nou la lumină - 36 de documente manuscris descoperite la Brașov. 369-383 Română
articol de periodic 2003 Cumidava, XXVI SÂRGHIE, Valerica (autor) Cazania lui Varlaam - scurt istoric și sugestii de restaurare. 384-400 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII COSTEA, Florea (autor) Bisericile rupestre din complexul monahal de la Șinca Veche (jud. Brașov) 47-91 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII FLEȘERU, Anca (autor) Mobilierul saloanelor de vizită ale baronului Samuel von Brukenthal 107-115 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII NEGULICI, Dorina (autor) Câteva considerații privind activitatea monetăriei de la Făgăraș (sec. XVII-XVIII) 168-179 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII POPICA, Radu (autor) Artă și status, portretele patriciatului săsesc din colecția Muzeului de Artă Brașov 201-211 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII CERNEA, Elena (autor) Bastionul Țesătorilor - probleme de biodegradare 212-220 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII DRĂGHICI, Ligia (autor) Evenimente ale vieții cotidiene în secolul al XVIII-lea ilustrate în stampe, fotografii și foi volante. Tehnici de restaurare 224-229 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII GHEORGHE, Simona Violeta (autor) Restaurarea unei mese decorative 230-233 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII IACOBEANU, George (autor) Vasul borcan, emblemă a vieții cotidiene În lumea geto-dacică (integrarea formei: studiu asupra registrului cromatic) 234-238 Română
articol de periodic 2005 Cumidava, XXVIII MOȚEI, Mary Claudia (autor) Obiecte de uz casnic din colecția Muzeului Județean de Istorie Brașov - restaurare și conservare 239-246 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX FRÂNCULEASA, Alin (autor) Descoperiri arheologice din epoca neo-eneolitică la Târgșoru Vechi (Jud.Prahova) 11-27 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX COSTEA, Florea (autor) , CRIȘAN, Viorica (autor) Daci și celți În S.E. Transilvaniei 51-75 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX MOȚEI, Florin (autor) Depozitul de arme medievale de la Codlea (jud. Brașov) 95-101 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX SÂRGHIE, Valerica (autor) Observații privind întregirea și restaurarea unui volum de carte veche românească 285-293 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXIX CRĂCIUN, Dinu (autor) Turnul Negru în circuitul muzeal al Brașovului 299-306 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXX COSTEA, Florea (autor) Așezarea Petrești de la Hălmeag, comuna Șercaia, jud. Brașov 11-19 Română
articol de periodic 2007 Cumidava, XXX SÂRGHIE, Valerica (autor) "Dumnezeeștile și Sfintele liturgii". Probleme de restaurare 124-130 Română
articol de periodic 2011 Cumidava, XXXI Drd., BUZEA, Dan (autor) , DEAK, Andrea (autor) The catalogue of the brine wells and archaeological discoveries found on the Homoroade Valley 49-80 Engleză
articol de periodic 2011 Cumidava, XXXI BĂLOS, Angelica (autor) , SAVU, Lucica (autor) , COSTEA, Florea (autor) Decorative Motives or Religious Symbols? Attempts to Interpret the Decorations on Dacian Pottery (Part 2) 94-115 Engleză