Studii și Cercetări de Istorie Veche și Arheologie (SCIVA), nr. în TOM: 2, 1962


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic Institutul de arheologie la a 15 - a aniversare a proclamării Republicii Populare Române 249-258 Română
articol de periodic ROMAN, Petre (autor) O așezare neolitică la Măgurele Studii 259-272 Română
articol de periodic SEBASTIAN, Morintz (autor) Tipuri de așezări și sisteme de fortificație și de împrej­muire în cultura Gumelnița Studii 273-284 Română
articol de periodic DOINA, Galbenu (autor) Așezarea neolitică de la Hîrșova Studii 285-306 Română
articol de periodic VULPE, Alexandru (autor) Traci și iliri la sfîrșitul primei epoci a fierului în Oltenia Studii 307-325 Română
articol de periodic P., Alexandrescu (autor) Cercetări în necropola tumulară de la Histria Studii 325-336 Română
articol de periodic DIONISIE MIHAIL, Pippidi (autor) Despre organizarea militară a Histriei în epoca preromana Studii 337-348 Română
articol de periodic I., Barnea (autor) Ceramica din cariera de cretă de la Basarabi (reg. Dobrogea) Studii 349-372 Română
articol de periodic D., Vîlceanu (autor) Reprezentări zoomorfe pe ceramica din sec. XI, de la Dunărea de Jos Studii 373-386 Română
articol de periodic D., Berciu (autor) Probleme ridicate de descoperirile din peștera de la Devetaki (R. P. Bulgaria) Discuţii şi Note 387-392 Română
articol de periodic I.T., Dragomir (autor) Unele considerații cu privire Ia modul de construcție al locuințelor din așezările culturii Cucuteni - Tripolie Discuţii şi Note 393-398 Română
articol de periodic DORIN, Popescu (autor) Asupra unor tezaure de aur din epoca bronzului Discuţii şi Note 399-414 Română
articol de periodic E., Doruțiu (autor) O nouă inscripție a lui Q. Trebellius Maximus? Discuţii şi Note 415-421 Română
articol de periodic I.T., Dragomir (autor) Două basoreliefuri dionisiace descoperite la Făgărașul Nou (r. Hlrșova, reg. Dobrogea) Discuţii şi Note 421-430 Română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) Două morminte sarmatice descoperite în Muntenia Discuţii şi Note 431-436 Română
articol de periodic N., Anghelescu (autor) Un mormînt din sec. IV descoperit la Andolina (r. Călărași) Discuţii şi Note 437-440 Română
articol de periodic GH., Diaconu (autor) Despre pandantivele prismatice de os din necropola de la Tîrgșor Discuţii şi Note 441-446 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) Fibula digitată descoperită la Dervent (reg. Dobrogea) Discuţii şi Note 447-450 Română
articol de periodic G., Bako (autor) Elemente slave în necropola de la Bandu de Câmpie Discuţii şi Note 451-460 Română
articol de periodic G., Bako (autor) Încă o mărturie cu privire la dominația primului stat bulgar la nord de Dunăre Discuţii şi Note 461-466 Română
articol de periodic FRENKIAN, Aram M. (autor) Helikon, Rivista di Tradizione e Cultura Classica, 1, 1961, Napoli RECENZII 467-467 Română
articol de periodic I. I., Russu (autor) Nicolae Gostar, Inscripțiile de pe lucernele din Dacia romană, ArhMold, 1, 1961 RECENZII 467-471 Română
articol de periodic PETRE, Diaconu (autor) Sonia Georgieva, Srednevekovnata selište nad razvalinite na antičnija grad Abritus, Izvestijalnstitut, 24,1961 RECENZII 471-475 Română
articol de periodic D., Vîlceanu (autor) Kr. Mijatev, Zilištnata arhitektura v Bălgarija cerez IX i X v. Izvestijalnstitut, 23, 1960 RECENZII 475-477 Română
articol de periodic MITREA, Bucur (autor) M. I. Braicevski, Rimska moneta na teritorii Ukraini, Kiev, 1959 RECENZII 477-480 Română
articol de periodic N., Constantinescu (autor) Răspuns unei recenzii RECENZII 480-485 Română
articol de periodic EMILIAN, Popescu (autor) Dr. Horia Slobozeanu (necrolog) NECROLOG 485-486 Română
articol de periodic Listă Prescurtări Lista prescurtărilor 487-488 Română