Argesis - Studii și Comunicări, V, 1980, seria Științele naturii - istorie


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic POPESCU-ARGEȘEL, Ion (autor) Complexul cheilor din bazinul Dâmboviței ŞTIINŢELE NATURII 11-20 română
articol de periodic MOHAN, Gheorghe (autor) , GÎRLEA, Dorin (autor) Lichenii și briofitele - indicatori ai gradului de poluare atmosferică ŞTIINŢELE NATURII 21-25 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) , STANCU, R. (autor) Ciuperci Sphaeropsidale din Masivul Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 25-32 română
articol de periodic BARBU, V. (autor) Contribuții la studiul antracnozei cucurbitaceelor ŞTIINŢELE NATURII 33-39 română
articol de periodic RICHIȚEANU, Anghel (autor) Contribuții la cunoașterea micromicetelor parazite din Masivul Iezer-Păpușa ŞTIINŢELE NATURII 40-45 română
articol de periodic BUICULESCU, Ileana (autor) , ROMAN, N. (autor) Observații privind creșterea și dezvoltarea puieților de fag în procesul de succesiuni ierboase din bazinul Râul Doamnei ŞTIINŢELE NATURII 46-52 română
articol de periodic COMĂNESCU-PAUCĂ, Mihaela (autor) , TĂCINĂ, Aurica (autor) , FIȘTEAG, Gabriela (autor) , BREZEANU, Aurelia (autor) , TĂCINĂ, Florin (autor) Nivelul productivității primare anuale a stratului ierbos din câteva păduri zonale din Carpații Sudici și Platforma Getică ŞTIINŢELE NATURII 53-60 română
articol de periodic POPESCU, A. (autor) , SANDA, Vasile (autor) , DRĂGHICI, B. (autor) Aspecte ale vegetației lemnoase din Masivul Piatra Craiului ŞTIINŢELE NATURII 61-75 română
articol de periodic SĂLĂGEANU, Nicolae (autor) , CADAR, D. (autor) Influența îngrășămintelor cu azot și potasiu (în diferite doze și raporturi) asupra unor procese fiziologice din rădăcina și frunzele de porumb ŞTIINŢELE NATURII 76-81 română
articol de periodic NEACȘU, Petre (autor) Habitatul și nișa ecologică ŞTIINŢELE NATURII 82-84 română
articol de periodic CIOBANU, A. (autor) Cercetări privind mersul fotosintezei sub acțiunea unor citostatice și alcaloizi purinici ŞTIINŢELE NATURII 85-88 română
articol de periodic ȘERBĂNESCU, E. (autor) , SCARLAT, A. (autor) , PALADE, M. (autor) Despre potențialul alelopatic al unor organe aeriene de plante lemnoase ŞTIINŢELE NATURII 89-94 română
articol de periodic IONESCU, Alexandru (autor) , VASILIU, L. (autor) Fiziologia plantelor și microartropodele ca bioindicatori ai poluării atmosferei ŞTIINŢELE NATURII 95-103 română
articol de periodic GHINEA, Lucian (autor) , IONESCU, Alexandru (autor) Implicațiile prezenței triazinelor în mediul ambiant ŞTIINŢELE NATURII 104-110 română
articol de periodic ELIADE, Gheorghe (autor) , BRÎNZEI, H. (autor) Poluarea apelor de suprafață și subterane cu nitrați ŞTIINŢELE NATURII 111-120 română
articol de periodic SIMEANU, I. (autor) Abundența și distribuția pe verticală a lumbricidelor din litiera și humusul unor tipuri de pădure din Masivul Bucegi ŞTIINŢELE NATURII 121-127 română
articol de periodic OROMOLU, Constantin (autor) Contribuții la cunoașlerea Oribatidelor (acari și oribatei) dintr-o pădure de fag din zona munților Coziei ŞTIINŢELE NATURII 128-132 română
articol de periodic CIURDĂRESCU, G. (autor) , ILIESCU, H. (autor) Cercetări asupra indicelui sexual la Homoptera auchenorrhyncha ŞTIINŢELE NATURII 133-141 română
articol de periodic MĂRGĂRIT, Grigore (autor) Contribuții la cunoașterea răspândirii bibionidelor (Diptera, Nematocera) în județul Argeș ŞTIINŢELE NATURII 142-146 română
articol de periodic PARASCHIVESCU, Dinu (autor) Cercetări asupra mirmecofaunei județului Argeș ŞTIINŢELE NATURII 147-152 română
articol de periodic BĂNĂRESCU, Petru (autor) Direcțiile evoluției ihtiofaunei râurilor României ŞTIINŢELE NATURII 153-160 română
articol de periodic PUȘCARIU, Valeriu (autor) Relațiile dintre om și natură în concepția lui Emil Racoviță ŞTIINŢELE NATURII 161-166 română
articol de periodic STĂNESCU, Gheorghe (autor) Contribuții la studiul ihtiofaunei râului Potopul (afluent al Argeșului) de la obârșie până la aval de Găiești ŞTIINŢELE NATURII 167-176 română
articol de periodic DRĂGHICI, O. (autor) , MARINESCU, Alexandru (autor) Acțiunea acrilonitrilului asupra metabolismului energetic la „Carassius auratus gibelio Bloch”, în raport cu temperatura de adaptare ŞTIINŢELE NATURII 177-185 română
articol de periodic DRĂGHICI, O. (autor) Acțiunea hranei asupra metabolismului energetic la „Carassius auratus gibelio Bloch”, în condiții de hipertermie ŞTIINŢELE NATURII 186-190 română
articol de periodic MĂTIEȘ, Mircea (autor) , CIOCHIA, Victor (autor) Primele date asupra cuibăritului sfrânciocului mare (Lanius excubitor L.) în Oltenia și Muntenia ŞTIINŢELE NATURII 191-196 română
articol de periodic POPESCU, A. (autor) , TENEA, C. (autor) Contribuții la studiul faunei de mamifere mici din sudul Olteniei ŞTIINŢELE NATURII 197-203 română
articol de periodic POPA, P. (autor) Semnificația istorică a activității și vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu în județul Argeș Istorie 207-222 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, L. (autor) Societatea geto-dacică din vremea lui Burebista în lumina concepției marxiste despre formațiunea social-economică Istorie 223-229 română
articol de periodic BODEA, Octavian (autor) Ceramica romană de tradiție dacică din zona Muscel Istorie 230-238 română
articol de periodic CANTACUZINO, Gh. I. (autor) Sondaje arheologice la ctitoria lui Neagoe Basarab din Curtea de Argeș Istorie 239-244 română
articol de periodic MÎRȚU, Flaminiu (autor) Cu privire la identificarea lui Neacșu, emitentul primei scrisori cunoscute în limba română Istorie 245-251 română
articol de periodic STĂNICĂ, Vasile (autor) Un domeniu feudal din secolul al XVI-lea de pe meleagurile argeșene Istorie 252-259 română
articol de periodic LIGOR, Alexandru (autor) Orașele Câmpulung, Curtea de Argeș și Pitești văzute de călători străini la mijlocul secolului al XVII-lea Istorie 260-265 română
articol de periodic DINU, Constantin (autor) Legendă și adevăr istoric Istorie 266-269 română
articol de periodic ȘERBAN, Constantin (autor) Negustori argeșeni la începutul secolului al XIX-iea ; două documente inedite Istorie 270-275 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Contribuții la cunoașterea învățământului public sătesc în județul Muscel intre anii 1838-1848 Istorie 276-302 română
articol de periodic DUMITRESCU, C. I. (autor) Învățământul sătesc în județul Argeș (1848-1864) Istorie 303-310 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Incendiul de la Pitești din august 1848 Istorie 311-315 română
articol de periodic COMAN, Nicolina (autor) Figuri de pașoptiști argeșeni Istorie 316-323 română
articol de periodic MAVRODIN, Teodor (autor) O condică necunoscută a patentarilor piteșteni din iulie 1860 Istorie 324-354 română
articol de periodic VOINESCU, Silvestru (autor) Țăranul cronicar - sergentul de la 1877 Ioniță Flencheș Istorie 356-363 română
articol de periodic DEACONU, Gheorghe (autor) , COMAN, Nicolina (autor) Dezvoltarea meseriilor și industriei la Pitești în secolul al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea Istorie 364-370 română
articol de periodic GÎLCĂ, Mircea (autor) Aspecte ale destrămării obștiilor din județul Muscel Istorie 371-377 română
articol de periodic DEACONU, Gheorghe (autor) Constantin Dobrescu-Argeș, încercare de reconsiderare Istorie 378-394 română
articol de periodic TRÎMBACIU, Ștefan (autor) 1907 in zona Muscelului Istorie 395-403 română
articol de periodic BRANIȘTE, Marin (autor) Despre opera inedită a folcloristului Rădulescu-Codin (monografia fostului județ Muscel) Istorie 404-409 română
articol de periodic NOVAC, Vasile (autor) Câteva documente inedite privind relațiile dintre Nicolae Iorga și Ion I. C. Brătianu în timpul Primului Război Mondial Istorie 410-416 română
articol de periodic URECHEANU, Ion (autor) , DEACONU, Gheorghe (autor) Momente ale pregătirii insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944 Istorie 417-422 română
articol de periodic POPESCU, E. (autor) Folosirea materialului complementar în expoziția de arheologie (Muzeul Județean Argeș) Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 425-432 română
articol de periodic CRISTOCEA, Spiridon (autor) Principiile de organizare a expoziției de bază a secției de istorie de la Muzeul Județean Argeș Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 432-437 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Grigore (autor) Limbajul toponimic al portului popular românesc Muzeografie - patrimoniul cultural naţional 438-452 română