București - Materiale de Istorie și Muzeografie: București-MIM, XVII, 2003


Tip Realizatori Titlul articolui Secțiunea Pagina Limba
articol de periodic BĂLĂȘESCU, Adrian (autor) , NICOLAE, Cătălin (autor) , RADU, Valentin (autor) Fauna de la Chitila - Fermă. Studiu arheozoologic preliminar Arheologie 3-10 română
articol de periodic BORONEANȚ, Vasile (autor) Câteva oseminte de cal ornamentate descoperite la Chitila - Fermă Arheologie 11-25 română
articol de periodic DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) , MĂNUCU-ADAMEȘTEANU, Gheorghe (autor) , POLL, Ingrid (autor) , ZAMFIRESCU, Irina (autor) O farmacie bucureșteană la sfîrșitul secolului XIX Arheologie 26-63 română
articol de periodic NEGRU, Mircea (autor) Cercetări arheologice în așezarea medievală timpurie de la București-Militari "Câmpul Boja" Arheologie 64-71 română
articol de periodic BORONEANȚ, Adina (autor) , NICOLAE, Călin (autor) , NICOLAE, Irina (autor) Săpăturile arheologice din situl neolitic de la Chitila - Fermă - campania 2002 - Arheologie 72-81 română
articol de periodic SANDU-CUCULEA, Vasilica (autor) Sondajul arheologic de la Tâncăbești-Benzinărie. Comuna Snagov, județul Ilfov. Așezarea din secolul VI d. Hr. Arheologie 82-112 română
articol de periodic MIRIȚOIU, Nicolae (autor) , SOFICARU, Andrei (autor) , SULTANA, Nicușor (autor) Expertiza antropologică a osemintelor umane descoperite la Chitila Fermă în anul 2002 Arheologie 113-122 română
articol de periodic ȘTEFĂNESCU, Aristide (autor) Cercetări istorice privind biserica Cuvioasa Paraschiva, Domnești, jud. Ilfov Arheologie 123-135 română
articol de periodic DUȚU, Maria (autor) Un proiect inedit pentru construcții de șosele în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XIX-lea Studii şi articole 137-142 română
articol de periodic CERBU-DRAGOȘ, Felix (autor) Modificarea discursului teologic în perioada fanariotă Studii şi articole 143-146 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) , POPESCU, Angelo-Barbu (autor) O scrisoare…banală (?!?) Studii şi articole 147-148 română
articol de periodic LIMBAN, Florentina (autor) Ceasul de buzunar, obiect de măsurare a timpului și de podoabă Studii şi articole 149-154 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) O paradigmă istorică moldo-valahă: majoritarul-minoritar Studii şi articole 155-159 română
articol de periodic MAJURU, Adrian (autor) Ardeleanul în imaginarul bucureștean modern Studii şi articole 160-164 română
articol de periodic MĂRĂCINEANU, Walter (autor) Aspecte ale picturii bisericești în secolul al XIX-lea - erminii din biblioteca Academiei Romane - Studii şi articole 165-171 română
articol de periodic NIȚELEA, Mădălina (autor) O imagine a reședințelor lui Carol I de Hohenzollern în istoriografia franceză Studii şi articole 172-182 română
articol de periodic VLĂDESCU, Maria (autor) , VULPE, Corneliu (autor) Unitate și diversitate bioantropologică (urban/rural) Studii şi articole 183-197 română
articol de periodic ZĂNESCU, Ionel (autor) Alaiuri domnești Studii şi articole 198-207 română
articol de periodic BOPP, Valeska (autor) Considerații asupra burgheziei bucureștene din perioada interbelică Bucureştii de altădată 209-220 română
articol de periodic BORTEȘ, Ion (autor) București 1932-1940 Bucureştii de altădată 221-224 română
articol de periodic BURLACU, Petruța (autor) Negustori ambulanți și mărfurile lor Bucureştii de altădată 225-237 română
articol de periodic NICOLAE, Alexandrina (autor) Incursiune în viața Bucureștiului - calătorind prin "micul Paris" Bucureştii de altădată 238-244 română
articol de periodic SILVAN-IONESCU, Adrian (autor) Barabás Miklós, martor al modernizării înaltei societăți românești la începutul secolului al XIX-lea Bucureştii de altădată 245-269 română
articol de periodic TEODORESCU, Virgiliu (autor) Comerț ambulant și meserii pe străzile bucureștene de odinioară Bucureştii de altădată 270-281 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) , ZĂNESCU, Ionel (autor) Bărbieri și spițeri în Bucureștii de odinioară Bucureştii de altădată 282-289 română
articol de periodic DIACONESCU, Speranța (autor) , DRĂGAN-BOVO, Elisabeta (autor) Ateneul român Patrimoniu bucureştean 291-298 română
articol de periodic FALCAN, Dan (autor) O ctitorie de suflet - biserica Sfânta Sofia din Floreasca Patrimoniu bucureştean 299-304 română
articol de periodic CONSTANTINESCU, Carmen (autor) , GAVRIL, Victoria (autor) Un monument istoric - biserica Negustori Patrimoniu bucureştean 305-309 română
articol de periodic IONIȚĂ, Ionel (autor) Muzee bucureștene după al Doilea Război Mondial Patrimoniu bucureştean 310-324 română
articol de periodic LALĂ, Daniela (autor) Biblia de la București exemplar existent în biblioteca MMB Patrimoniu bucureştean 325-330 română
articol de periodic MUCENIC, Cezara (autor) Casa Slătineanu din Calea Dorobanților Patrimoniu bucureştean 331-345 română
articol de periodic OLION, Duduța (autor) Strada Icoanei Patrimoniu bucureştean 346-352 română
articol de periodic PANAIT, Panait (autor) Biserica Fundenii Doamnei un strălucit monument al epocii brâcovenești Patrimoniu bucureştean 353-364 română
articol de periodic POPESCU, Angelo-Barbu (autor) Palatul Poștelor Patrimoniu bucureştean 365-376 română
articol de periodic SCRIPCARIU, Adriana (autor) Evoluția zonei Mântuleasa din vremea mahalalei până astări Patrimoniu bucureştean 377-400 română
articol de periodic SAVU, Ana (autor) , ZECK, Adriana (autor) "Tezaurul român de la Moscova … a devenit subiectul unei povești fantastice" Patrimoniu bucureştean 401-428 română
articol de periodic CIUBOTARU, Ștefania (autor) Vestimentația reginei Maria - stil și eleganță Personalităţi bucureştene 429-435 română
articol de periodic ENE, Camelia (autor) C.A. Rosetti, o viață pusă în slujba idealurilor democratice ale poporului român Personalităţi bucureştene 436-444 română
articol de periodic IVAN-CHILIA, Liana (autor) Un bucureștean și teoriile sale - sculptorul Oscar Han Personalităţi bucureştene 445-449 română
articol de periodic MĂRCULEȚ, George (autor) Bucur Bunescu - o carieră de excepție în comețul bucureștean din prima jumătate a secolului XX Personalităţi bucureştene 450-460 română
articol de periodic RĂDULESCU, Mihai-Sorin (autor) Între Elveția, Franța și România: arhitectul Louis Blanc Personalităţi bucureştene 461-472 română
articol de periodic VÎRBAN, Liliana (autor) Casa și artiștii Storck - repere în arta monumentală românească timp de un secol Personalităţi bucureştene 473-484 română
articol de periodic VELESCU, Oliver (autor) Mihai Băbeanu, logofîtul de taină Personalităţi bucureştene 485-506 română
articol de periodic ANTONESCU, Rodica (autor) Montarea operelor de grafică artistică Muzeologie, restaurare 507-515 română
articol de periodic CIURILĂ, Simona (autor) Bijuterii din sticlă de Murano în colecții bucureștene Muzeologie, restaurare 516-519 română
articol de periodic KAVACS, Erika (autor) , MUCENIC, Cezara (autor) Ancheta sociologică despre expoziția "Străzi, piețe, case din vechiul București - Urbanism și arhitectură - sec. XV-XX" Muzeologie, restaurare 520-526 română
articol de periodic MANGALEA, Dana (autor) Muzeul mileniului 3 între salvarea identității și deschiderea spre lume Muzeologie, restaurare 527-537 română
articol de periodic Cuprins 539 română, engleză